قانون،شکایت،حقوق،موسسه حقوقی،وکیل،وکالت،قانون،مجازات،جرم،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،شکایت معاونت در ارتشاء

شکایت معاونت در ارتشاء (وکیل،وکالت)

شکایت معاونت در ارتشاء

(نمونه شکوائیه، شکایت، کلاهبرداری،ارتشاء،راشی،جرم راشی،مجازات راشی،ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی ،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

شکایت معاونت در ارتشاء

این جرم که موضوع ماده۵۹۳قانون مجازات اسلامی می باشد بر این مبنا هر کس با مذاکره و معاونت در تحقق این جرم را فراهم آورد به مجازات قانونی این جرم خواهد رسید . (شکایت معاونت در ارتشاء)

معاونت در ارتشاء

ماده ۵۹۳ – هرکس عالماوعامداموحبات تحقق جرم ارتشاءاز قبیل مذاکره ، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود . (شکایت معاونت در ارتشاء)

معاونت در جرائم:

ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی– اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند :۱ – هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یاتطمیع به ارتکاب جرم نماید و یابوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود . ۲ – هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد . ۳ – هرکس عالما، عامداوقوع جرم را تسهیل کند . (شکایت معاونت در ارتشاء)

تبصره ۱ – برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است .

تبصره ۲ – در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت . (شکایت معاونت در ارتشاء)

نمونه شکوائیه  معاونت در ارتشاء

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان “نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یااختفاء متهم”

دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به(هزینه دادرسی)
کلیک کنید

 

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       درمقام تصدی شغل قضائی به عذر”ذکرموردعذرمثل سکوت/اجمال/تناقض”از قبول شکایت/رسیدگی به شکایت امتناع نموده/صدورحکم رابرخلاف قانون به تأخیرانداخته/برخلاف صریح قانون رفتارنموده است ، با عنایت به ادله اینجانب که عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود/و ملاحظه پرونده مربوطه می‌باشد، تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام امتناع ازرسیدگی / تأخیردرصدورحکم به استناد ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست. (شکایت معاونت در ارتشاء)

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت از                می‌باشد.

با تشکر و سپاس فراوان

“نام و نام خانوادگی شاکی”


قانون،شکایت،حقوق،موسسه حقوقی،وکیل،وکالت،قانون،مجازات،جرم،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،شکایت معاونت در ارتشاء


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.