قتل عمد(نمونه پرونده قتل عمد)

قانون،درخواست وکیل،جرم،وکیل کیفری،قتل عمدی،قتل،موسسه حقوقی،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان

قتل عمد(نمونه پرونده قتل عمد،تحلیل حقوقی پرونده،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

قتل عمد چیست؟

خوب است بدانید که در ماده ۲۸۸ قانون جدید، در قتل از نوع عمدی، برای اینکه این عمل را به شخص معینی منتسب کنیم، به سوء نیت‌عام و خاص نیاز داریم که در قالب رکن معنوی قابلیت تعریف دارد؛ به این معنا که قتلی را که فردی مرتکب شده است باید با فعل و انفعالات ذهنی همراه بوده باشد. مثلا اگر فردی از کنار شخصی در خیابان بگذرد و ناخودآگاه با دستش ضربه‌ای به او وارد کند که باعث فوتش شود، با توجه به اینکه این عمل غیرارادی بوده است، او مرتکب جرم قتل عمد نشده است؛ اما اگر فردی با ذهنیت قبلی، با رفتاری فیزیکی همراه با اراده و علم، ضربه‌ای به کسی وارد کند که منجر به مرگ او شود و به نتیجه کاری که کرده است آگاه باشد، این عمل به طور قطع « قتل عمد» است. بنابراین در تعریف قتل عمد می‌توان گفت: رفتاری فیزیکی است که با اراده و علم و آگاهی از نتیجه همراه باشد و به سلب حیات قربانی منجر شود. در مورد سوء نیت عام و خاص هم باید گفت: «سوء نیت عام» به این معناست که فردی عملی فیزیکی را با اراده کامل و آگاهی نسبت به شخص معینی صورت دهد؛ همچنین زمانی که شخصی قصد این را دارد که با ضربه‌ای که به شخص دیگری وارد می‌کند، او را به قتل برساند، هدفش این باشد و این نتیجه را بخواهد، به آن «سوءنیت خاص» گفته می‌شود. ماده ۲۸۸قانون جدید بندهای مختلفی دارد که شرایط قتل عمد را بیان کرده‌ است. برای مثال در بند الف این ماده آمده است: «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود حاصل شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت شود، خواه نشود، قتل عمد است». (قتل عمد)

نمونه پرونده قتل عمد

شرح مختصر پرونده

ظاهرا مرحوم(اقای الف ) … با همراه دوستانش به دلیل اختلافاتی که با آقای ب … داشته به درب گاوداری وی مراجعه می نمایند و بین آنها و اقای (ب) … بحث بالا می گیرد. آقای (ب) با چهاردنده (یک وسیله کشاورزی قوی) به نزاع می پردازد و در اثر اصابت چهاردنده برگردن آقای (الف)، ایشان بعد از یکی دو ساعت به قتل می رسد.

دادگاه ابتدائا از اولیای دم دعوت به صحبت نمود. آن ها(ابتدائا پدر آقای (الف) و سپس مادر وی) در بیانات مختصری خواستار قصاص متهم شدند و گفتند که متهم عمدا با چهاردنده به پسر ما حمله نموده است و در اثر همین اصابت فرزند ما کشته شده است.(قتل عمد)

سپس وکیل شاکیان اظهار می دارد: «مرحوم با دوستانش با پژو۲۰۶ به درب گاوداری می رود برای صحبت نمودن با آقای (ب)، بین آن ها بحث رخ می دهد و متهم با چهاردنده به ایشان حمله می نماید، ایشان به زدن ضربه اکتفا نمی نماید و با تعقیب مرحوم و دوستانش تا درب پژو، پژو مذکور را نیز تخریب عمدی می نماید تا جایی که شیشه های ماشین مذکور خرد می گردد و حمله با وسیله ی خطرناک مثل چهاردنده نوعا کشنده می باشد.ب نا به گزارش پزشکی قانونی گلوی متوفی در سمت راست دارای سوراخ ریز و صورت متوفی روی گونه دارای خراشیدگی و روی بازوی سمت چپ آثار زخم به صورت نقطه ای ریز گزارش شده است. آقای (ج) صراحتا به درگیری اقای (ب) با متوفی و ورود ضربه به گردن و صورت مقتول توسط آقای (ب) اذعان داشته است. نیز بیان داشته با برادرم … با خودرو ۲۰۶ وی به سراغ مرحوم آقای (الف) رفتیم و او را سوار کردیم و به  درب گاوداری آقای (ب) رفتیم. ایستادیم. آقای (الف) وارد آغل شد. سه نفر دیگر نیز از آغل خارج شدند. حسین با آقای(ب) درگیر شد، مآقای(ب) ۳ ضربه با وسیله ای شبیه بیل به سینه و گردن مقتول زد. سوار ماشین شدیم برای فرار که مرحوم گفت حالش خوب نیست. به کلینیک رفتیم و وی فوت نمود.(قتل عمد)

آقای(ب) صراحتا به زدن ضربه با چهاردنده به آقای(الف) و سابقه ی درگیری قبلی با مرحوم اقرار کرده است. در صفحات فلان پرونده نزد بازپرس اقرار نموده است که من با چهاردنده از خودم دفاع نمودم و شیشه ۲۰۶ را شکستم و دو سه ضربه بیشتر نزدم که به کمر او خورد.(قتل عمد)

