۱۰ تیر, ۱۳۹۵

متن کامل قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران _ گروه وکلای دادشید

متن کامل قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران وکیل دیوان،وکیل دیوان عدالت اداری،وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل ملکی، […]
۷ تیر, ۱۳۹۵

قانون کار _ گروه وکلای دادشید

قانون کار وکیل اداره کار،وکیل دیوان،وکیل تامین اجتماعی،وکیل بیمه،وکیل تجاری، وکیل ثبت شرکت، وکیل وصول مطالبات،وکیل چک،وکیل چک برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک […]
۷ تیر, ۱۳۹۵

متن قانون شهرداری _ گروه وکلای دادشید

متن قانون شهرداری وکیل شهرداری،وکیل ماده صد،کمیسیون ماده ۱۰۰،وکیل تجاری، وکیل ثبت شرکت، وکیل وصول مطالبات،وکیل چک،وکیل چک برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک […]
۵ تیر, ۱۳۹۵

متن قانون حمایت از حقوق معلولان _ گروه وکلای دادشید

متن قانون حمایت از حقوق معلولان وکیل تجاری، وکیل ثبت شرکت، وکیل وصول مطالبات،وکیل چک،وکیل چک برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،  وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره آنلاین […]
۵ تیر, ۱۳۹۵

متن قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست _ گروه وکلای دادشید

متن قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۴ وکیل تجاری، وکیل ثبت شرکت، وکیل وصول مطالبات،وکیل چک،وکیل چک برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره […]
۵ تیر, ۱۳۹۵

متن قانون تامین اجتماعی _ گروه وکلای دادشید

متن قانون تامین اجتماعی وکیل اداره کار،وکیل کار،وکیل تجاری، وکیل ثبت شرکت، وکیل وصول مطالبات،وکیل چک،وکیل چک برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،  وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره […]
۴ تیر, ۱۳۹۵

قانون دادرسی کار

آئین دادرسی کار مقدمه به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع […]
۱ تیر, ۱۳۹۵

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

تخلفات اداری فصل اول – تشکیلات و حدود و وظایف  ماده ۱ – به منظور رسیدگی […]
۲۹ خرداد, ۱۳۹۵

متن قانون قانون استخدام کشوری

قانون استخدام کشوری فصل اول – کلیات  ماده ۱ – تعاریف : الف – استخدام دولت […]
۲۳ خرداد, ۱۳۹۵

قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

دادرسی دیوان عدالت اداری بخش اول ـ تشکیلات ماده۱ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم […]
Call Now Button