صدور حکم حجر – گروه وکلای دادشید

صدور حکم حجر   

 

(وکیل – وکالت – مشاوره حقوقی – موسسه حقوقی – مشاوره با وکیل – حجر – احوال شخصیه – نمونه پرونده – مشاوره تلفنی – گروه وکلا – محجور)

 

نمونه پرونده صدور حکم حجر 

محجور کیست؟

محجور در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شده‌است، به عبارت دیگر حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و فاقد اهلیت استیفا باشد. محجور از ریشه حجر و به معنی منع و بازداشتن برگرفته شده‌است. (صدور حکم حجر)(صدور حکم حجر)(صدور حکم حجر)(صدور حکم حجر)(صدور حکم حجر)(صدور حکم حجر)

 

محجورین از نگاه قانون

قانون مدنی ایران محجورین را به سه دسته طبقه‌بندی کرده‌است:

  1. صغار(جمع صغیر)، در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی به کسی اطلاق می‌گردد که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. این سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تمام می‌باشد. اما در قانون مدنی به اشخاص زیر ۱۸ سال صغیر می‌گویند.(صدور حکم حجر)
  2. اشخاص غیر رشید، مطابق قانون غیر رشید یا سفیه کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی خودش عقلایی نباشد مثلاً اسراف‌کار یا قمارباز باشد.
  3. مجانین(جمع مجنون)، مجنون کسی است که قوه عقل و درک نداشته و به اختلال قوای دماغی مبتلا بوده و مختل المشاعر است.(صدور حکم حجر)

 

کلیک کنید  حق حبس و پرداخت مهریه(وکیل،وکالت،مهریه)

شرح پرونده

خواهان طی دادخواست تقدیمی به دادگستری …… که به شعبۀ دوم حقوقی ارجاع گردید، تقاضای صدور حکم حجر و نصب قیم نموده و جلب نظریۀ پزشکی قانونی را خواستار شده است. خواهان (مادر خوانده) در شرح دادخواست خود بیان نموده که خوانده مدت ۸ ماه است که دچار اختلال روانی شده دیگر قادر به انجام امور مربوط به خود نمی باشد و به استناد مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۱ و ۱۲۱۸ قانون مدنی تقاضای صدور حکم حجر و انتصاب خود را به عنوان قیم خوانده دارم. شعبه دوم دادگاه حقوقی از پزشکی قانونی در پاسخ اظهار داشته که نامبرده (خوانده) معاینه روانپزشکی شده و در حال حاضر علائمی از اختلال روانی در وی مشاهده شده و نیازمند اقدامات جدی درمانی است و لازم است که در بخش روانپزشکی شده و در حال حاضر علائمی از اختلال روانی در وی مشاهده شده و نیازمند اقدامات جدی درمانی است و لازم است که در بخش روانپزشکی یکی از بیمارستانها بستری و تحت درمان قرار گیرد. دادگاه به تاریخ …… در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است:

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ……. مبنی بر صدور حکم حجر فرزندش آقای ……. و نصب قیم برای او، با توجه به گواهی پزشکی قانونی مبنی بر اینکه نامبرده باید در بخش روانپزشکی بستری و تحت درمان قرار گیرد و در حال حاضر امکان اظهار نظر قطعی در مورد حجر وجود ندارد، علی هذا به استناد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی حکم به عدم حجر نامبرده صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی می باشد.(صدور حکم حجر)(

تحلیل حقوقی پرونده

در این پرونده با توجه به اینکه به تشخیص پزشکی قانونی تبری شدن و تحت معاینه و درمان قرار گرفتن خوانده لازم بوده است و با توجه به اینکه خوانده ولی خاص نداشته، می بایستی خواهان وفق ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی مراتب را به دادستان اطلاع داده یا حداقل دادگاه محترم خواهان را ارشاد می نمود که موضوع را با دادستان در میان گذاشته تا دادستان وفق ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی حداقل برای مدتی که خوانده تحت درمان است تا زمان افاقه، یک قیم موقت طی تشریفات قانونی نصب گردد و یا اینکه دادستان یا نمایندۀ وی در اموال خوانده حفظ و نظارت نماید. در این پرونده هیچ گونه ارتباطی از ناحیه دادستانی مشاهده نمی گردد و این نوعی نقص در رسیدگی به این پرونده می باشد.(صدور حکم حجر)

 

کلیک کنید  دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون زمین شهری(ماده 12)


صدور حکم حجر -وکیل - وکالت - مشاوره حقوقی - موسسه حقوقی - مشاوره با وکیل - حجر - احوال شخصیه - نمونه پرونده - مشاوره تلفنی - گروه وکلا - محجور

 


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.