,

متن قانون ثبت اسناد و املاک _ گروه وکلای دادشید

/
قانون ثبت اسناد و املاک وکیل تجاری، وکیل ثبت شرکت، وکیل وصول مطالبات،وکیل چک،وکیل چک برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مش…
,

‌متن قانون وکالت _ گروه وکلای دادشید

/
‌متن قانون وکالت وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وک…
,

قانون تملک آپارتمانها (قانون آپارتمانها) _ گروه وکلای دادشید

/
قانون تملک آپارتمانها (قانون آپارتمانها) وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل وصول مطالبات، وک…
,

قانون افراز و فروش املاك مشاع _ گروه وکلای دادشید

/
قانون افراز و فروش املاك مشاع وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل وصول م…
,

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت‌ _ گروه وکلای دادشید

/
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت‌ وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل ملکی، مش…
,

قانون حفظ حقوق شهروندی _ گروه وکلای دادشید

/
قانون حفظ حقوق شهروندی وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل م…
,

آئین نامه تعرفه حق‌الوكاله _ گروه وکلای دادشید

/
آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موض…
,

متن قانون اجرای احکام مدنی _ گروه وکلای دادشید

/
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356.8.1 وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل ملکی،…
,

متن قانون اساسی _ گروه وکلای دادشید

/
 قانون اساسی وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی…
,

متن کامل قانون دادرسی مدنی _ گروه وکلای دادشید

/
متن کامل قانون دادرسی مدنیقانون دادرسی مدنی تشریفاتی است ک…