قرارداد فروش ملک ۲ (وکیل تنظیم قرارداد،وکالت،مشاوره)

قرارداد فروش ملک،قرارداد فروش اتومبیل،قرارداد قرض الحسنه از بانك،قرارداد مشاركت در ساخت بنا،قرارداد مشارکت در انجام پروژه،وکیل ،وکالت

قرارداد فروش ملک(نمونه قرارداد فروش ملک،مشخصات مورد معامله ملک،وکیل تنظیم قرارداد،وکالت،مشاوره،موسسه حقوقی)

قرارداد فروش ملک

قراردادی است که که طبق آن مالی به دیگری  فروخته می شود ،در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین(فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می گردد و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می شود، قرارداد فروش ملک یا مبایعه نامه به شمار می رود. (قرارداد فروش ملک)

نمونه قرارداد فروش ملک

فروشنده: نام ……………….. نام خانوادگی ……………….. فرزند ……………….. دارای شناسنامه  ……………….. صادره از ……………….. به نشانی …………………………………………………………………………………………………….

خریدار: نام ……………….. نام خانوادگی ……………….. فرزند ……………….. دارای شناسنامه  ……………….. صادره از ……………….. به نشانی  …………………………………………………………………………………………………..(قرارداد فروش ملک)

مورد معامله:

تمامی ششدانگ یکباب خانه/یک دستگاه آپارتمان که مشخصات ثبتی آن به قرار ذیل محل وقوع آن ……………………….. است.

پلاک فرعی …………….. از اصلی ……………….. اراضی ……………….. بخش ……………….. به مساحت ……………….. (فتوکپی سند مالکیت شماره ……………….. که کلیه اوراق آن ممضی به امضای فروشنده است اخذ و تسلیم خریدار شد مشخصات تفصیلی مورد معامله در فتوکپی مذکور مضبوط و مورد قبول طرفین است).(قرارداد فروش ملک)

مورد معامله دارای:

آب،(با شماره پرونده ………………..) برق،(با شماره اشتراک ………………..) تلقن، به شماره/شماره های  ………………..، گاز شهری بهش شماره ……………….. می باشد. اعیان منصوبه در مورد معامله که جزء مبیع است به قرار ذیل است:(قرارداد فروش ملک)

کلیک کنید  روش ثبت سند و صدور سند مالکيت املاک ثبت شده _گروه وکلای دادشید

کولر ……………….. دستگاه- لوستر سقفی ……………….. عدد- دستگاه تصفیه آب استخر- دستگاه برق اضطراری  ……………….. –  ۵ –  ………………………..

ثمن معامله کلا معادل  ……………….. ریال می باشد که مبلغ ……………….. آن طی چک شماره ……………….. مورخ ……………………. از حساب جاری ……………………… بانک ………………………………

به فروشنده پرداخت شد و مابقی که معادل ……………….. ریال است به ترتیب و در موعد/مواعدی که در این سند آمده است به فروشنده تادیه خواهد شد.

شروط و توضیحات:

 • صیغه شرعی بیع بین طرفین جاری شد و اسقاط کافه خیارات منجمله غبن(ولو به اعلی درجه) از طرفین به عمل آمد.
 • به منظور انجام تشریفات ثبتی بیع انجام شده، طرفین متعهد شدند که راس ساعت……. صبح روز ….. مورخه ……………….. در دفتر خانه شماره ……. تهران واقع در خیابان ………….. شاره …………………….. طبقه ……………. حاضر شوند.(قرارداد فروش ملک)
 • فروشنده مکلف است نسبت به اخذ و تهیه مفاصاها و گواهی ها و مدارک و اسناد لازم برای ثبت معامله اقدام کند و در روز موعود با در دست داشتن کلیه مدارک و اسناد و با تهیه کلیه مقدماتی که به او مربوط می شود در دفترخانه حاضر شود. حضور بدون همراه داشتن مدارک از نظر ترتیب آثار موضوع این سند، در حکم عدم حضور خواهد بود.
 • خریدار مکلف است در روز و ساعت معهود با همراه داشتن تتمه ثمن در دفترخانه حاضر شود.(قرارداد فروش ملک)
 • تسلیم و تحویل مبیع حین ثبت معامله انجام خواهد شد.
 • هر یک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود و یا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست فراهم نکند مکلف است مبلغ …….. ریال بابت جریمه عدم حضور بموقع به طرف دیگر بپردازد. این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه ای به اصل معامله انجام شده نمی زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی سازد.(قرارداد فروش ملک)
 • هر یک از طرفین پس از حضور در دفترخانه در صورتیکه طرف مقابل حاضر نباشد باید مراتب را کتبا به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت کند، فروشنده فتوکپی کلیه اسناد و اوراقی را که آماده کرده ضمیمه نامه مذکور خواهد کرد و خریدار در صورتیکه ثمن به صورت چک بانکی باشد فتوکپی چک یا چکها را ضمیمه خواهد نمود. اگر ثمن وجه نقد باشد باید به رویت سردفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود.
کلیک کنید  مختصری در خصوص شرکت و شرکت های تجاری

