مراحل اجرای احکام (اجرای رای دادگاه)

مراحل اجرای احکام (اجرای رای دادگاه)Reviewed by گروه وکلای دادشید on Apr 11Rating: 5.0مختصری در خصوص مراحل اجرای احکام (اجرای رای دادگاه)اجرای رای :از زماني که يک اختلاف به وجود مي آيد تا زماني که توسط دادگاه اين اختلاف حل و فصل مي شود، مراحل مختلفي بايد سپري شود. اولين مرحله از زماني که اختلاف به وجود مي آيد شروع مي شود و تا زماني که حل اين اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضايي واگذار مي شود، ادامه داد. معمولاً در اين مرحله به چانه زني ميان دو طرف سپري مي شود و زماني که اميدي به حل مسالمت آميز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه مي رسد. قسمتي از اين زمان صرف تهيه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهيه اسناد مي شود تا اينکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت شود.

مختصری در خصوص مراحل اجرای احکام (اجرای رای دادگاه،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

اجرای رای :از زماني که يک اختلاف به وجود مي آيد تا زماني که توسط دادگاه اين اختلاف حل و فصل مي شود، مراحل مختلفي بايد سپري شود. اولين مرحله از زماني که اختلاف به وجود مي آيد شروع مي شود و تا زماني که حل اين اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضايي واگذار مي شود، ادامه داد. معمولاً در اين مرحله به چانه زني ميان دو طرف سپري مي شود و زماني که اميدي به حل مسالمت آميز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه مي رسد. قسمتي از اين زمان صرف تهيه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهيه اسناد مي شود تا اينکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت شود. مرحله بعدي رسيدگي در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهي از آن غافل هستيم اجراي حکم است. معمولاً کسي که حکم عليه او صادر شده است راضي نمي شود با ميل و رغبت حکم را اجرا کند. در اين صورت نوبت به مراجعه به قواي دولتي براي اجراي حکم مي رسد. نشريه حمايت صدور اجراييه و مراحل اجراي حکم را بررسي کرده است.پس از صدور احكام قطعی در دادگاهها ، نوبت به اجرای احكام صادره از طریق دایره اجرای احكام است . ماده یك قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین بیان می دارد ؛ هیچ حكمی از احكام دادگاههای دادگستری به موقع اجراگذاره نمی شود مگر اینكه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه قانون معین می كند صادر شده باشد .(اجرای رای)

مراحل اجرای رای عبارتند از:

تشکیل پرونده اجراییه و ضبط و بایگانی همه اوراق مربوط به اجرا در آن.
پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا، مامور اجرا را تعیین (دادورز) و نام او را ذیل ورقه اجراییه می‌آورد. عملیات اجرایی بر عهده مامور اجراست.(اجرای رای)
بعد از شروع به اجرای حکم، نمی‌توان جلوی عملیات اجرایی را گرفت مگر در صورت:
– دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات
– ارائه رسید از محکوم له مبنی بر وصول محکوم به
– رضایت کتبی محکوم له دایر بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرای حکم
– اجرای مفاد اجراییه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و یا معرفی مال از سوی او و یا ابراز ترتیبی جهت پرداخت محکوم به.
– چنانچه محکوم علیه قادر به اجرای مفاد اجراییه نیست باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه صورت جامع و کامل دارایی‌اش را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.(اجرای رای)

حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوق‌دانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:

احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.(اجرای رای)

احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود.

احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.(اجرای رای)

برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود. اما سوال مهم این است که صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟(اجرای رای)

پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.(اجرای رای)

اکنون طبق ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی «اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته می‌شود». بنابراین، هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال می‌شود و به موقع عمل می‌آید.(اجرای رای)

پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.احکامی به مرحله اجراء در خواهد آمد که لازم الاجرا گردیده باشد و احکام لازم الاجراء عبارتند از:(اجرای رای)

۱- حکم قطعی دادگاه بدوی

۲- حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی نشده و یا اگر تجدیدنظر خواهی شده اعتراض رد شده

۳- حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته

۴- حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض حکم دادگاه بدوی صادر می کند.(اجرای رای)

شرایط صدور اجرائیه

۱-حکم ابلاغ شود.(اجرای رای)

۲-تقاضای صدور اجراییه شود.

