دادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی (وکیل،مشاوره حقوقی)

دادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی

(نمونه دادخواست، دادخواست، تامین دلیل امورساختمانی، مطالبه وجه، مطالبه خسارت، مطالبه وجه امور ساختمانی، قبض آب / برق/ گاز،پرداخت قبوض توسط مستاجر،مستاجر، وکیل، وکالت، موسسه حقوقی، مشاور حقوقی، درخواست وکیل)

دادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی

مطالبه خسارت

مطالبه:  خواستن چیزی یا حق خود را از کسی . طلب نمودن چیزی از کسی . خواستن چیزی از کسی می باشد.بر اساس ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگری که به موجب قانونبرای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران‌خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.(دادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی)

موارد صدور قرار تامین خواسته ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی

  1.  دعوا مستند به سند رسمی باشد.
  2. خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.
  3. در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می‌باشد.
  4. خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود را نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

 

نمونه دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی با قرار تامین خواسته از دادگاه

تعیین خواسته و بهای آن : مطالبه وجه آب/برق/گاز/تلفن به میزان       ریال  به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته.(دادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی)

کلیک کنید  شکایت ارتشاء (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

دلائل و منضمات دادخواست :کپی مصدق فیش: ۱ – آب ۲ – برق ۳ – گاز ۴ – تلفن ۵ – سند مالکیت   ۶ – قرارداد اجاره

ریاست محترم مجتمع قضایی  “نام شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

براساس قرارداد اجاره شماره/ مورخ      خوانده/خواندگان در     واحد مسکونی/ تجاری در پلاک ثبتی      /      بخش  “شماره ونام شهرستان”  به نشانی      ید استیجاری دارند. نظر به اینکه به موجب مستندات ضمیمه دادخواست، خوانده/خواندگان به عنوان مستأجر مکلف به پرداخت حق السهم خود از هزینه‌های متعلقه آب/ برق/ گاز و تلفن بوده است ولی اقدامی در این خصوص به عمل نیاورده‌اند. فلذا صدور حکم به محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ       ریال از بابت حق السهم خود از هزینه آب/ برق/ گاز و تلفن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً وفق ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده ۱۱۷ همین قانون تقاضا می شود .(دادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی)

 

محل امضاء مهر

   اثر انگشت

  • در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری(در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود.در پایان شرح دادخواست ، با ذکر دقیق شماره های مربوطه اعلام نماید.تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد.(دادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی )
  • چناچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود. (ددادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی)
کلیک کنید  مشاوره وکالت تلفنی _ گروه وکلای دادشید


قانون،درخواست وکیل،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.