قانون،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست مطالبه وجه رسید فاکتورقرض الح

دادخواست مطالبه وجه رسید فاکتورقرض الحسنه(وکیل،مشاوره)

دادخواست مطالبه وجه رسید فاکتورقرض الحسنه

(نمونه دادخواست،دادخواست،تامین دلیل،قرض الحسنه، رسید عادی،رسید قرض الحسنه،قبض قرض الحسنه،فاکتور،قرارداد، وکالت،مطالبه وجه،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

دادخواست مطالبه وجه رسید فاکتورقرض الحسنه

ماده ۱۰۸ : خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :

الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد .

ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .

ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد .

د- خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد .(دادخواست مطالبه وجه رسید فاکتورقرض الحسنه)

تبصره : تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می پذیرد صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود .(دادخواست مطالبه وجه رسید فاکتورقرض الحسنه)

دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون زمین شهری(ماده 12)
کلیک کنید

‌ماده ۱۹۸ – درصورتی که حق یا دِ‌ینی برعهده کسی ثابت شد،‌اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.(دادخواست مطالبه وجه رسید فاکتورقرض الحسنه)

 نمونه دادخواست مطالبه وجه رسید عادی فاکتورقرض الحسنه با قرارتامین خواسته

تعیین خواسته و بهای آن : مطالبه وجه به میزان      ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته

دلائل و منضمات دادخواست :  کپی مصدق رسید عادی/فاکتور/ قبض قرض الحسنه

ریاست محترم مجتمع قضایی  “نام شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

 به موجب کپی مصدق      فقره رسید عادی/ فاکتور/ قبض قرض الحسنه پرداختی تقدیمی، اینجانب مبلغ      ریال از خوانده/خواندگان طلبکارم که نامبرده/نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سررسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کنند فلذا با تقدیم این دادخواست رسیدگی به خواسته اینجانب و صدور حکم محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ      ریال مستنداٌ به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته واجرای فوری آن وفق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضا می شود. (دادخواست مطالبه وجه رسید فاکتورقرض الحسنه)

نحوه حل اختلاف
کلیک کنید

 

محل امضاء مهر

   اثر انگشت

  • در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری(در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود.در پایان شرح دادخواست ، با ذکر دقیق شماره های مربوطه اعلام نماید.تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد.(دادخواست مطالبه وجه رسید فاکتورقرض الحسنه)
  • چناچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود. (دادخواست مطالبه وجه رسید فاکتورقرض الحسنه)


قانون،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست مطالبه وجه رسید فاکتورقرض الحسنه


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.