دادخواست مطالبه وجه قبوض از مستاجر(آب،برق،گاز،تلفن)

دادخواست مطالبه وجه قبوض از مستاجر (نمونه دادخواست،قرارداد اجاره،مطالبه وجه،قبوض،پرداخت قبوض،مطالبه قبوض از مستاجر،مستاجر،مطالبه وجه آب/برق/گاز/تلفن، مشاور حقوقی، وکیل، وکالت، موسسه حقوقی، درخواست وکیل)

دادخواست مطالبه وجه قبوض از مستاجر

پرداخت هزینه‌های مصرفی آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهری بر عهده مستأجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به موجر ارائه نماید.(دادخواست مطالبه وجه قبوض از مستاجر)

 

نمونه دادخواست درخواست مطالبه وجه اب وبرق یا گازو تلفن مستاجر وباقرار تامین خواسته از دادگاه

تعیین خواسته و بهای آن : مطالبه وجه آب/برق/گاز/تلفن به میزان  “تا ده میلیون ریال”  ریال  به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته

دلائل و منضمات دادخواست :کپی مصدق فیش: ۱ – آب ۲ – برق ۳ – گاز ۴ – تلفن ۵ – سند مالکیت   ۶ – قرارداد اجاره

ریاست محترم شورای حل اختلاف  “نام شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

براساس قرارداد اجاره شماره/ مورخ      خوانده/خواندگان در     واحد مسکونی/ تجاری در پلاک ثبتی      /      بخش  “شماره ونام شهرستان”  به نشانی      ید استیجاری دارند. نظر به اینکه به موجب مستندات ضمیمه دادخواست، خوانده/خواندگان به عنوان مستأجر مکلف به پرداخت حق السهم خود از هزینه‌های متعلقه آب/ برق/ گاز و تلفن بوده است ولی اقدامی در این خصوص به عمل نیاورده‌اند. فلذا صدور حکم به محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ  “تا ده میلیون ریال”  ریال از بابت حق السهم خود از هزینه آب/ برق/ گاز و تلفن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً وفق ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده ۱۱۷ همین قانون تقاضا می شود .(دادخواست مطالبه وجه قبوض از مستاجر)

کلیک کنید  نمونه رای تخلیه

محل امضاء مهر

    اثر انگشت

  • در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری(در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود.در پایان شرح دادخواست ، با ذکر دقیق شماره های مربوطه اعلام نماید.تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد.(دادخواست مطالبه وجه قبوض از مستاجر)
  • چناچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود.

(دادخواست مطالبه وجه قبوض از مستاجر)


قانون،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست مطالبه وجه قبوض از مستاجر


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.