دادخواست تغییر نام(مشاورحقوقی،موسسه حقوقی)

قانون،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،درخواست وکیل،دادخواست تغییر نام

دادخواست تغییر نام (نمونه دادخواست، تغییر نام ، ثبت احوال، نام ، نام کوچک،  مشاور حقوقی، وکیل، وکالت، موسسه حقوقی، درخواست وکیل)

دادخواست تغییر نام

 دستورالعمل جدید اختیار تغییر نام همچون تغییر نام خانوادگی به سازمان ثبت احوال داده شده و فرایند رجوع به دادگاه برای تغییر نام و گردش قضایی برای این منظور کاملا حذف شده است. اکنون تقاضای تغییر نام در کمیته ویژه‌ای با عنوان «کمیته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکیل شده، رسیدگی می‌شود و در صورتی که مغایرتی با دستورالعمل تغییر نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت می‌شود.(دادخواست تغییر نام)

 

نامهای قابل تغییر بشرح ذیل می باشد :

بموجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و تبصره های آن انتخاب نامهای زیر ممنوع و دارندگان آنها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام نمایند . ۱ – نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد .مانند : ” عبدالات ، عبدالعزی “( لات و عزی نام دو بت در مکه معظمه دوران قبل از اسلام است )(دادخواست تغییر نام) ۲ – اسامی مرکبی که عرفا” یک نام محسوب نمی شوند ( اسامی مرکب ناموزون ) مانند : ” سعید بهزاد ، شهره فاطمه ، حسین معروف به کامبیز و ….” ۳ – عناوین – اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان .مانند : ” سروان ، سرتیپ ، دکتر ، شهردار و یا سروان محمد و و شهردار علی ”
کلیک کنید  شکایت نگهداری مشروب
۴ – القاب – اعم از ساده و مرکب . مانند : ” ملک الدوله ، خان ، یا شوکت الملک ، حاجیه سلطان و سلطانعلی “(دادخواست تغییر نام) ۵ – اسامی زننده و مستهجن – زننده و مستهجن آندسته از نامهائی است که بر حسب زمان ، مکان یا مورد بدلایل و جهات زیر برای دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورایعالی برسد .(دادخواست تغییر نام) ۵ – ۱ – نامهائیکه معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشهای والای انسانی است . مانند : گرگ ، قوچی و ….” ۵ – ۲ – نامهائیکه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد . مانند ” لات ، خونریز ، چنگیز و … “(دادخواست تغییر نام) ۵ – ۳ – نامهائیکه موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد . مانند : ” وانوشکا ، ژاکاردو ، شاهدوست و …. ” ۵ – ۴ – نامهائیکه موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد . مانند : ” صد تومانی ، گت آقا ، کنیز ، گدا و … “(دادخواست تغییر نام) ۶ – اسامی نامتناسب با جنس .مانند : ” ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور” ۷ – حذف کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص .مانند : ” قلی ، غلام ، گرگ ، ذولف و قوچ ” ۸ – تصحیح اشتباهات املائی در نام اشخاص که بدلیل عدم آشنائی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده . مانند : ” زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه و یا … “(دادخواست تغییر نام) ۹ – هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده .
۱۰ – هم نام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده . ۱۱ – تغییر نامها از صورت عربی به شکل فارسی از قبیل رحمن به رحمان ، اسمعیل به اسماعیل ، اسحق به اسحاق و …(دادخواست تغییر نام) ۱۲ – تغییر نام کسانیکه با تأیید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف می شوند .
کلیک کنید  نمونه پرونده بی احتیاطی پزشک ، اشتباه پزشک ، سهل انگاری پزشک
۱۳ – تغییر نام کسانیکه نام آنها اسامی ایام هفته باشد ۱۴ – تغییر نام کسانیکه تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است . پیشوند ” عبد ” خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد متقاضی می تواند تقاضای حذف آنرا بنماید .(دادخواست تغییر نام)

مدارک مورد نیاز برای تغییر نام

۱ – ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن.۲ – تکمیل فرم درخواست تغییر نام. (فرم شماره ۵)۳ – پرداخت هزینه  متعلقه طبق تعرفه جاری.(دادخواست تغییر نام)

.