آقای (ج) در صفحات فلان بیان کرده: آقای(ب) با آجر به شیشه ی ماشین زد و شیشه خرد شد، وسط راه دیدم گردن آقای(الف) خون می آید. در صفحات فلان پرونده آقای …  بیان کرده، پس از حمله آقای (الف) و دوستانش به گاوداری آقای(ب) با چهاردنده وارد شد. با چهاردنده شیشه عقب اتومبیل را شکست و فقط آقای(ب) با آقای(الف) درگیر شد. در تحقیقات فلان از آقای … مشخص می شود که آقای(ب) چهاردنده داشته است. در صفحات فلان متهم ادعای بودن قداره نزد مقتول را می نماید که این موضوع به شدت مورد تکذیب اولیای دم می باشد. درگزارش معاینه ی جسد، علت فوت ورود جسم سخت نافذ به عناصر حیاتی گردن و قفسه صدری و عوارض آن تعیین شده است و بر اساس همین گزارش پزشکی قانونی بیان داشته است: آلت جارحه  به اسم چهاردنده با جرح ناحیه گردن تطبیق دارد و می تواند عامل ایجاد کننده آن باشد. چهاردنده ی موضوع ارتکاب جرم در مواجهه حضوری در محل درگیری کشف و ضبط گردیده است.(قتل عمد)

درصفحه ی فلان، در بازسازی صحنه قتل، آقای (ب) اقرارکرده که به غیر از خودم کسی با آقای(الف)(مرحوم) درگیرشده است. به طور خلاصه آقای(ب) علاوه بر حمله با چهاردنده به مقتول به این کار هم بسنده نکرده است و با تعقیب نامبردگان شیشه اتومبیل ۲۰۶ دوست مرحوم  را شکسته است یعنی حتی درحال فرار هم نامبرده مشمول حمله و ایراد جرح وتخریب بوده است. نیز بر خلاف ادعای نامبرده مبنی بر دفاع از خود، علاوه بر آنکه بر فرض محال ادعای نامبرده را ثابت بدانیم، دفاع با حمله هیچگونه تناسبی نداشته است چرا که متهم می توانسته با استمداد از همدستان و دوستان خود و نیز تماس با پلیس ۱۱۰ از خود دفاع کند نه اینکه با چهاردنده به وی حمله نماید. بنابراین ادعای دفاع با وضعیت اتفاقات صورت گرفته و اظهارات شاهدین مسئله، در تناقض آشکار است. در بعضی اظهارات آمده که مقتول مواد مصرف کرده است اما در صفحه ی فلان پرونده گزارش آزمایشات سم شناسی متوفی منفی اعلام شده است. همچنین ارتکاب فعل کشنده آن هم توسط وسیله ای کاملا خطرناک و با لحاظ قراردادن سابقه ی اختلاف مقتول با آقای(ب)توسط نامبرده محرز و غیرقابل تردید است. همچنین به موجب رأی اصراری شماره  … دیوان محترم عالی کشور قتل با آلتی که نوعا کشنده است، قتل عمدی محسوب و مستوجب قصاص است. بدین لحاظ با عنایت به شکایت اولیای دم و محتویات پرونده وکشف آلت قتاله و تأیید تطبیق آلت قتاله با جراحات وارده به مقتول توسط پزشکی قانونی و اقرارمتهم به قتل به وکالت از اولیای دم تقاضای قصاص آقای محمد کریمی را دارم.».(قتل عمد)

لازم به ذکر است در ابتدای دادرسی وکیل شاکی بیان نمود که متهم پرونده ی دیگری هم بنا به گزارشات رسیده از اولیاء دم دارد که خواهشمندم رسیدگی شود که مربوط به چیست و سابقه ی محکومیت دارد یا خیر؟ رئیس دادگاه دستور استعلام از طریق سیستم کامپیوتری را داد و پرونده مربوطه بررسی شد که در آن متهم صرفا به جرم مشروب خوری شلاق خورده بود و ربطی به پرونده فعلی نداشت.(قتل عمد)

