مراحل اجرای احکام (اجرای رای دادگاه)

دسته بندی ها : اجرای احکام, اطلاعات حقوقی, خدمات وکالتی ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ وکیل پایه یک دادگستری 2030 بازدید

مختصری در خصوص مراحل اجرای احکام (اجرای رای دادگاه،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

اجرای رای :از زمانی که یک اختلاف به وجود می آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به وجود می آید شروع می شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می شود، ادامه داد. معمولاً در این مرحله به چانه زنی میان دو طرف سپری می شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می رسد. نشریه حمایت صدور اجراییه و مراحل اجرای حکم را بررسی کرده است.پس از صدور احکام قطعی در دادگاهها ، نوبت به اجرای احکام صادره از طریق دایره اجرای احکام است . ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین بیان می دارد ؛ هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراگذاره نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد .(اجرای رای)

 

مراحل اجرای رای عبارتند از:

تشکیل پرونده اجراییه و ضبط و بایگانی همه اوراق مربوط به اجرا در آن. پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا، مامور اجرا را تعیین (دادورز) و نام او را ذیل ورقه اجراییه می‌آورد. عملیات اجرایی بر عهده مامور اجراست.(اجرای رای) بعد از شروع به اجرای حکم، نمی‌توان جلوی عملیات اجرایی را گرفت مگر در صورت: – دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات – ارائه رسید از محکوم له مبنی بر وصول محکوم به – رضایت کتبی محکوم له دایر بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرای حکم – اجرای مفاد اجراییه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و یا معرفی مال از سوی او و یا ابراز ترتیبی جهت پرداخت محکوم به. – چنانچه محکوم علیه قادر به اجرای مفاد اجراییه نیست باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه صورت جامع و کامل دارایی‌اش را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.(اجرای رای)

کلیک کنید  آزارهای جنسی زنان و انواع آن
 

حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوق‌دانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:

احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.(اجرای رای)

احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود.

احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.(اجرای رای)

برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود. اما سوال مهم این است که صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟(اجرای رای)

پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.(اجرای رای)

اکنون طبق ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی «اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته می‌شود». بنابراین، هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال می‌شود و به موقع عمل می‌آید.(اجرای رای)

پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.احکامی به مرحله اجراء در خواهد آمد که لازم الاجرا گردیده باشد و احکام لازم الاجراء عبارتند از:(اجرای رای) ۱- حکم قطعی دادگاه بدوی ۲- حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی نشده و یا اگر تجدیدنظر خواهی شده اعتراض رد شده ۳- حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته ۴- حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض حکم دادگاه بدوی صادر می کند.
کلیک کنید  مشاوره حقوقی تلفنی _ گروه وکلای دادشید
 

شرایط صدور اجرائیه

۱-حکم ابلاغ شود.(اجرای رای) ۲-تقاضای صدور اجراییه شود. ۳- حکمی قطعیت پیدا کند.(اجرای رای)
بعد از صدور حکم قطعی هنگامی‌می‌توان آن را اجرا کرد که مفاد آن به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او (مانند ورثه) ابلاغ شده باشد. از طرفی علاوه بر این محکوم‌له باید از دادگاه درخواست کند تا مفاد حکم به اجرا در بیاید. از این رو برخلاف امور کیفری که حکم به مجازات بعد از قطعیت بدون درخواست شاکی خصوصی به اجرا در می‌آید در امور مدنی با رعایت این سه شرط یعنی: قطعیت حکم، ابلاغ حکم به محکوم‌علیه درخواست محکوم‌له، حکم به اجرا درخواهد آمد. اصولا اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر در مواردی که حکم جنبه اعلامی‌ داشته و یا این که طرف دعوی دولت و سازمان‌های وابسته به آن باشد و حکم به ضرر آنها صادر شود و از طرفی مفاد حکم باید توسط آنها صورت گیرد که در این حالت صدور اجراییه ضروری نبوده و باید به دستور دادگاه حکم را به اجرا در بیاورند. متقاضی باید اوراق اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو برگ از واحد فروش اوراق دادگستری تهیه و ضمیمه درخواست فرم کند.  

