دادخواست رفع مزاحمت (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

دادخواست رفع مزاحمت

(نمونه دادخواست، دادخواست،مزاحمت، رفع مزاحمت، خسارات قانونی، هزینه دادرسی، دعاوی تصرف، تصرفات ، وکیل، وکالت، موسسه حقوقی، مشاور حقوقی، درخواست وکیل)

دادخواست رفع مزاحمت

تعریف : مزاحمت در لغت به معنی اذیت کردن و تنگ گرفتن بر کسی می باشد  و دعوی مزاحمت از جمله دعاوی تصرف می باشد و در اصطلاح قوانین ، دعاوی تصرف دعاوی هستند که در آن بواسطه اقدامی ، استفاده متصرف از مال ، غیر ممکن یا محدود می گردد . معنای عرفی دعوی مزاحمت منطبق است با تعریفی که قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۱۶۰ به این شرح بیان کرده است « دعوی مزاحمت عبارت است از دعوائی که به موجب آن ، متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است ، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد »

 

نمونه دادخواست رفع مزاحمت ازدادگاه

تعیین خواسته و بهای آن : الزام به رفع مزاحمت به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست :  کپی مصدق سند مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

ریاست محترم شورای حل اختلاف  ” نام شهرستان محل وقوع ملک”(دادخواست رفع مزاحمت)

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

نظر به اینکه اقدامات خوانده/خواندگان در ملک مسکونی/تجاری خود به نشانی       واقع در پلاک همجوار و همسایگی ملک اینجانب به نشانی فوق جزء پلاک ثبتی      /      بخش  “شماره ونام شهرستان” دایر بر       ، موجب مزاحمت می‌باشد فلذا با تقدیم این دادخواست صدور حکم به رفع مزاحمت از طریق       مستنداً‌به ماده ۱۶۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. عندالاقتضاء برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می‌نماید.(دادخواست رفع مزاحمت)                                         

                                            محل امضاء مهر    اثر انگشت

 

  • در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری(در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود.در پایان شرح دادخواست ، با ذکر دقیق شماره های مربوطه اعلام نماید.تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد. 
  • چناچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود. (وکیل اصفهان)


قانون،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست رفع مزاحمت


همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

 

کلیک کنید  وکیل ملکی - حق شفعه یعنی چه؟ + کلیپ