۳- حکمی قطعیت پیدا کند.(اجرای رای)

بعد از صدور حکم قطعی هنگامی‌می‌توان آن را اجرا کرد که مفاد آن به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او (مانند ورثه) ابلاغ شده باشد.
از طرفی علاوه بر این محکوم‌له باید از دادگاه درخواست کند تا مفاد حکم به اجرا در بیاید. از این رو برخلاف امور کیفری که حکم به مجازات بعد از قطعیت بدون درخواست شاکی خصوصی به اجرا در می‌آید در امور مدنی با رعایت این سه شرط یعنی: قطعیت حکم، ابلاغ حکم به محکوم‌علیه درخواست محکوم‌له، حکم به اجرا درخواهد آمد.
اصولا اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر در مواردی که حکم جنبه اعلامی‌ داشته و یا این که طرف دعوی دولت و سازمان‌های وابسته به آن باشد و حکم به ضرر آنها صادر شود و از طرفی مفاد حکم باید توسط آنها صورت گیرد که در این حالت صدور اجراییه ضروری نبوده و باید به دستور دادگاه حکم را به اجرا در بیاورند.(اجرای رای)
متقاضی باید اوراق اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو برگ از واحد فروش اوراق دادگستری تهیه و ضمیمه درخواست فرم کند.(اجرای رای)
هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی رخ دهد دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند راسا به تشخیص خودش یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را باطل یا تصحیح کند و اگر بر مبنای همان اجراییه اشتباه، عملیات اجرایی آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادر و یا دستور استرداد مورد اجرا شده را بدهد.
چنانچه قبل از ابلاغ اجراییه محکوم‌علیه فوت کند یا دیوانه شود اجراییه صادره به چه کسی باید ابلاغ شود و اصولا چه شخصی مسئولیت اجرای حکم را دارد؟(اجرای رای)
در این‌گونه موارد اجراییه صادر ه حسب مورد به ولی، قیم امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود و اگر این امور بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه حادث شوند برای مثال بعد از ابلاغ اجراییه، محکوم‌علیه فوت کند، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به ورثه متوفی اطلاع داده می‌شود.(اجرای رای)

 

نکات مربوط به ترتیب اجرای رای یا حکم

 رفع اشکال در جریان اجرای حکم با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن دادگاه اجرا می‌شود ولی اختلاف راجع به مفاد حکم، یا اختلافات اجرای احکام ناشی از ابهام حکم یا محکوم‌به در دادگاهی که حکم را صادر کرده است به عمل می‌آید.(اجرای رای)
در صورت وجود اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین حق دارند از دادگاه صادر کننده حکم درخواست رفع اختلاف کنند. دادگاه صادرکننده حکم باید در وقت فوق‌العاده و با فوریت به آن رسیدگی کند. در هر صورت این درخواست موجب تاخیر در اجرای حکم نمی‌شود مگر آنکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر کند. در امور مدنی شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه مال معرفی کند.(اجرای رای)
محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آمد استیفا و مطالبه محکوم به را از آن مال بخواهد.

طریقه اجرای رای احکام مالی

اگر موضوع حکم عين منقول يا غير منقول باشد و امکان تسليم آن به شخصي که حکم به نفع او صادر شده است،وجود دارد دادورز عين آن مال را مي گيرد و به وي مي دهد و با اين کار تکليف ماجرا يکسره مي شود. در اين حات اگر کسر يا نقصاني در مال به وجود آمده باشد شخصي که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم عليه را براي جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولي بايد با طرح دعوا به وسيله دادخواست مطالبه شود.(اجرای رای)

طریقه اجرای رای احکام غيرمالي

هميشه کار اجراي حکم به راحتي بالا نيست. ممکن است حکم غيرمالي باشد. اجراي احکام غيرمالي بسته به حکم مي تواند متفاوت باشد مثلاً اگر هنگام تخليه، ملک در تصرف شخصي غير از محکوم عليه باشد، دادورز بايد بدون توجه به شخصيت متصرف آن را تخليه کند.(اجرای رای)
يا اينکه اگر در محلي که بايد خلع يد شود مالي از اموال محکوم عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري کند، دادورز صورت تفصيلي اموال مذکور را تهيه و به ترتيبي که در قانون اجراي احکام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ آمده است عمل مي کند.(اجرای رای)
با نگاهي به مراحلي که بايد براي اجراي حکم سپري شود شما هم تاييد خواهيد کرد که اجراي حکم کار ساده اي نيست. بنابراين بايد در اين برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چيز با آن پايان مي پذيرد، تجديدنظر کرد. براي اجراي حکم بايد تقاضاي صدور اجراييه کرد. اين اجراييه بايد ابلاغ شود.
پس از آن کسي که در حکم نام او آمده است ۱۰ روز فرصت دارد که با ميل و رضايت خود راي را اجرا کند در غير اين صورت راي به وسيله دادورز اجرا خواهد شد. در اين مرحله اجراي احکام مالي و غيرمالي فرق خواهد داشت. در اجراي احکام مالي هم تفاوت هايي بين اموال منقول و غيرمنقول وجود دارد. مرجعي که مي توانيد با مراجعه به آن از همه زير و بم هاي اجراي راي آگاه شويد قانون اجراي احکام مدني است.(اجرای رای)

