قانون،شکایت،حقوق،موسسه حقوقی،وکیل،وکالت،قانون،مجازات،جرم،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،شکایت جرم عمدی

شکایت جرم عمدی

شکایت جرم عمدی

(نمونه شکوائیه،شکایت،جرم،جرائم عمدی،جنایت،ضرب و جرح،جنایت عمدی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

شکایت جرم عمدی

جرم عمدی

جرم عمدی حالتی که فرد هم قصد فعل و هم قصد نتیجه‌ی حاصل از آن را دارد.

 

جرائم عمدی طبق قانون مجازات اسلامی  مصوب سال ۱۳۹۲

الف. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.(شکایت جرم عمدی)

ب. هرگاه مرتکب، عمدا کاری انجام بدهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.(شکایت جرم عمدی)

پ. هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.(شکایت جرم عمدی)

ت. هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.(شکایت جرم عمدی)

تبصره ۱: در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.(شکایت جرم عمدی)

تبصره ۲: در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.(شکایت جرم عمدی)

 

رياست محترم دادسراي شهرستان عمومی وانقلاب ” نام شهرستان محل وقوع بزه يا محل اقامت يا اختفاء متهم”

با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند:

در تاريخ       آقاي/آقايان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشاني       با اقدامات “ذكر اقدامات انجام شده براي ايراد صدمه” و با استفاده از اسلحه / چاقو/ امثال آن مبادرت به ايراد جرح/ ضربي كه موجب نقصان/ شكستن/ ازكارافتادن عضو “ذكر آن عضو” نموده‌اند به نحوي كه مرض دائمي/ فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل را بنحوي كه قابليت قصاص وجود ندارد، موجب شده است. فلذا با عنايت به ادلة اينجانب كه عبارت از استشهاديه/ و يا شهادت شهود/ نظرية پزشكي قانوني مي‌باشد اولاً به استناد بند ج از ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۶ تيرماه ۱۳۴۴ با لحاظ بند هـ از ماده ۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و نظرية مشورتي شماره ۱۰۳۸/۷ – ۲۱/۲/۱۳۸۴ كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه (مذكور در شماره ۱۷۵۵۶ – ۱۹/۳/۱۳۸۴ روزنامة رسمي) صدور قرار بازداشت موقت و درثاني تعقيب و مجازات نامبرده/ نامبردگان به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي غيرقابل قصاص به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامي مورد استدعاست.(شکایت جرم عمدی)

ضمناً نشاني اينجانب نيز عبارت از           مي‌باشد.(شکایت جرم عمدی)

با تشكر و سپاس فراوان

” نام و نام خانوادگي شاكي”


قانون،شکایت،حقوق،موسسه حقوقی،وکیل،وکالت،قانون،مجازات،جرم،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،شکایت جرم عمدی


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.