تبصره- انجام موارد فوق از طریق تامین دلیل نیز بلامانع است.

 • فروشنده مکلف است آخرین قبوض آب و برق و تلفن و گاز را در دفترخانه به خریدار تحویل دهد. پرداخت این وجوه تا تاریخ ثبت معامله بر عهده فروشنده خواهد بود.
 • در صورتیکه خریدار برای ثبت معامله در دفترخانه حاضر نشود فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت و با اعلام مراتب عدم حضور خریدار به دفترخانه می تواند معامله را فسخ و مبیع را به هر کس دیگری که بخواهد منتقل کند. در این حالت وجه پرداختی به کسر مبلغ موضوع شق ۶ به وی مسترد خواهد شد. این فسخ صرفا با اعلام مراتب به خریدار، از طرق مقتضی محقق می شود و نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نخواهد بود.(قرارداد فروش ملک)
 • در صورتیکه یکی از طرفین به علت تخلف طرف دیگر به منظور الزام طرف مقابل به ثبت معامله از طریق طرح دعوی در دادگستری اقدام کند پرداخت کلیه هزینه های قانونی دعوی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله و غیره بر عهده طرف مستنکف خواهد بود.(قرارداد فروش ملک)
 • در صورت استنکاف فروشنده از حضور در دفترخانه، در تاریخ تعیین شده برای حضور تا زمانی که سند رسمی انتقال تنظیم و مورد معامله به خریدار تحویل داده شود(هر کدام که دیرتر تحقق یابد) فروشنده باید بابت هر روز تاخیر مبلغ ……………….. ریال به خریدار بپردازد. تعلق این وجوه تا انجام دو مورد فوق الذکر ادامه خواهد یافت ولو اینکه مبلغ آن از کله ثمن فراتر رود. این مبلغ غیر از مبلغی است که به موجب بند ۶ از شروط و توضیحات مقرر شده است.(قرارداد فروش ملک)
کلیک کنید  دادخواست خسارت برهم زدن نامزدی(وکیل،مشاور،موسسه حقوقی)

این قرارداد که در بردارنده بیع قطعی شرعی و تعهد متباعین به حضور در دفترخانه و انجام تشریفات شکلی و قانونی بیع واقع شده است، با توجه به مادتین۳۳۸ و ۳۳۹ قانون مدنی و ماده ۱۰ همان قانون در تاریخ  ……………….. بین طرفین امضا و مبادله شد. این سند مشتمل بر ……………….. نسخه و هر نسخه شامل  ……………….. و با اعتبار واحد است.(قرارداد فروش ملک)

 

امضای فروشنده                                                                             امضای خریدار


قرارداد فروش ملک،قرارداد فروش اتومبیل،قرارداد قرض الحسنه از بانک،قرارداد مشارکت در ساخت بنا،قرارداد مشارکت در انجام پروژه،وکیل ،وکالت


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 
وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

با سلام من مهدی علیجانی هستم وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق خانواده مشاور حقوقی چند ارگان دولتی و چند سایت هستم اینجا با سایر دوستان سعی در ارائه آموزش های حقوقی رایگان داریم تا بتونیم به شما کمک کنیم مسائل حقوقی تان را به نحو مطلوب مدیریت کنید، خوشحال میشم نظرتون رو در خصوص مطلب سایت زیر پست ها کامنت کنید.

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  لینک کوتاه :