نحوه مراجعه به اداره ثبت احوال و نحوه تغییر نام

۱ – برای تغییر نام کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند. ضمنا” تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از پذیرش درخواست و ارسال آن به اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) و طرح در هیات حل اختلاف (فرم شماره ۶)  اقدام لازم معمول و نتیجه جهت اطلاع متقاضی به اداره ارسال کننده اعلام خواهد شد.
۲ – نظر به اینکه درخواست تغییر نام می بایست در هیات حل اختلاف اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) مطرح و نسبت به آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اتخاذ تصمیم گردد . فلذا موافقت با تغییر نام مورد درخواست موکول به رای صادره از سوی هیات حل اختلاف خواهد بود .
۳ – پس از وصول رای هیات حل اختلاف بشرح ذیل اقدام خواهد شد. الف : در صورتی که رای صادره بر له ( موافق ) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد پس از رؤیت متقاضی و تقاضای اجراء نسبت به تعویض شناسنامه با نام جدید اقدام خواهد شد. ب : چنانچه رای صادره بر علیه ( مخالف ) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد متقاضی پس از رؤیت آن در صورت تمایل می تواند باستناد ماده ۴ قانون ثبت احوال ظرف مهلت مقرر ( ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ ) نسبت به تصمیم متخذه به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و اعتراض نماید.
.

نمونه دادخواست صدور حکم تغییر نام

(به موجب دستور العمل سازمان ثبت احوال این نوع دادخواست نسخ شده و باید به اداره ثبت احوال مراجعه شود)

تعیین خواسته و بهای آن : صدور حکم بر تغییر نام کوچک از … به …. و الزام خوانده به صدور شناسنامه با نام جدید
کلیک کنید  وکیل خانواده - زن در چه مواردی حق طلاق دارد؟ + کلیپ
دلائل و منضمات دادخواست : ۱– فتوکپی مصدق شناسنامه ۲- فتوکپی مصدق استشهادیه  ۳- استماع شهادت شهود ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ……

با سلام و دعای خیر– احتراماً به استحضار می رساند؛ پس از تولد اینجانبه والدین نام …  برای اینجانبه انتخاب می کنند و شناسنامه به همین نام برای من اخذ می کنند که عده از بستگان با انتخاب این نام برای اینجانب با خانواده ام مخالفت می کنند و از همان ابتدا اینجانبه را با نام …. صدا می زنند و در محل و خانواده اینجانبه را به نام …. می شناسند.(دادخواست تغییر نام)

حالیه نظر به اینکه نام ….  از اسامی ائمه می باشد و از طرفی نام …. با شخصیت اجتماعی و فرهنگی اینجانب همخوانی ندارد لهذا صدور حکم بر تغییر نام کوچک از…. به ….  و الزام خوانده به صدور شناسنامه با نام جدید مورد تقاضاست.(دادخواست تغییر نام)

                                                                                   محل امضاء مهر    اثر انگشت  
 • در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری(در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود.در پایان شرح دادخواست ، با ذکر دقیق شماره های مربوطه اعلام نماید.تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد.(دادخواست تغییر نام)
 • چناچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود.
(وکیل اصفهان)


قانون،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،درخواست وکیل،دادخواست تغییر نام


 

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

 
 
وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

با سلام من مهدی علیجانی هستم وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق خانواده مشاور حقوقی چند ارگان دولتی و چند سایت هستم اینجا با سایر دوستان سعی در ارائه آموزش های حقوقی رایگان داریم تا بتونیم به شما کمک کنیم مسائل حقوقی تان را به نحو مطلوب مدیریت کنید، خوشحال میشم نظرتون رو در خصوص مطلب سایت زیر پست ها کامنت کنید.

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

  لینک کوتاه :