دادخواست مطالبه بهای معامله (از شورای حل و اختلاف )

دادخواست مطالبه بهای معامله (نمونه دادخواست،قرارداد،مبایعه نامه، مطالبه، مطالبه معامله، مطالبه قرارداد ، شورای حل اختلاف،معامله،بهای قرارداد،بهای معامله، مشاور حقوقی، وکیل، وکالت، موسسه حقوقی،درخواست وکیل)

دادخواست مطالبه بهای معامله

در قانون مدنی تا مرحله فسخ قرارداد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، سه گام باید طی شود. گام اول، اجبار متعهد به انجام تعهد است. گام دوم، انجام تعهد به خرج متعهد است و در صورتی که هیچ‌ یک از راه‌های فوق امکان‌پذیر نبود، نوبت به فسخ قرارداد می‌رسد.(دادخواست مطالبه بهای معامله)

تعهد یعنی وظیفه یا ضمانتی در مقابل کسی یا برای چیزی و خود را ملزم به انجام کاری دانستن.

تعهدِ شخصی یعنی کارهایی که به خاطر وظایف و التزام هایی انجام می‌شوند. این وظایف و التزامها ممکن است، توسط خود شخص تعیین شده باشند، وظایفی دو طرفه و دوجانبه باشند یا به روشنی مکتوب شده باشند.(دادخواست مطالبه بهای معامله)

 تعهد، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی که ناظر به رابطه‌ای حقوقی است و براساس آن شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می‌شود؛ در این حال اسباب ایجاد چنین رابطه‌ای می‌تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد.(دادخواست مطالبه بهای معامله)

دادخواست مطالبه بهای معامله وقرارداد با قرار تامین خواسته (از شورای حل و اختلاف )

تعیین خواسته و بهای آن : مطالبه وجه به میزان  “تامبلغ دویست میلیون ریال” ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته

کلیک کنید  نمونه اساسنامه موسسه (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

دلائل و منضمات دادخواست : کپی مصدق :  کپی مصدق: ۱ – مبایعه نامه ۲ -سند مالکیت

ریاست محترم شورأی حل اختلاف”نام شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

 اینجانب با خوانده/خواندگان مبایعه نامه ای/ قراردادی را درخصوص معامله      در تاریخ     /   /    منعقد کرده ایم. نظر به اینکه با وصف انجام تعهدات قراردادی خود در تنظیم مبایعه نامه/ و انجام شروط مقرر در آن/ و تنظیم سند رسمی انتقال به خوانده/خواندگان نامبرده نسبت به پرداخت ثمن مقرر به میزان      ریال اقدامی ننموده‌اند فلذا به استناد مستندات تقدیمی رسیدگی به خواسته اینجانب و صدور حکم محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت ثمن معامله/ مابقی ثمن معامله به میزان      ریال مستنداٌ به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ۴ از ماده ۳۶۲ قانون مدنی به انضمام کلیه خسارات قانونی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته واجرأی فوری آن وفق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز تقاضا می شود.

(دادخواست مطالبه بهای معامله)

محل امضاء مهر

    اثر انگشت

  • در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری(در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود.در پایان شرح دادخواست ، با ذکر دقیق شماره های مربوطه اعلام نماید.تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد.(دادخواست مطالبه بهای معامله)
  • چناچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود.
کلیک کنید  ارسال اظهارنامه مهریه صحیح یا غلط ؟

(دادخواست مطالبه بهای معامله)


حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،مشاوره با وکیل،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست مطالبه بهای معامله


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.