اشتباه در صدور اجرائیه : 

هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی رخ دهد دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند راسا به تشخیص خودش یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را باطل یا تصحیح کند و اگر بر مبنای همان اجراییه اشتباه، عملیات اجرایی آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادر و یا دستور استرداد مورد اجرا شده را بدهد. چنانچه قبل از ابلاغ اجراییه محکوم‌علیه فوت کند یا دیوانه شود اجراییه صادره به چه کسی باید ابلاغ شود و اصولا چه شخصی مسئولیت اجرای حکم را دارد؟ در این‌گونه موارد اجراییه صادر ه حسب مورد به ولی، قیم امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود و اگر این امور بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه حادث شوند برای مثال بعد از ابلاغ اجراییه، محکوم‌علیه فوت کند، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به ورثه متوفی اطلاع داده می‌شود.(اجرای رای)  

نکات مربوط به ترتیب اجرای رای یا حکم

 رفع اشکال در جریان اجرای حکم با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن دادگاه اجرا می‌شود ولی اختلاف راجع به مفاد حکم، یا اختلافات اجرای احکام ناشی از ابهام حکم یا محکوم‌به در دادگاهی که حکم را صادر کرده است به عمل می‌آید. در صورت وجود اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین حق دارند از دادگاه صادر کننده حکم درخواست رفع اختلاف کنند. دادگاه صادرکننده حکم باید در وقت فوق‌العاده و با فوریت به آن رسیدگی کند. در هر صورت این درخواست موجب تاخیر در اجرای حکم نمی‌شود مگر آنکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر کند. در امور مدنی شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه مال معرفی کند. محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آمد استیفا و مطالبه محکوم به را از آن مال بخواهد.

کلیک کنید  مختصری در خصوص داوری دعاوی
 

طریقه اجرای رای احکام مالی

اگر موضوع حکم عین منقول یا غیر منقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است،وجود دارد دادورز عین آن مال را می گیرد و به وی می دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می شود. در این حات اگر کسر یا نقصانی در مال به وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولی باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود.

 

طریقه اجرای رای احکام غیرمالی

همیشه کار اجرای حکم به راحتی بالا نیست. ممکن است حکم غیرمالی باشد. اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می تواند متفاوت باشد مثلاً اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند. یا اینکه اگر در محلی که باید خلع ید شود مالی از اموال محکوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ آمده است عمل می کند. با نگاهی به مراحلی که باید برای اجرای حکم سپری شود شما هم تایید خواهید کرد که اجرای حکم کار ساده ای نیست. بنابراین باید در این برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چیز با آن پایان می پذیرد، تجدیدنظر کرد. برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد. این اجراییه باید ابلاغ شود. پس از آن کسی که در حکم نام او آمده است ۱۰ روز فرصت دارد که با میل و رضایت خود رای را اجرا کند در غیر این صورت رای به وسیله دادورز اجرا خواهد شد. در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی فرق خواهد داشت. در اجرای احکام مالی هم تفاوت هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. مرجعی که می توانید با مراجعه به آن از همه زیر و بم های اجرای رای آگاه شوید قانون اجرای احکام مدنی است. (وکیل اجرای رای در اصفهان)

..

[av_heading heading=’همیشه به خاطر داشته باشید مسائل و موضوعات حقوقی الزاما راه حل مشابهی ندارند، بدون مشورت با وکیل و مشاور حقوقی اقدامی انجام ندهید’ tag=’h3′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=” custom_font=”][/av_heading]


 
وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

با سلام من مهدی علیجانی هستم وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق خانواده مشاور حقوقی چند ارگان دولتی و چند سایت هستم اینجا با سایر دوستان سعی در ارائه آموزش های حقوقی رایگان داریم تا بتونیم به شما کمک کنیم مسائل حقوقی تان را به نحو مطلوب مدیریت کنید، خوشحال میشم نظرتون رو در خصوص مطلب سایت زیر پست ها کامنت کنید.