32 پاسخ
 1. ناصر
  ناصر گفته:

  با سلام.
  بنده مهندس عمران با سابقه حدود ۱۵ سال هستم از داراب فارس…
  واقعآ که مطالب خیلی خوب،روشن،و به تفکیک و بدرد بخور هستن که جا دارد تشکر ویژه داشته باشم.ممنون از زحمتاتتون

 2. admin
  admin گفته:

  با سلام و خسته نباشید
  نظر لطف شما هست دوست عزیز امیدوار هستیم بتوانیم مفید واقع بشه و مورد استفاده هم میهنان عزیز
  موفق باشید

 3. شهریار احمدی
  شهریار احمدی گفته:

  با سلام . از درج مطالب حقوقی سپاسگزارم . سئوالی خدمت شما داشتم . پس از صدور رای توسط داوری . کسی که رای بنفع او صادر شده است . آیا میتواند باز هم از دادگاه نخستین طی دادخواست حقوقی تقاضای صدور اجراییه بنماید.

 4. شهریار احمدی
  شهریار احمدی گفته:

  باسلام وتشکر از زحمات شما . لطفا بفر مایید پس از صدور رای داوری حقوقی که مسقلا خارج از ساختمان دادگستری ضادر میشود داد خواست صور اجراییه به کدام مقام قضایی ارجاع میشود

 5. admin
  admin گفته:

  با سلام
  مطابق ماده ۴۸۸ قانون ائین دادرسی مدنی درخواست اجرای رأی داور و صدور برگ اجرایی در صلاحیت دادگاه است و باید از دادگاه محل اقامت خوانده درخواست شود.

 6. admin
  admin گفته:

  با سلام
  بله در صورتی که طرف مقابل نسبت به انجام مفاد رای داور اقدام نکند می توان از دادگاه تقاضای اجرای رای داور را درخواست نمود.

 7. مريم صاحب زاده
  مريم صاحب زاده گفته:

  باسلام وتشكراز مطالب مفيدتان 🙏
  ايا بعدازابلاغ قطعى حكم كه ازدادگاه تجديدنظر صادر ميشودمحكوم له ميتواند اجراى سريع ان را درخواست كند يا بايد ده رور مهلت به محكوم عليه را درمورداموال غيرمنقول رعايت شود.

 8. زهره
  زهره گفته:

  باسلام بنده طی شکایتی ورود به آن صادر شد و سه بار نامه اجرای حکم آمد ولی حکم اجرا نشدن حکم الزام به تسهیلات کلانشهر بود سوال بنده این است با وجود قطعی بودن حکم و صادر شدن اجرا حکم آنهم برای سه بار چاره چیست

 9. admin
  admin گفته:

  با سلام
  سوال شما خیلی مبهم هست اگر شاکی باشید در اجرای احکام کیفری نیازی به حضور شما نیست و به کفیل و وثیقه گذار اخطار می شود تا متهم را برای اجرای احکام معرفی کند و در اجرای احکام حقوقی باید پس از صدور اجرائیه نسبت به معرفی اموال یا توقیف اموال خوانده اقدام نمایید.

 10. زهره
  زهره گفته:

  ضمن تشکر از پاسخگویی بنده شاکی از اداره راه و شهرسازی بودم که شکایت بنده وارده بوده و حکم قطعیت پیدا کرد و درخواست اجراییه دادم وسه بار نامه اجراییه برای اداره راه آمد ولی هر سه بار حکم اجرا نشد حالا من می توانم چیکار کنم

 11. admin
  admin گفته:

  سلام مجدد
  کاش سوال رو درست مطرح می کردید. اگر محکومیت مالی باشد می توانید نسبت به معرفی و توقیف اموال آن اداره اقدام نمایید و اگر محکومیت به انجام یا عدم انجام کاری باشد می توانید ضمن درخواست از قاضی اجرای احکام مبنی بر عدم اجرای حکم از سوی اداره مذکور نسبت به شکایت کیفری علیه بالاترین مسئل اداره مذکور از طریق دادسرا اقدام نمایید.
  موفق باشید

 12. دنی صدر
  دنی صدر گفته:

