نمونه قرارداد پیش فروش ساختمان (وکیل،وکالت،وکیل قرارداد)

نمونه قرارداد پیش فروش ساختمان (وکیل،وکالت،وکیل قرارداد،مشاوره حقوقی قرارداد،تنظیم قرارداد)

قرارداد پیش فروش ساختمان

پیش فروش که پیش فروشد. که قبل از موعد مقرر و تهیه شدن جنس بها ستاند. || (اِمص مرکب ) مال یا غله را قبل از مهیا شدن و حاضر بودن فروختن . فروش قبل از بدست آمدن جنس . بها ستدن پیش از تحویل مال یا غله . پیش فروشی .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

قرارداد سَلَف یا عقد سَلَف قراردادی است که در آن عرضه‌کننده بخشی از دارایی پایه را به ازای بهای نقد و مطابق قرارداد سلف به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. خریدار می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را در یک قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند که به این قرارداد نیز به اختصار سلف می‌گویند. اوراق سلف نوعی صکوک است و امنیت بیشتری نسبت به اوراق مشارکت دارد.مطابق شریعت اسلام استفاده از این نوع عقد برای برخی کالاها همچون طلا و سکه به عنوان دارایی پایه مجاز نیست. قراردادهای سلف روشی برای تأمین نیازنقدینگی شرکت‌ها از راه جذف سرمایه‌گذاری هستند.(قرارداد پیش فروش ساختمان)

از دیگر کاربردهای مهم این اوراق جبران کسری بودجه دولت‌ها است، به این شکل که دولت به جای پیش‌فروش محصولات و مواد خام به خارج از کشور، به ویژه در زمانی که بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی قیمت پیش‌فروش مواد خام پایین است، با انتشار اوراق سلف، محصولات را مستقیماً به مردم پیش‌فروش می‌کند و در زمان سررسید به وکالت از طرف صاحبان اوراق محصولات یا مواد خام را در بازار جهانی نقداً به فروش می‌رساند و از این راه با صاحبان اوراق تسویه می‌کند؛ در این فرایند تفاوت قیمت نقد و سلف در غالب سود به مردم تعلق می‌گیرد.(قرارداد پیش فروش ساختمان)

سَلَف در لغت به‌معنای پیش‌پرداخت، قبول کردن و اطاعت نمودن است.(قرارداد پیش فروش ساختمان)

نمونه قرارداد پیش فروش ساختمان

ماده ۱ –  طرفین قرارداد

۱-۱ فروشنده                                 فرزند                          به شماره شناسنامه                              صادره از                 کد ملی                    متولد                       ساکن                                                                                                                                                        تلفن

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                      متولد                       به موجب

۱-۲ خریدار                              فرزند                       به شماره شناسنامه                      صادره از                  کد ملی                                    متولد                    ساکن                                                                                                                                                                       تلفن

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                      متولد                       به موجب

کلیک کنید  دادخواست مطالبه بهای معامله ملک غیر قانونی(با تامین خواسته از دادگاه)

ماده ۲ –  موضوع قرارداد

عبارتست از ساخت و فروش مورد معامله با مشخصات ، اوصاف و شرایط مورد توافق طرفین و انتقال آن طبق مقررات به خریدار در برابر دریافت عوض معلوم .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

ماده ۳ –  مشخصات مورد قرارداد

دانگ احداثی در پلاک                            به مساحت                                 متر مربع . اختصاصی                 ضلع                         طبقه                  دارای نقشه و پلان                                         که مشخصات مورد

۱-۳ معامله تماما به اطلاع خریدار رسیده است .

۲-۳ مشخصات مورد معامله از حیث مصالح مورد استفاده . لوازم و منصوبات و سایر موارد به شرح پیوست این قرارداد است . که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینکفی از این قرارداد خواهد بود .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

تبصره : تغییر مشخصات ساختمانی با تراضی طرفین بلامانع خواهد بود .

ماده ۴ –  قیمت مورد معامله

قیمت مورد معامله از قرار هر متر مربع                                       ریال که جمعاَ                                           ریال تعیین گردید که بصورت نقدی یا مبلغ                                                  ریال نقداَ و باقیمانده قیمت                                       ریال . طی               قسط . هر یک به مبلغ                                                ریال به تاریخ    /    /   ۱۳   طی چک / چکهای شماره                    پرداخت خواهد شد .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

ماده ۵ –  تسلیم مورد معامله

فروشنده مکلف است مورد معامله را حداکثر تا تاریخ      /      /    ۱۳ با توجه به شرایط مقرر در قرارداد . احداث ، تکمیل و به خریدار تسلیم نماید .

ماده ۶ –  شرایط و آثار قرارداد

۱-۶  فروشنده مکلف است قبل از عقد قرارداد پیش فروش نسبت به اخذ مجوز ساخت از شهرداری و مراجع ذی صلاح دیگر اقدام نماید . مجوز مذکور پیوست قرارداد بوده و جزء لاینکفی از قرارداد خواهد بود .