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

 1. Avatarناصر گفته :
  ۱۰:۰۱428 ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

  با سلام.
  بنده مهندس عمران با سابقه حدود ۱۵ سال هستم از داراب فارس…
  واقعآ که مطالب خیلی خوب،روشن،و به تفکیک و بدرد بخور هستن که جا دارد تشکر ویژه داشته باشم.ممنون از زحمتاتتون

 2. adminadmin گفته :
  ۲۰:۱۷429 ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

  با سلام و خسته نباشید
  نظر لطف شما هست دوست عزیز امیدوار هستیم بتوانیم مفید واقع بشه و مورد استفاده هم میهنان عزیز
  موفق باشید

 3. Avatarمهناز گفته :
  ۱۰:۳۵430 ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

  با تشکر از کلیه مواردی که در بالا ذکر کردید که مفید بود

 4. Avatarشهریار احمدی گفته :
  ۱۷:۱۱436 ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

  با سلام . از درج مطالب حقوقی سپاسگزارم . سئوالی خدمت شما داشتم . پس از صدور رای توسط داوری . کسی که رای بنفع او صادر شده است . آیا میتواند باز هم از دادگاه نخستین طی دادخواست حقوقی تقاضای صدور اجراییه بنماید.

 5. Avatarشهریار احمدی گفته :
  ۱۷:۱۹437 ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

  باسلام وتشکر از زحمات شما . لطفا بفر مایید پس از صدور رای داوری حقوقی که مسقلا خارج از ساختمان دادگستری ضادر میشود داد خواست صور اجراییه به کدام مقام قضایی ارجاع میشود

 6. adminadmin گفته :
  ۰۴:۴۷438 ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

  با سلام
  مطابق ماده ۴۸۸ قانون ائین دادرسی مدنی درخواست اجرای رأی داور و صدور برگ اجرایی در صلاحیت دادگاه است و باید از دادگاه محل اقامت خوانده درخواست شود.

 7. adminadmin گفته :
  ۰۴:۴۹439 ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

  با سلام
  بله در صورتی که طرف مقابل نسبت به انجام مفاد رای داور اقدام نکند می توان از دادگاه تقاضای اجرای رای داور را درخواست نمود.

 8. Avatarمريم صاحب زاده گفته :
  ۰۴:۴۲440 ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

  باسلام وتشکراز مطالب مفیدتان 🙏
  ایا بعدازابلاغ قطعى حکم که ازدادگاه تجدیدنظر صادر میشودمحکوم له میتواند اجراى سریع ان را درخواست کند یا باید ده رور مهلت به محکوم علیه را درمورداموال غیرمنقول رعایت شود.

 9. Avatarزهره گفته :
  ۰۷:۲۰441 ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

  باسلام بنده طی شکایتی ورود به آن صادر شد و سه بار نامه اجرای حکم آمد ولی حکم اجرا نشدن حکم الزام به تسهیلات کلانشهر بود سوال بنده این است با وجود قطعی بودن حکم و صادر شدن اجرا حکم آنهم برای سه بار چاره چیست

 10. adminadmin گفته :
  ۰۲:۰۲442 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

  با سلام
  سوال شما خیلی مبهم هست اگر شاکی باشید در اجرای احکام کیفری نیازی به حضور شما نیست و به کفیل و وثیقه گذار اخطار می شود تا متهم را برای اجرای احکام معرفی کند و در اجرای احکام حقوقی باید پس از صدور اجرائیه نسبت به معرفی اموال یا توقیف اموال خوانده اقدام نمایید.

 11. adminadmin گفته :
  ۰۲:۰۷443 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

  با سلام
  خیر باید اوقات مشخص شده در قانون سپری شود تا حکم قابلیت اجرا پیدا کند.

