, ,

نمونه قرارداد پیش فروش ساختمان (وکیل،وکالت،وکیل قرارداد)

قرارداد پیش فروش ساختمان،قرارداد مشارکت در ساخت،قرارداد اجاره اتومبیل،اجاره آپارتمان مسكوني،قرارداداجاره،قرارداد انتقال سرقفلی

نمونه قرارداد پیش فروش ساختمان (وکیل،وکالت،وکیل قرارداد،مشاوره حقوقی قرارداد،تنظیم قرارداد)

قرارداد پیش فروش ساختمان

پیش فروش که پیش فروشد. که قبل از موعد مقرر و تهیه شدن جنس بها ستاند. || (اِمص مرکب ) مال یا غله را قبل از مهیا شدن و حاضر بودن فروختن . فروش قبل از بدست آمدن جنس . بها ستدن پیش از تحویل مال یا غله . پیش فروشی .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

قرارداد سَلَف یا عقد سَلَف قراردادی است که در آن عرضه‌کننده بخشی از دارایی پایه را به ازای بهای نقد و مطابق قرارداد سلف به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. خریدار می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را در یک قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند که به این قرارداد نیز به اختصار سلف می‌گویند. اوراق سلف نوعی صکوک است و امنیت بیشتری نسبت به اوراق مشارکت دارد.مطابق شریعت اسلام استفاده از این نوع عقد برای برخی کالاها همچون طلا و سکه به عنوان دارایی پایه مجاز نیست. قراردادهای سلف روشی برای تأمین نیازنقدینگی شرکت‌ها از راه جذف سرمایه‌گذاری هستند.(قرارداد پیش فروش ساختمان)

از دیگر کاربردهای مهم این اوراق جبران کسری بودجه دولت‌ها است، به این شکل که دولت به جای پیش‌فروش محصولات و مواد خام به خارج از کشور، به ویژه در زمانی که بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی قیمت پیش‌فروش مواد خام پایین است، با انتشار اوراق سلف، محصولات را مستقیماً به مردم پیش‌فروش می‌کند و در زمان سررسید به وکالت از طرف صاحبان اوراق محصولات یا مواد خام را در بازار جهانی نقداً به فروش می‌رساند و از این راه با صاحبان اوراق تسویه می‌کند؛ در این فرایند تفاوت قیمت نقد و سلف در غالب سود به مردم تعلق می‌گیرد.(قرارداد پیش فروش ساختمان)

سَلَف در لغت به‌معنای پیش‌پرداخت، قبول کردن و اطاعت نمودن است.(قرارداد پیش فروش ساختمان)

نمونه قرارداد پیش فروش ساختمان

ماده ۱ –  طرفين قرارداد

۱-۱ فروشنده                                 فرزند                          به شماره شناسنامه                              صادره از                 كد ملي                    متولد                       ساكن                                                                                                                                                        تلفن

با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                      متولد                       به موجب

۱-۲ خريدار                              فرزند                       به شماره شناسنامه                      صادره از                  كد ملي                                    متولد                    ساكن                                                                                                                                                                       تلفن

با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                      متولد                       به موجب

ماده ۲ –  موضوع قرارداد

عبارتست از ساخت و فروش مورد معامله با مشخصات ، اوصاف و شرايط مورد توافق طرفين و انتقال آن طبق مقررات به خريدار در برابر دريافت عوض معلوم .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

ماده ۳ –  مشخصات مورد قرارداد

دانگ احداثي در پلاك                            به مساحت                                 متر مربع . اختصاصي                 ضلع                         طبقه                  داراي نقشه و پلان                                         كه مشخصات مورد

۱-۳ معامله تماما به اطلاع خريدار رسيده است .

۲-۳ مشخصات مورد معامله از حيث مصالح مورد استفاده . لوازم و منصوبات و ساير موارد به شرح پيوست اين قرارداد است . كه به امضاي طرفين رسيده و جزء لاينكفي از اين قرارداد خواهد بود .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

تبصره : تغيير مشخصات ساختماني با تراضي طرفين بلامانع خواهد بود .

ماده ۴ –  قيمت مورد معامله

قيمت مورد معامله از قرار هر متر مربع                                       ريال كه جمعاَ                                           ريال تعيين گرديد كه بصورت نقدي يا مبلغ                                                  ريال نقداَ و باقيمانده قيمت                                       ريال . طي               قسط . هر يك به مبلغ                                                ريال به تاريخ    /    /   ۱۳   طي چك / چكهاي شماره                    پرداخت خواهد شد .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

ماده ۵ –  تسليم مورد معامله

فروشنده مكلف است مورد معامله را حداكثر تا تاريخ      /      /    ۱۳ با توجه به شرايط مقرر در قرارداد . احداث ، تكميل و به خريدار تسليم نمايد .

ماده ۶ –  شرايط و آثار قرارداد

۱-۶  فروشنده مكلف است قبل از عقد قرارداد پيش فروش نسبت به اخذ مجوز ساخت از شهرداري و مراجع ذي صلاح ديگر اقدام نمايد . مجوز مذكور پيوست قرارداد بوده و جزء لاينكفي از قرارداد خواهد بود .

۲-۶  فروشنده مكلف است كليه ضوابط و مقررات و نظامات دولتي و آيين نامه هاي مربوطه از قبيل اخذ پروانه ساختماني ، تراكم ، پايان كار و غيره را رعايت كند .