۲-۶  فروشنده مکلف است کلیه ضوابط و مقررات و نظامات دولتی و آیین نامه های مربوطه از قبیل اخذ پروانه ساختمانی ، تراکم ، پایان کار و غیره را رعایت کند .

۳-۶  فروشنده مکلف است کلیه آیین نامه های مهندسی مربوط به ساخت و مقاوم سازی در برابر زلزله را رعایت نماید .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

۴-۶ فروشنده مکلف است بعد از تکمیل مورد معامله و تحقق شرایط ماده ۴ جهت تنظیم سند رسمی انتقال بنام خریدار در تاریخ     /     /  ۱۳  در دفتر اسناد رسمی شماره             واقع در                                                                    حاضر گردد .

کلیک کنید  نمونه پرونده ابطال سند رسمی _ گروه وکلای دادشید

تبصره :  در صورت عدم حضور هر یک طرفین و عدم ثبت معامله به هر علت سردفتر ، گواهی عدم حضور را با ذکر مورد صادر خواهد کرد .

۵-۶ اگر مورد معامله بعد از احداث از نظر متراژ زیادت و نقصانی در حد عرف داشته باشد ارزش مساحت اختلافی بر اساس قیمت هر متر مربع بین طرفین محاسبه خواهد شد . در صورتیکه این زیادت و نقصانی غیر متعارف باشد ، خریدار علاوه بر اختیار فسخ قرارداد می تواند ارزش مورد معامله را از فروشنده دریافت نماید .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

۶-۶ این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقالمورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر خریدار منع می کند . در صورت تخلف وانتقال به غیر به عنوان فروش مال غیر تلقی و فروشنده مکلف است نسبت به جبران کلیه خسارت وارده به خریدار اقدام نماید .

۷-۶ فروشنده مکلف است تا قبل از تاریخ مقرر برای تنظیم سند کلیه مجوزها و مدارک لازم برای تنظیم سند رسمی از قبیل مفاصا حساب مالیاتی ، شهرداری و غیره را اخذ نماید .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

۸-۶ قیمت مورد معامله قطعی بوده و به هیچ عنوان از قبیل بالارفتن قیمت مصالح و یا سایر هزینه ها قابل افزایش نمی باشد .

۹-۶ فروشنده مکلف است در صورت تخلف و تاخیر در اجرای تعهدات مبنی بر تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله به ازای هر روز تاخیر معادل مبلغ                                                         ریال به عنوان خسارت و تاخیر در اجرای تعهد در وجه طرف مقابل بپردازد . این خسارت مانع از الزام متعهد به انجام تعهد اصلی نیست .

۱۰-۶ در صورتیکه خریدار ثمن مورد معامله مذکور در ماده ۴ را پرداخت ننماید یا ترتیبی جهت بقیه اقساط ندهد . به ازای مبلغ باقیمانده                                                     در صد به عنوان خسارت دیر کرد مکلف به پرداخت به فروشنده خواهد بود .

۱۱-۶  در صورتیکه پس از تحویل مورد معامله در یک دوره سه ماهه که به عنوان تحویل موقت می باشد . معایبی در مورد معامله حادث شود که ناشی از افراط و تفریط خریدار نبوده باشد . فروشنده مکلف است نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید.

۱۲-۶ فروشنده مکلف به بیمه نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهی بوده و در صورت ایراد خسارت مکلف به جبران آ‹ خواهد بود . بدیهی است در مورد خسارت ناشی از این بند ، خریدار هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .

کلیک کنید  نحوه حل اختلاف

۱۳-۶ فروشنده مکلف است مشخصات مورد معامله و نقشه تفصیلی ساخت را روشن و بدون ابهام به خریدار تفهیم و آن را اجرا نماید . در صورت اختلاف در خصوص مشخصات و شرایط و اوصاف قرارداد مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد نمود .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

۱۴-۶ هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و شهرداری به عهده فروشنده و هزینه حق ثبت و حق التحریر به عهده                                                  می باشد .

ماده ۷

کلیه اختیارات به تراضی طرفین در این قرارداد اسقاط گردید .

ماده ۸

در صورتیکه مورد معامله دارای وام بانکی باشد و خریدار بخواهد از تسهیلات بانکی استفاده نماید . مخارج تنظیم سند رهنی بانک وام دهنده به عهده                                    خواهد بود .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

ماده ۹

حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان                                  بطور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضای این قرارداد مبلغ                                         ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

ماده ۱۰

این قرارداد در تاریخ     /      /   ۱۳  در دفتر مشاور املاک                          به نشانی                                                                     در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک ، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم نماید و نسخه سوم ر در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می باشد .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

ماده ۱۱

موارد حقوقی این قرارداد و ضمائم آن مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .

توضیحات : ( نوع مصالح ذکر شود )(قرارداد پیش فروش ساختمان)


قرارداد پیش فروش ساختمان،قرارداد مشارکت در ساخت،قرارداد اجاره اتومبیل،اجاره آپارتمان مسکونی،قرارداداجاره،قرارداد انتقال سرقفلی


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.