قرارداد طراحی سایت(وکیل قرارداد،نمونه قرارداد سایت)

قرارداد طراحی سایت(وکیل قرارداد،نمونه قرارداد سایت،وکالت،مشاوره حقوقی)

قرارداد سایت : قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.(قرارداد سایت)

قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده‌است: «عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»(قرارداد سایت)

قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال یا انجام کاری برای وقوع یک قرارداد کفایت می­کند و زمانی که دو طرف با اراده آزاد بر موضوعی توافق کنند، ملزم به رعایت آن می­شوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آن­ها می­شوند (قایم ­مقام قانونی) نیز موثر است و نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد، اما نکته مهم این است که قانون­گذار به لحاظ مصالح اجتماعی شرایطی را به موارد فوق افزوده است که در بعضی مواقع بدون توجه به آن شرایط و تشریفات، مراجع قانونی از پذیرش قرارداد خودداری خواهند نمود.(قرارداد سایت)

قرارداد طراحی وب سایت (قرارداد سایت)

این قرارداد بین ……………………….. به نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و شماره تلفن ……………………. که از این پس در این قرارداد مجری نامیده می شود از یک طرف و ………….. به نشانی ………………………………………….. ……. شماره تلفن ……………………. که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد می گردد :

کلیک کنید  وکیل خانواده - زن در چه مواردی حق طلاق دارد؟ + کلیپ

ماده (۱) : موضوع قرارداد

طراحی و پیاده سازی سایت …………………………………… که جزئیات آن ( بخش های سایت و تعداد صفحات ) در پیوست (۱) آمده است.(قرارداد سایت)

ماده (۲) : مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ ……………………. لغایت …………………… بمدت — روز کاری می باشد.

مدت زمان اعلام شده در صورتی تحقق می یابد که در مقاطعی که نیاز به انتخاب ، تصمیم گیری و یا پاسخ به پرسش از طرف کارفرما وجود دارد ، در زمانی معقول از طرف کارفرما رسیدگی و به مجری اعلام گردد.

تبصره (۱) : در صورت تصمیم هر یک از طرفین جهت فسخ قرارداد ، می بایستی موضوع فسخ ۱۰روز قبل بصورت کتبی به طرف مقابل اعلام و ضمن تسویه حساب کامل ، نسبت به فسخ قرارداد اقدام گردد.(قرارداد سایت)

تبصره (۲) : در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد و تخطی از ارائه خدمات فنی، کارفرما مجاز است بصورت یکطرفه قرارداد را فسخ نماید.

تبصره (۳) : در صورت تاخیر کارفرما در مورد عدم تحویل به موقع اطلاعات به مجری به ازاء هر روز تاخیر یک روز به مدت پایان قرارداد اضافه می گردد و تاریخ پایان قرارداد با در نظر گرفتن تاخیر زمانی تحویل اطلاعات از سوی کارفرما مجددا محاسبه می گردد.

ماده : (۳) مبلغ قرارداد

مبنای تعیین نرخ موضوع قرارداد براساس تعرفه های توافقی که جزئیات آن در پیوست (۱) آمده است و به تایید و امضاء طرفین قرارداد رسیده است ، خواهد بود.

نحوه پرداخت :

– ۳-۱ هنگام عقد قرارداد ۵۰ درصد از مبلغ کل قرارداد که در پیوست (۱) لحاظ گردیده است.

۳-۲ بعد از اتمام کار و هنگام تحویل نهایی پروژه ۵۰ درصد باقی مانده از مبلغ کل قرار داد که با برآورد نهایی هزینه مقدار دقیق آن مشخص می گردد.(قرارداد سایت)

ماده (۴) : تعهدات کارفرما

۴-۱- کارفرما موظف است از زمان تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه اطلاعات مورد نیاز سایت را در هر زمانی که مجری درخواست می کند در اسرع وقت در اختیار او قرار دهد.

۴-۲- کلیه کسورات قانونی اعم از مالیات ، حق بیمه و گرفتن مفاصالحساب از تامین اجتماعی بعهده واگذارنده ( کارفرما ) است.

کلیک کنید  دادخواست ازدواج مجدد(وکیل،مشاور،درخواست وکیل)
۴-۳- هزینه عکاسی صنعتی ، تایپ ، ترجمه ، انیمیشن های خاص ، تهیه و تولید موسیقی ، صدا و فیلم ، دیجیتایز کردن موسیقی و صدا و فیلم ، تغییرات اساسی در ساختار سایت و موارد متفرقه دیگر بعهده کارفرما می باشد.(قرارداد سایت)

ماده (۵) : تعهدات مجری

۵-۱- مجری متعهد می گردد بر اساس موضوع قرارداد از لحاظ ارائه خدمات فنی و نحوه انجام کار رضایت کارفرما را بطور کامل جلب نماید و هرگونه اعتراض یا عدم رضایت کارفرما از کار انجام شده که به موضوع قرارداد مربوط می گردد باید هرچه سریعتر از سوی مجری رسیدگی شده و ترتیب اثر داده شود.

