شکایت قمار

شکایت قمارReviewed by گروه وکلای دادشید on Aug 26Rating: 5.0شکایت قمار قماربازي با هر وسيله‌اي ممنوع و مرتکبين آن به يک تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم و در صورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محکوم مي‌شوند.

شکایت قمار

مواد قانون مجازات اسلامی در ارتباط با قمار

ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی: قماربازي با هر وسيله‌اي ممنوع و مرتکبين آن به يک تا شش ماه حبس و يا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم و در صورت تظاهر به قماربازي به هر دو مجازات محکوم مي‌شوند. (شکایت قمار)

ماده  ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی: هر کس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند به يک تا سه ماه حبس يا تا ۵۰۰ هزار تا يک ميليون و ۵۰۰ هزار ريال جريمه نقدي محکوم مي‌شود.

ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی: هر کس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يک سال حبس و يک ميليون و ۵۰۰ هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.(شکایت قمار)

ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی: هر کس قمارخانه داير کند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به ۶ ماه تا دو سال حبس و يا از ۳ ميليون تا ۱۲ ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود. (شکایت قمار)
 
ماده  ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی: تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي‌شود. اشخاصي که در قمارخانه‌ها يا اماکن معد براي صرف مشروبات الکلي موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند يا به نحوي از انحاء به دايرکننده اين قبيل اماکن کمک کنند معاون محسوب مي‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي‌تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تاثير عمل معاون مجازات را تخفيف دهد. (شکایت قمار)

ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه يکي از ضابطين دادگستري و ساير مامورين ذي‌صلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) يا اشخاص مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذي‌صلاح اطلاع ندهد يا برخلاف واقع گزارش کنند، در صورتي که به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم مي‌شود. (شکایت قمار)

 

نمونه شکوائیه قمار

رياست محترم دادسراي عمومي وانقلاب شهرستان“نام شهرستان محل وقوع بزه يامحل اختفاءيااقامت متهم”                                                                              

با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند:

درتاريخ      آقاي/آقايان-خانم/خانم ها     فرزند     به نشاني      مبادرت به خرید/ حمل/نگهداری وسایل قماربازی  مي نمايند.با عنايت به ادلة اينجانب كه عبارت از استشهاديه/و شهادت شهود مي‌باشند ، تعقيب و مجازات نامبرده به اتهام خرید/ حمل/نگهداری وسایل قماربازی  مستنداً به مادة ۷۰۶ قانون مجازات اسلامي مورد استدعاست.

ضمناً نشاني اينجانب نيز عبارت                     مي‌باشد.(شکایت قمار)

                                                                    با تشكر و سپاس فراوان

                                                                  “نام ونام خانوادگي شاکي”