  سلام وخسته نباشید.من به کسی مبلغ ۲ میلیون تومان دادم تابرایم گوشی بخردوالان میگوید من به شما تحویل داده ام گوشی رااماتحویل نداده است ومنم شکایت کردم در شورای حل اختلاف اگرایشان محکوم شوندواعلام کنند توانایی پرداخت ندارند من میتوانم ایشان را به زندان بندازم؟مدت زندان چقدر میشود برای ۲ میلیون تومان؟ رای این شکایت چی میشود؟ایا میتواند با مبلغی ناچیز ماهیانه دادگاه را راضی کند باتشکر
  من چه سندی باید ببرم؟تلگرام یا مسیج سند قبول میشود؟شاهدی ندارم

 13. ناصر
  ناصر گفته:

  باسلام.عرض ادب و احترام دارم.
  هرقسمت و مطالبی که برای اطلاعات حقوقی انتخاب میکنیم کامل،جالب،ساده و روان و واقعآ تاثیرگذاره#خدا قوت#
  مجددآ ضمن تشکر و خدا قوت به تلاش زیبا و مسمرثمر واقع شدن تمام موضوعاتی که با زحمت ،تلاش،وبا دقت بالا جمع آوری شده و در اختیار نیازمندان جهت رفع مشکلات حقوقی و علاقه مندان علم حقوق قرار دادید.
  واقعآ ممنون و تشکر میکنم از “گروه وکلای دادشید”
  در پناه حق؛دست تک تک شما را میبوسم،با آرزوی موفقیتهای روزافزون کلیه دست اندرکاران این سایت عالی عالی #گروه وکلای دادشید#پیروز و سربلند باشید…

 14. admin
  admin گفته:

  با سلام
  در صورتی که ثابت شود از طریق شما پولی به حساب شخص واریز شده در این حالت طرف مقابل است که باید اثبات کند گوشی را به شما تحویل داده است و به تعهد خود عمل کرده. در شورا به موضوع رسیدگی می شود و نهایتا شخص محکوم به پرداخت مبلغ می شود و می تواند نسبت به محکومیت به پرداخت مبلغ اعسار بدهد و شما هم می توانید تا قبل از صدور رای تامین خواسته بگیرید و نسبت به توقیف حسابها و اموال شخص اقدام نمایید.پس از رسیدگی و رای محکومیت و عدم پرداخت می توانید وی را جلب کنید و تا زمانی که مبلغ را پرداخت نکند یا اعسار ندهد در زندان می ماند. مدارک واریز وجه و مکالمات شما در اثبات موضوع می تواند بر اثبات موضوع کمک کند.
  موفق باشید

 15. محمد
  محمد گفته:

  با سلام خدمت همه عزیزان .من یک سال پیش در یک مزایده وراثتی که خودم هم یکی از وارثین می باشم برنده مزایده شدم .با توجه به گذشت ۱۰ ماه ودستور قاضی پرونده اجرای احکام من رو به دفتر اسناد رسمی نمی فسته چکار می تونم بکنم

 16. رضا
  رضا گفته:

  با سلام
  من گوشیم داخل خوابگاه جاگذاشته و یکی از دوستان من سیم کارت منو روی گوشی سرقتی گذاشته و طرف از من شکایت کردی که گوشی شو سرقت کردم و ما هم در جریان نبودیم که نامه های دادگاه اومده تا زمانی که حساب شخصی من بسته شده الان طرف که گوشیش گم شده تماس گرفتیم و میگه حکم در دادگاه اجرای احکام صادر شده به نظر شما چیکار باید بکنیم بریم دادگاه یا رضایت شاکی رو بگیریم؟

 17. شاهین
  شاهین گفته:

  سلام دادگاه کیفری منو به اتهام رابطه نامشروع به شلاق محکوم کرد وقطعی شد ولی مجددا پدر دختر ظاهرا تقاضای رسیدگی کرده ودادگاه به من ابلاغیه وقت رسیدگی اعلام کرده ایا میتواند چنین کاری بکند؟ممنون

 18. ناشناس
  ناشناس گفته:

  باسلام اگر حکمهای قطعی منجر به اجرای حکم شود و محکوم تخفیف مجازات بگیردو مدارک دال بربی گناهی داشته باشد باز میتواند حکم را نقض کند .
  لطفا حتما پاسخ دهید . خیلی خیلی تشکر میکنم.