۵-۲- هر گونه اشتباه از طرفین در تنظیم ، ارسال و پرداخت صورتحساب هزینه ها قابل برگشت می باشد.

۵-۳- هرگونه تغییر در مفاد قرارداد که به توافق طرفین رسیده باشد بصورت الحاقیه قرارداد تنظیم و پس از امضاء برای طرفین قابل اجرا خواهد بود.(قرارداد سایت)

۵-۴- چنانچه مجری نسبت به وجوه دریافتی بابت هر صورتحساب معترض باشد می‌بایست حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت ، مراتب را کتباً و با ذکر دلایل و مستندات لازم به کارفرما اعلام نماید. در غیر اینصورت موضوع تأیید شده تلقی خواهد شد.(قرارداد سایت)

۵-۵- مجری پس از تایید کارفرما در مورد اتمام کار پروژه هیچ گونه تعهدی بابت نگهداری ، پشتیبانی ، ارتقاء ، تغییر محتوا و هم چنین هیچ گونه مسئولیتی در مورد مشکلات بانک ، خرابی و توقف سرور ندارد و چنانچه کارفرما مایل باشد با انعقاد یک قرارداد پشتیبانی با مجری که بطور جداگانه تنظیم می گردد مسائل مربوط به پشتیبانی و نگهداری سایت را مرتفع می‌نماید.(قرارداد سایت)

۵-۶- مجری در رابطه با هزینه راه اندازی سایت ( اجاره فضا و ثبت دامنه ) و همچنین هزینه شارژ سالیانه سایت هیچگونه تعهدی ندارد.

ماده (۶) : فورس ماژور

به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه و سایر عوامل خارج از اختیار مشاور از قبیل (و نه محدود به ) جنگ ، اعتصاب اغتشاش عمومی ، صاعقه ، آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، توفان ، بیماری های واگیردار ، اثرات موضوعی خورشید بر روی ماهواره ها ، اشکالات ناشی از ماهواره ، محدودیت صادرات و واردات ، محدودیت تبادل ارزی با خارج ، وضع قوانین و مقررات و دستورالعملهای دولتی و مانند اینها تا زمانی که وضعیت فوق العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد ، به گونه ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با اشکال مواجه کند مسئولیتی متوجه مجری نخواهد بود.

کلیک کنید  نفقه (مطالبه نفقه ، نمونه دادخواست مطالبه نفقه)

در صورت وقوع پیش آمدهای فوق با تشکیل کمیته های مرکب از مجری و کارفرما موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اجرای موضوع این قرارداد تا رفع حوادث مذکور در این ماده به حالت تعلیق در خواهد آمد و در صورتی که حالت تعلیق از سه ماه بیشتر به طول انجامید ، مجری و کارفرما حق خواهند داشت که با قیمتها و پیشنهاد جدیدی که متناسب با شرایط و عوامل زمان تعیین و از طرف مجری به کارفرما اعلام می‌گردد به کار ادامه دهند.(قرارداد سایت)

ماده (۷) : حل اختلاف

طرفین قرارداد سعی خواهند کرد هرگونه اختلاف در تفسیر شرایط و مسائل اجرایی قرارداد را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. در صورتیکه در مورد اختلاف با مذاکره مستقیم به توافق نرسیدند ، مسئله مورد اختلاف به مراجع ذیصلاح دادگستری ارجاع و رأی صادره برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.(قرارداد سایت)

مجری                                                                                      کارفرما


قرارداد،وکیل قرارداد،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی،وکیل،وکالت،عکس نوشته،قرارداد سایت،نمونه قرارداد،وکیل تنظیم قرارداد،


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

با سلام من مهدی علیجانی هستم وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق خانواده مشاور حقوقی چند ارگان دولتی و چند سایت هستم اینجا با سایر دوستان سعی در ارائه آموزش های حقوقی رایگان داریم تا بتونیم به شما کمک کنیم مسائل حقوقی تان را به نحو مطلوب مدیریت کنید، خوشحال میشم نظرتون رو در خصوص مطلب سایت زیر پست ها کامنت کنید.

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

    لینک کوتاه :