 12. Avatarزهره گفته :
  ۰۶:۵۶444 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

  ضمن تشکر از پاسخگویی بنده شاکی از اداره راه و شهرسازی بودم که شکایت بنده وارده بوده و حکم قطعیت پیدا کرد و درخواست اجراییه دادم وسه بار نامه اجراییه برای اداره راه آمد ولی هر سه بار حکم اجرا نشد حالا من می توانم چیکار کنم

 13. adminadmin گفته :
  ۰۲:۱۲446 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

  سلام مجدد
  کاش سوال رو درست مطرح می کردید. اگر محکومیت مالی باشد می توانید نسبت به معرفی و توقیف اموال آن اداره اقدام نمایید و اگر محکومیت به انجام یا عدم انجام کاری باشد می توانید ضمن درخواست از قاضی اجرای احکام مبنی بر عدم اجرای حکم از سوی اداره مذکور نسبت به شکایت کیفری علیه بالاترین مسئل اداره مذکور از طریق دادسرا اقدام نمایید.
  موفق باشید

 14. Avatarدنی صدر گفته :
  ۱۹:۱۰450 ۱۳۹۷/۰۳/۱۱

  سلام وخسته نباشید.من به کسی مبلغ ۲ میلیون تومان دادم تابرایم گوشی بخردوالان میگوید من به شما تحویل داده ام گوشی رااماتحویل نداده است ومنم شکایت کردم در شورای حل اختلاف اگرایشان محکوم شوندواعلام کنند توانایی پرداخت ندارند من میتوانم ایشان را به زندان بندازم؟مدت زندان چقدر میشود برای ۲ میلیون تومان؟ رای این شکایت چی میشود؟ایا میتواند با مبلغی ناچیز ماهیانه دادگاه را راضی کند باتشکر
  من چه سندی باید ببرم؟تلگرام یا مسیج سند قبول میشود؟شاهدی ندارم

 15. Avatarناصر گفته :
  ۱۲:۴۷452 ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

  باسلام.عرض ادب و احترام دارم.
  هرقسمت و مطالبی که برای اطلاعات حقوقی انتخاب میکنیم کامل،جالب،ساده و روان و واقعآ تاثیرگذاره#خدا قوت#
  مجددآ ضمن تشکر و خدا قوت به تلاش زیبا و مسمرثمر واقع شدن تمام موضوعاتی که با زحمت ،تلاش،وبا دقت بالا جمع آوری شده و در اختیار نیازمندان جهت رفع مشکلات حقوقی و علاقه مندان علم حقوق قرار دادید.
  واقعآ ممنون و تشکر میکنم از “گروه وکلای دادشید”
  در پناه حق؛دست تک تک شما را میبوسم،با آرزوی موفقیتهای روزافزون کلیه دست اندرکاران این سایت عالی عالی #گروه وکلای دادشید#پیروز و سربلند باشید…

 16. adminadmin گفته :
  ۰۰:۲۸456 ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

  با سلام
  نظر لطف شما هست دوست عزیز امیدواریم بتوانم مفید باشیم

 17. adminadmin گفته :
  ۰۵:۵۷459 ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

  با سلام
  در صورتی که ثابت شود از طریق شما پولی به حساب شخص واریز شده در این حالت طرف مقابل است که باید اثبات کند گوشی را به شما تحویل داده است و به تعهد خود عمل کرده. در شورا به موضوع رسیدگی می شود و نهایتا شخص محکوم به پرداخت مبلغ می شود و می تواند نسبت به محکومیت به پرداخت مبلغ اعسار بدهد و شما هم می توانید تا قبل از صدور رای تامین خواسته بگیرید و نسبت به توقیف حسابها و اموال شخص اقدام نمایید.پس از رسیدگی و رای محکومیت و عدم پرداخت می توانید وی را جلب کنید و تا زمانی که مبلغ را پرداخت نکند یا اعسار ندهد در زندان می ماند. مدارک واریز وجه و مکالمات شما در اثبات موضوع می تواند بر اثبات موضوع کمک کند.
  موفق باشید

 18. Avatarمحمد گفته :
  ۰۹:۲۸470 ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

  با سلام خدمت همه عزیزان .من یک سال پیش در یک مزایده وراثتی که خودم هم یکی از وارثین می باشم برنده مزایده شدم .با توجه به گذشت ۱۰ ماه ودستور قاضی پرونده اجرای احکام من رو به دفتر اسناد رسمی نمی فسته چکار می تونم بکنم