۳-۶  فروشنده مكلف است كليه آيين نامه هاي مهندسي مربوط به ساخت و مقاوم سازي در برابر زلزله را رعايت نمايد .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

۴-۶ فروشنده مكلف است بعد از تكميل مورد معامله و تحقق شرايط ماده ۴ جهت تنظيم سند رسمي انتقال بنام خريدار در تاريخ     /     /  ۱۳  در دفتر اسناد رسمي شماره             واقع در                                                                    حاضر گردد .

تبصره :  در صورت عدم حضور هر يك طرفين و عدم ثبت معامله به هر علت سردفتر ، گواهي عدم حضور را با ذكر مورد صادر خواهد كرد .

۵-۶ اگر مورد معامله بعد از احداث از نظر متراژ زيادت و نقصاني در حد عرف داشته باشد ارزش مساحت اختلافي بر اساس قيمت هر متر مربع بين طرفين محاسبه خواهد شد . در صورتيكه اين زيادت و نقصاني غير متعارف باشد ، خريدار علاوه بر اختيار فسخ قرارداد مي تواند ارزش مورد معامله را از فروشنده دريافت نمايد .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

۶-۶ اين قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقالمورد معامله به هر عنوان و دليل به غير خريدار منع مي كند . در صورت تخلف وانتقال به غير به عنوان فروش مال غير تلقي و فروشنده مكلف است نسبت به جبران كليه خسارت وارده به خريدار اقدام نمايد .

۷-۶ فروشنده مكلف است تا قبل از تاريخ مقرر براي تنظيم سند كليه مجوزها و مدارك لازم براي تنظيم سند رسمي از قبيل مفاصا حساب مالياتي ، شهرداري و غيره را اخذ نمايد .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

۸-۶ قيمت مورد معامله قطعي بوده و به هيچ عنوان از قبيل بالارفتن قيمت مصالح و يا ساير هزينه ها قابل افزايش نمي باشد .

۹-۶ فروشنده مكلف است در صورت تخلف و تاخير در اجراي تعهدات مبني بر تنظيم سند رسمي و تحويل مورد معامله به ازاي هر روز تاخير معادل مبلغ                                                         ريال به عنوان خسارت و تاخير در اجراي تعهد در وجه طرف مقابل بپردازد . اين خسارت مانع از الزام متعهد به انجام تعهد اصلي نيست .

۱۰-۶ در صورتيكه خريدار ثمن مورد معامله مذكور در ماده ۴ را پرداخت ننمايد يا ترتيبي جهت بقيه اقساط ندهد . به ازاي مبلغ باقيمانده                                                     در صد به عنوان خسارت دير كرد مكلف به پرداخت به فروشنده خواهد بود .

۱۱-۶  در صورتيكه پس از تحويل مورد معامله در يك دوره سه ماهه كه به عنوان تحويل موقت مي باشد . معايبي در مورد معامله حادث شود كه ناشي از افراط و تفريط خريدار نبوده باشد . فروشنده مكلف است نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نمايد.

۱۲-۶ فروشنده مكلف به بيمه نمودن كارگران و كاركنان در قبال حوادث كارگاهي بوده و در صورت ايراد خسارت مكلف به جبران آ‹ خواهد بود . بديهي است در مورد خسارت ناشي از اين بند ، خريدار هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت .

۱۳-۶ فروشنده مكلف است مشخصات مورد معامله و نقشه تفصيلي ساخت را روشن و بدون ابهام به خريدار تفهيم و آن را اجرا نمايد . در صورت اختلاف در خصوص مشخصات و شرايط و اوصاف قرارداد مشاور املاك به عنوان داور مرضي الطرفين اعلام نظر خواهد نمود .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

۱۴-۶ هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي و شهرداري به عهده فروشنده و هزينه حق ثبت و حق التحرير به عهده                                                  مي باشد .

ماده ۷

كليه اختيارات به تراضي طرفين در اين قرارداد اسقاط گرديد .

ماده ۸

در صورتيكه مورد معامله داراي وام بانكي باشد و خريدار بخواهد از تسهيلات بانكي استفاده نمايد . مخارج تنظيم سند رهني بانك وام دهنده به عهده                                    خواهد بود .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

ماده ۹

حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان                                  بطور جداگانه به عهده طرفين است كه همزمان با امضاي اين قرارداد مبلغ                                         ريال پرداخت شده و رسيد دريافت نمايند . فسخ يا اقاله قرارداد تاثيري در ميزان حق الزحمه نخواهد داشت .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

ماده ۱۰

اين قرارداد در تاريخ     /      /   ۱۳  در دفتر مشاور املاك                          به نشاني                                                                     در سه نسخه بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاك موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاك ، نسخه اول و دوم را به خريدار و فروشنده تسليم نمايد و نسخه سوم ر در دفتر مخصوص بايگاني كند و هر سه نسخه داراي اعتبار يكسان مي باشد .(قرارداد پیش فروش ساختمان)

ماده ۱۱

موارد حقوقي اين قرارداد و ضمائم آن مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .

توضيحات : ( نوع مصالح ذكر شود )(قرارداد پیش فروش ساختمان)


قرارداد پیش فروش ساختمان،قرارداد مشارکت در ساخت،قرارداد اجاره اتومبیل،اجاره آپارتمان مسكوني،قرارداداجاره،قرارداد انتقال سرقفلی


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.