وکیل تسخیری متهم دفاعیاتی بیان نمود؛ وی نیز با استناد به صفحاتی از پرونده بیان نمود که متهم در مقام اقرار به حمله به مقتول نبوده است و صرفا بیان نموده است که با چهاردنده به پیش او رفتم و در اقاریر خود بیان نموده که مقتول و دوستانش با قمه به گاوداری من ریختند و من از ترس مجروح شدن تنها وسیله ی دم دستی خود که چهاردنده بود را برداشتم و در برابر وی گرفتم که با قمه به من نزدیک نشود و حتی اثری از خون روی چهاردنده یافت نشده است و زمانی که با داد و بیداد من قصد فرار کردند و سوارماشین شدند از عصبانیت که نتوانسته ام کاری کنم آجر به شیشه اتومبیل پرتاب نمودم. همچنین بیان داشت که چهاردنده موصوف معاینه شده و هیچ اثری از خون مقتول روی آن دیده نمی شود در حالی که ادعای شاکیان بیانگر اصابت ضربه با چهاردنده به گردن مقتول می باشد و نیز در امور کیفری زمانی که شبهه به وجود آید قاعده ی دراء حاکم است و نباید با وجود ذره ای شبهه قصاص اجرا شود. وقتی که با قمه ای یک متری قصد جان انسان متعارفی را داشته باشند در وهله ی اول به هر وسیله ای دست می اندازد تا خود را نجات دهد و زمانی که مردم جمع شدند و خطر رفع شده مقتول و دوستانش فرار نموده اند. خلاف ادعاهای شاکیان، متهم هیچ مراوده و سابقه ی درگیری با مقتول نداشته و او را اصلا نمی شناخته است. ولی با دیدن ورود چند نفر به گاوداری با قمه، هر انسانی  می ترسد و سعی در دفاع از خود می نماید. در نامه ی پزشکی قانونی آمده است که چهاردنده می تواند عامل ضربات وجراحت باشد و در این جا هم احتمال وجود دارد و نظر قطعی داده نشده است. قبل از وکیل، از متهم نیز سوالاتی صورت گرفت و در راستای حرف های وکیل خود همان عرایض را مختصرا بیان نمود.(قتل عمد)

سپس وکیل شاکی دفاعیات دیگری انجام داد به این صورت که چهاردنده، دسته ای چند متری دارد و صرف قرار دادن آن بین مقتول و خودش بر فرض محال که وی با قمه بوده است کفایت می نموده است و چرا آن سوی چهاردنده که تیز نبوده و خطری نداشته را برای جلوگیری از جلو آمدن مقتول به سوی او نگرفته است و چرا با وجود بودن همکاران و کارگرانش در گاوداری که همه در پرونده جزء مطلعین نظر و حتی علیه او شهادت داده اند که وی با چهاردنده به آقای (الف) حمله کرده، از آن ها استمداد نخواسته است؟ و چرا اگر برای دفاع کاری کرده است خودش در اقرارهای موجود در پرونده بیان داشته که به پشت مقتول که مشغول فرار بوده است ضربه زده است درحالی که کسی که در حال فرار است دیگر خطری برای متهم نداشته است. همچنین چند روز بعد از وقوع اتفاق مأمورین انتظامی به محل رفته و آلت قتاله(چهاردنده) را یافته اند که در این چند روز دائم از چهاردنده در کارها استفاده شده است و طبیعی است که اثری از خون روی آن یافت نشود و…(قتل عمد)

کلیک کنید  قرارداد قرض الحسنه از بانك (وکیل تنظیم قرارداد،وکالت،مشاوره)

قضات چند دقیقه تنفس دادند و پس از آن امضای حاضرین پرونده را گرفتند و ادامه ی رسیدگی را پس از احضار مطلعین و شهود به جلسه دیگری موکول نمودند و کماکان رأی در این پرونده صادر نشده است.(قتل عمد)

تحلیل حقوقی پرونده

در اینگونه پرونده ها رای دادن بسیار مشکل است و نمی شود به حرفای هیچ یک از طرفین کاملا اعتماد داشت. قاعده فقهی تدرا الحدود بالشبهات در موارد شبهه بسیار قاعده ی خوبی است اما بسیاری اوقات حق مجنی علیه را پایمال می نماید. اقرار به داشتن چهاردنده و استفاده از ان ولی عدم حمله و صرف دفاع نمودن اقرار مرکب است که متهم باید دفاع نمودن از خود را اثبات نماید. پزشکی قانونی آلت جرم را با خراش ایجاد شده تطبیق داده است و اقرار به اینکه در حال فرار ضربه زدم و به اتومبیل در راه فرار ضربه زدم دفاع مشروع را منتفی می نماید چرا که با فرار مرحوم خطر وی منتفی بوده است. هیچ یک از شهود ومطلعین حتی از کارگران متهم اظهار از رویت قمه ننموده اند و متهم برای این ادعا هم دلیلی ندارد. اما فرار آنها به محض ورود مرحوم به گاوداری جالب وجه است چرا که اگر مرحوم قمه نداشته است دلیلی برای فرار کارگران موجود نبوده است. به هر حال رای دادن با این اطلاعات اندک و ضد و نقیض بسیار مشکل است و تجدید جلسه ضروری است که دادگاه هم به درستی چنین تصمیمی گرفته است.(قتل عمد)

کلیک کنید  روش انتشار آگهی تحدید حدود _ گروه وکلای دادشید

قانون،درخواست وکیل،جرم،وکیل کیفری،قتل عمدی،قتل،موسسه حقوقی،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 
وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

با سلام من مهدی علیجانی هستم وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق خانواده مشاور حقوقی چند ارگان دولتی و چند سایت هستم اینجا با سایر دوستان سعی در ارائه آموزش های حقوقی رایگان داریم تا بتونیم به شما کمک کنیم مسائل حقوقی تان را به نحو مطلوب مدیریت کنید، خوشحال میشم نظرتون رو در خصوص مطلب سایت زیر پست ها کامنت کنید.

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

    لینک کوتاه :