قرارداد اجاره آپارتمان تجاری(نمونه قرارداد اجاره آپارتمان تجاری)

وکیل،وکالت،حق انتفاع،اجاره به شرط تملیک،صلح سرقفلی،قرارداد اجاره آپارتمان تجاری،ضمانت نامه حسن انجام کار،وکیل قرارداد،مشاوره حقو

 قرارداد اجاره آپارتمان تجاری(نمونه قرارداد،موجر،مستاجر،وکالت،وکیل،مشاوره حقوقی)

 قرارداد اجاره آپارتمان تجاری اجاره قراردادی است که بر طبق آن یک نفر (موجر)خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری(مستاجر)برای مدت معین و در ازای اجاره بها (کرایه)به اجاره واگذار می کند

نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای  ……………….. فرزند آقای  ……………….. دارای شناسنامه شماره  ……………….. صادره از  ……………….. متولد ……………….. ساکن : …………………………………………………………

طرف دوم قرارداد(مستاجر): شرکت  ………………..(سهامی خاص) مقیم تهران به نشانی  …………………………… و به اعتبار امضای خانم/آقای  ………………..(رئیس هیات مدیره) فرزند آقای  ……………….. دارای شماره شناسنامه ……………….. صادره از  ……………….. متولد ……………….. و خانم/آقای ……………….. (مدیر عامل) فرزند آقای ……………….. داری شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد  ……………….. و همراه با مهر شرکت: …………………………..(قرارداد اجاره آپارتمان تجاری)

موضوع قرارداد

تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان تجاری در طبقه  ……………….. به مساحت ……………….. متر مربع دارای پلاک ……………….. فرعی از ……………….. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ……………….. فرعی از اصلی مرقوم واقعی در اراضی ……………….. بخش  ……………….. ثبتی تهران محدوده و از مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………….. مورخ ……………….. صفحه ……………….. جلد ……………….. به شماره چاپی  ……………….. صادره به نام موجر با قدرالسهم از عرصه و سایر قسمتهای مشاعی طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن با برق اختصاصی به شماره پرونده ……………….. و به قدر السهم از آب و گاز مشتر ک و بدون تلفن با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن بدون استثنا که مستاجر با رویت عین مستاجره، وقوف کامل از محل وقوع و حدود و مشخصات، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره کرده است و مورد اجاره صرفا جهت دفتر شرکت مستاجر به مستاجر اجاره داده شده است و مستاجر به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاه مزبور را از مورد اجاره ندارد.(قرارداد اجاره آپارتمان تجاری)

کلیک کنید  بررسی یک پرونده حقوقی تنفیذ صلحنامه

مدت قرارداد:

……………….. سال کامل شمسی معادل  ……………….. تمام خورشیدی از تاریخ زیر …………………(قرارداد اجاره آپارتمان تجاری)

مبلغ قرارداد

مبلغ ……………….. ریال رایج برای تمام مدت بالا(به قرار ماهی مبلغ …………………… ریال) که مستاجر متعهد گردیده مال الاجاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقدا در قبال دریافت رسید به موجر تادیه نماید و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضا یا تماما ظرف …………………… روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

شروط

 • مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی به عهده موجر و تعمیرات جزیی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است.(قرارداد اجاره آپارتمان تجاری)
 • مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا یا مفروزا، جزئا و یا کلا بهیچ صورت حتی بصور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارد.(قرارداد اجاره آپارتمان تجاری)
 • مستاجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می باشد.
 • طرفین عموما و هر یک از موجر و مستاجر خصوصا اقرار و اظهار داشته و می دارند که هیچگونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی، حق کسب و پیش یا تجارت و نظایر آن یا تحت عناوین پیش بینی نشده دیگر از سوی مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده است بنابراین مستاجر متعهد به تخلیه مورد اجاره بعد از انقضای مدت اجاره به موجر با اخذ رسید کتبی می باشد و هر گونه ادعایی در خصوص سرقفلی و نظایر آن را ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم(که عقد خارج لازم شفاها با قرار بین آنان منعقد شده) مستاجر از خود اسقاط نموده و می نماید.(قرارداد اجاره آپارتمان تجاری)
 • مستاجر در صورتی که بخواهد می تواند جهت استفاده در مورد اجاره هر چند شماره تلفن خریداری و نصب نموده یا از شرکت مخابرات انشعاب آنرا تحصیل و نصب نماید.
 • مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به اعیان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار درب، پنجره و شیشه، قفل و دستگیره ها و سایر متعلقات مورد اجاره می باشد.
 • مستاجر می تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره یا اجرت المثل را به حساب جاری شماره ……………….. موجر نزد بانک …………………. شعبه …………………. واریز نموده و نسخه ای از فیش آنرا به موجر تسلیم نماید.
 • چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستاجر مورد اجاره را سالما تخلیه نموده و بخواهد تحویل موجر بدهد لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصا حسابهای برق و آب و گاز منصوبه جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نماید.(قرارداد اجاره آپارتمان تجاری)
 • عدم تادیه بدهی های ناشی از مصارف آب و برق و گاز منصوبه که تادیه آن بعهده مستاجر است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و در عین حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد.
کلیک کنید  نمونه دادخواست خلع ید

۱۰- از تاریخ فسخ یا از انقضای مدت، مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی می باشد.(قرارداد اجاره آپارتمان تجاری)

۱۱- تخلف مستاجر از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

این سند در ۲ نسخه و هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.(قرارداد اجاره آپارتمان تجاری)

محل امضای طرف اول قرارداد(موجر)                                                 محل امضای طرف دوم قرارداد(مستاجر)

توجه: می توان به شروط اشاره شده در این نمونه قرارداد و سایر قراردادهای مشابه در این فصل شروطی دیگر اضافه و یا بر حسب توافق تعدادی از آنها را حذف نمود.(قرارداد اجاره آپارتمان تجاری)


وکیل،وکالت،حق انتفاع،اجاره به شرط تملیک،صلح سرقفلی،قرارداد اجاره آپارتمان تجاری،ضمانت نامه حسن انجام کار،وکیل قرارداد،مشاوره حقو


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

با سلام من مهدی علیجانی هستم وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق خانواده مشاور حقوقی چند ارگان دولتی و چند سایت هستم اینجا با سایر دوستان سعی در ارائه آموزش های حقوقی رایگان داریم تا بتونیم به شما کمک کنیم مسائل حقوقی تان را به نحو مطلوب مدیریت کنید، خوشحال میشم نظرتون رو در خصوص مطلب سایت زیر پست ها کامنت کنید.

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  لینک کوتاه :