قانون،شکایت،حقوق،موسسه حقوقی،وکیل،وکالت،قانون،مجازات،جرم،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،شکایت معاونت در ارتشاء

شکایت معاونت در ارتشاء (وکیل،وکالت)

شکایت معاونت در ارتشاء

(نمونه شکوائیه، شکایت، کلاهبرداری،ارتشاء،راشی،جرم راشی،مجازات راشی،ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی ،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

شکایت معاونت در ارتشاء

این جرم که موضوع ماده۵۹۳قانون مجازات اسلامی می باشد بر این مبنا هر کس با مذاکره و معاونت در تحقق این جرم را فراهم آورد به مجازات قانونی این جرم خواهد رسید . (شکایت معاونت در ارتشاء)

معاونت در ارتشاء

ماده ۵۹۳ – هركس عالماوعامداموحبات تحقق جرم ارتشاءاز قبيل مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود . (شکایت معاونت در ارتشاء)

معاونت در جرائم:

ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی– اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير ، تعزير مي شوند :۱ – هركس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد ياتطميع به ارتكاب جرم نمايد و يابوسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود . ۲ – هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد . ۳ – هركس عالما، عامداوقوع جرم را تسهيل كند . (شکایت معاونت در ارتشاء)

تبصره ۱ – براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشر جرم شرط است .

تبصره ۲ – در صورتيكه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد ، تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت . (شکایت معاونت در ارتشاء)

نمونه شکوائیه  معاونت در ارتشاء

رياست محترم دادسراي عمومی وانقلاب شهرستان “نام شهرستان محل وقوع بزه يا محل اقامت یااختفاء متهم”

 

با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند:

در تاريخ       آقاي/آقايان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشاني       درمقام تصدی شغل قضائی به عذر”ذکرموردعذرمثل سکوت/اجمال/تناقض”از قبول شکایت/رسیدگی به شکایت امتناع نموده/صدورحکم رابرخلاف قانون به تأخیرانداخته/برخلاف صریح قانون رفتارنموده است ، با عنايت به ادلة اينجانب كه عبارت از استشهاديه/و شهادت شهود/و ملاحظة پروندة مربوطه مي‌باشد، تعقيب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام امتناع ازرسيدگي / تأخيردرصدورحكم به استناد ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامي مورد استدعاست. (شکایت معاونت در ارتشاء)

ضمناً نشاني اينجانب نيز عبارت از                مي‌باشد.

با تشكر و سپاس فراوان

“نام و نام خانوادگي شاكي”


قانون،شکایت،حقوق،موسسه حقوقی،وکیل،وکالت،قانون،مجازات،جرم،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،شکایت معاونت در ارتشاء


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.