قرارداد فروش اتومبیل(وکیل تنظیم قرارداد،وکالت،مشاوره)

قرارداد فروش یکدستگاه اتومبیل( قرارداد فروش اتومبیل، نمونه سند املاک وسایط نقلیه، مشاور حقوقی ،وکیل،وکالت)

نمونه قرارداد فروش اتومبیل

طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره  ……………….. متولد ……………….. ساکن: ……………………………………………………………..(قرارداد فروش اتومبیل)

طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره ……………….. متولد ……………….. ساکن: ………………………………………………………………(قرارداد فروش اتومبیل)

موضوع قرارداد:

فروش تمامی شش دانگ یکدستگاه اتومبیل سواری از نوع ……………. مدل ……………. دارای شاسی شماره ……………….. و موتور شماره ……………….. و به شماره شهربانی ……………….. با تمامی متعلقات و منضمات منصوبه و غیر منصوبه در آن بدون استثنا، ابتیاعی فروشنده بموجب سند قطعی شماره ……………….. مورخ ……………….. دفترخانه شماره ……………….. تهران که دارای دفترچه مالکیت شماره ……………….. صادره از اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان ……………….. می باشد.(قرارداد فروش اتومبیل)

مبلغ قرارداد:

مبلغ …………………… ریال می باشد که تماما و نقدا تسلیم فروشنده گردیده با قراره کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و باظهار صیغه مبایعه قطعیه جاری گردیده و خریدار با رویت مورد معامله و وقوف کامل از مشخصات و احراز کمیت و کیفیت آن، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نبود.(قرارداد فروش اتومبیل)

تذکاریه:

  • مالیات نقل و انتقال به موجب قبض شماره ……………….. به بانک ملی شعبه ……………….. تادیه شده و گواهی عدم تخلف به شماره ……………….. رویت گردیده و مفاصای عوارض شهرداری به موجب فیش شماره ……………….. ملاحظه و کلیه اوراق و مدارک تحویل خریدار شده است.(قرارداد فروش اتومبیل)
  • فروشنده ضمن العقد و ضمن العقد خارج لازم متعهد به جبران غرامات وارده بر خریدار علاوه بر رد ثمن معامله در صورت کشف فساد در مورد معامله از تاریخ زیر بمدت ۱۰ سال شمسی گردید.(قرارداد فروش اتومبیل)
کلیک کنید  ابطال سند رسمی (وکیل ثبتی،وکیل ملکی)

محل امضای طرف اول قرارداد(فروشنده)                      محل امضای طرف دوم قرارداد(خریدار)

تاریخ انجام معامله: ……………………


قرارداد فروش ملک،قرارداد فروش اتومبیل،قرارداد قرض الحسنه از بانک،قرارداد مشارکت در ساخت بنا،قرارداد مشارکت در انجام پروژه،وکیل ،وکالت


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.