 19. admin
  admin گفته:

  با سلام و ادب .. دوست عزیز.. نهاد اعاده دادرسی مختص احکام قطعی محاکم هستش .. با این مضمون که ولو حکم قطعی شده باشه یا از طریق اعاده دادرسی کیفری و یا از طریق اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد موضوع انجام میشه که البته دارای شرایط خاص و جزییات بسیاری هست که توصیه اکید میشه با مشاوره وکیل های متخصص انجام بشه و در نهایت باید گفت که بله تحت شرایطی امکان ورود مجدد به احکام قطعی هم هست

 20. admin
  admin گفته:

  درود بر شما دوست عزیز ..
  طی یک لایحه همین مطالب را به طور مفصل تر به قاضی اجرای احکام شعبه خودتون اطلاع بدید و از اون ارایه طریق و ارشاد بخواید .. به نظر باید انجام مراحل اجرایی و ادامه مراحل اجرا انجام بشه ..
  موفق باشید

 21. admin
  admin گفته:

  درود بر شما..
  اگر حکم غیابی علیه شما صادر شده باشه حتما با واخواهی ا زحکم غیابی رسیدگی مجدد به پرونده تون اغاز میشه و تمام دفاعیات خودتونا توی دادگاه ارائه بدید و جهت اثبات ادعاتون دلیل و مدرک اعم از شهادت هم خوابگاهی و .. .ارایه بدید.. توصیه اکید میشه با توجه به جنبه کیفری بزه انتسابی به شما حتما از مشاوره تلفنی مجموعه گروه وکلای دادشید هم استفاده کنید ..
  موفق باشید

 22. admin
  admin گفته:

  درود بر شما ..
  دوست عزیز سوال شما مبهمه !!
  توصیه میکنم برای رسیدن به پاسخ سوالتون از مشاوره تلفنی مجموعه گروه وکلای دادشید استفاده کنید ..
  موفق باشید

 23. بهار
  بهار گفته:

  سلام خسته نباشیدبنده مغنی هستم وکاری رابه یک نفردیگرمعرفی کردم وایشان مشغول به کارشد ودرحین کارآسیب دیدوقطع نخاع شدبنده اصلادرآنجاحضورنداشتم وصاحب کاربرگه ای برای من درست کرده که من پیمانکاربوده ام وشکایت کردندودردادگاه حاضرنشدم بایدچکارکنم نه وسیله هابرای من بوده نه سرکاربودم

 24. admin
  admin گفته:

  درودبر شما ..
  شما باید مستدات و مدارکی که ادعاتون را ثابت میکنه و یا خاف ادعای اونها را ثابت میکنه به دادگاه و کارشناس دادگستری ارائه بدید و البته این را هم بدونید که طرف مقابل هم میتونه ادعاش را به هر طریق مقتضی اثبات کنه و دادسرا و کارشناس را مجاب کنه ..
  با این اوصاف هر کس تونست ادعاش را اثبات کنه و محکمه را مجاب کنه پیروز این میدان خواهد بود..
  باز هم توصیه میشه جهت گرفتن مشاوره کامل و بررسی دقیق تر موضوع از راه ارتباط تلفنی با کارشناسان و وکلای مجموعه دادشید با شرح ماجرا با جزییات بیشتر؛ پاسخ جامع تری دریافت کنید..
  موفق باشید

 25. ناشناس
  ناشناس گفته:

  سلا خسته نباشید
  اگر پرونده ای که اعاده دادرسی هم ردشد محکوم ۲ سال زندان و۷۴ ضربه شلاق ورد مال محکوم شده ایا اجرای احکام بعداز اتمام حبس زندانی را کند متشکرم حامد

 26. ناشناس
  ناشناس گفته:

  سلا خسته نباشید
  اگر پرونده ای که اعاده دادرسی هم ردشد محکوم ۲ سال زندان و۷۴ ضربه شلاق ورد مال محکوم شده ایا اجرای احکام بعداز اتمام حبس زندانی را ازاد کند چند سال بعد اجرا می کنند محکوم هم فوت کرده باید خسارت و رد مال را باید کجا بگیرم لطفا راهنمایی کنید. متشکرم خاند

 27. سالار محمدی
  سالار محمدی گفته:

  سلام و عرض ادب و
  تبریک سال نو
  سوالی داشتم که جواب آن مبهم است
  ۴۰۰ ملیون از کسی طلب دارم
  مغازه ای به دادگاه معرفی کرده که کارشناس
  ۴۰۶ ملیون قیمت گذاشته
  بعد اعتراض بنده دوباره کارشناس ۳۱۹ ملیون قیمت داده مجددا بعد از اعتراض هیات ۴۲۰ ملیون قیمت داده شده
  من چطوری به پولم برسم ؟
  ممنون از راهنمایی تون

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.