,

متن قانون مجازات اسلامی جدید _ گروه وکلای دادشید

/
متن قانون مجازات اسلامی وکیل کیفری،وکیل متهم،وکیل شکایت،وکیل کیفری، وکیل …
,

متن قانون نظارت بر رفتار قضات_ گروه وکلای دادشید

/
متن قانون نظارت بر رفتار قضات قاضی،قضاوت،دادسرای انتظامی قضات،تخلف قاضی،وکیل کیفری، وکیل ج…
,

متن قانون جرائم نیروهای مسلح _ گروه وکلای دادشید

/
متن قانون جرائم نیروهای مسلح (وکیل کیفری،وکیل دادسرا نظامی،وکی…
,

متن قانون شکار و صید _ گروه وکلای دادشید

/
متن قانون شکار و صید وکیل کیفری، وکیل جعل ، وکیل در خصوص جعل ،وکیل برای مشاور…
,

متن قانون بیمه شخص ثالث _ گروه وکلای دادشید

/
متن قانون بیمه شخص ثالث تصادف،وکیل تصادف،وکیل کیفری، وکیل جعل ،…
,

آیین‌نامه کمیسیون عفو، تبدیل و تخفیف مجازات _ گروه وکلای دادشید

/
آیین‌نامه کمیسیون عفو،تبدیل و تخفیف مجازات وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ث…
,

متن قانون تعزیرات حکومتی _ گروه وکلای دادشید

/
قانون تعزیرات حکومتی وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل …
,

متن قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری _ گروه وکلای دادشید

/
متن قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری وکیل حقوقی،…
,

قانون مبارزه با پولشویی _ گروه وکلای دادشید

/
قانون مبارزه با پولشویی وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل مل…
,

قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و ملحقات _ گروه وکلای دادشید

/
قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و ملحقات وکیل حقوقی، وکیل کی…