, ,

ضمانت نامه گمرکی(ورود موقت کالا)

ضمانت نامه گمرکی(ورود موقت کالا)

 

صدور اینگونه ضمانتنامه ها به درخواست صاحبان کالاهای وارداتی (اعم از کالاهای نمایشگاهی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و وسایل شخصی سفرا و کارداران خارجی و …) جهت ترخیص موقت این کالاها به منظور انجام پروژه ای در زمان مشخص، شرکت در نمایشگاههای بین المللی، انجام مأموریت سفرای خارجی و… و به نفع یکی از گمرکات کشور (به عنوان ذینفع ضمانتنامه ) صورت می پذیرد؛ بدین ترتیب که بانک ضامن به موجب آن، متعهد به پرداخت مبلغ معینی وجه نقد در سررسید معین به ذینفع (گمرک) در صورت عدم خروج آن کالا پس از موعد مقرر (اتمام نمایشگاه، انجام پروژه، مأموریت و …) می گردد.

از طرف دیگر صاحبان كالاهاي وارداتي براي ترخيص كالاي خود در صورتيكه نتوانند حقوق گمركي مربوطه را نقداً پرداخت نمايند بايستي معادل آن را به گمرك، ضمانتنامه بانكي بسپارند. اين ضمانتنامه به سررسيد معين مثلاً ۶ ماه،۹ ماه و…  و يا به صورت اقساطي صادر مي شوند. ضمانتنامه هاي گمركي در صورتيكه در سررسيد مقرر واريز نگردند، مشمول پرداخت خسارت تأخير تأديه خواهد بود.گمرک