 19. Avatarرضا گفته :
  ۰۳:۴۳472 ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

  با سلام
  من گوشیم داخل خوابگاه جاگذاشته و یکی از دوستان من سیم کارت منو روی گوشی سرقتی گذاشته و طرف از من شکایت کردی که گوشی شو سرقت کردم و ما هم در جریان نبودیم که نامه های دادگاه اومده تا زمانی که حساب شخصی من بسته شده الان طرف که گوشیش گم شده تماس گرفتیم و میگه حکم در دادگاه اجرای احکام صادر شده به نظر شما چیکار باید بکنیم بریم دادگاه یا رضایت شاکی رو بگیریم؟

 20. Avatarشاهین گفته :
  ۲۳:۱۵491 ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

  سلام دادگاه کیفری منو به اتهام رابطه نامشروع به شلاق محکوم کرد وقطعی شد ولی مجددا پدر دختر ظاهرا تقاضای رسیدگی کرده ودادگاه به من ابلاغیه وقت رسیدگی اعلام کرده ایا میتواند چنین کاری بکند؟ممنون

 21. Avatarناشناس گفته :
  ۱۶:۴۶495 ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

  باسلام اگر حکمهای قطعی منجر به اجرای حکم شود و محکوم تخفیف مجازات بگیردو مدارک دال بربی گناهی داشته باشد باز میتواند حکم را نقض کند .
  لطفا حتما پاسخ دهید . خیلی خیلی تشکر میکنم.

 22. adminadmin گفته :
  ۱۶:۰۳499 ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

  با سلام و ادب .. دوست عزیز.. نهاد اعاده دادرسی مختص احکام قطعی محاکم هستش .. با این مضمون که ولو حکم قطعی شده باشه یا از طریق اعاده دادرسی کیفری و یا از طریق اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد موضوع انجام میشه که البته دارای شرایط خاص و جزییات بسیاری هست که توصیه اکید میشه با مشاوره وکیل های متخصص انجام بشه و در نهایت باید گفت که بله تحت شرایطی امکان ورود مجدد به احکام قطعی هم هست

 23. adminadmin گفته :
  ۱۶:۰۸500 ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

  درود بر شما دوست عزیز ..
  طی یک لایحه همین مطالب را به طور مفصل تر به قاضی اجرای احکام شعبه خودتون اطلاع بدید و از اون ارایه طریق و ارشاد بخواید .. به نظر باید انجام مراحل اجرایی و ادامه مراحل اجرا انجام بشه ..
  موفق باشید

 24. adminadmin گفته :
  ۱۶:۱۳502 ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

  درود بر شما..
  اگر حکم غیابی علیه شما صادر شده باشه حتما با واخواهی ا زحکم غیابی رسیدگی مجدد به پرونده تون اغاز میشه و تمام دفاعیات خودتونا توی دادگاه ارائه بدید و جهت اثبات ادعاتون دلیل و مدرک اعم از شهادت هم خوابگاهی و .. .ارایه بدید.. توصیه اکید میشه با توجه به جنبه کیفری بزه انتسابی به شما حتما از مشاوره تلفنی مجموعه گروه وکلای دادشید هم استفاده کنید ..
  موفق باشید

 25. adminadmin گفته :
  ۱۶:۱۹503 ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

  درود بر شما ..
  دوست عزیز سوال شما مبهمه !!
  توصیه میکنم برای رسیدن به پاسخ سوالتون از مشاوره تلفنی مجموعه گروه وکلای دادشید استفاده کنید ..
  موفق باشید

 26. Avatarبهار گفته :
  ۰۶:۳۲510 ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

  سلام خسته نباشیدبنده مغنی هستم وکاری رابه یک نفردیگرمعرفی کردم وایشان مشغول به کارشد ودرحین کارآسیب دیدوقطع نخاع شدبنده اصلادرآنجاحضورنداشتم وصاحب کاربرگه ای برای من درست کرده که من پیمانکاربوده ام وشکایت کردندودردادگاه حاضرنشدم بایدچکارکنم نه وسیله هابرای من بوده نه سرکاربودم

 27. Avatarناشناس گفته :
  ۱۱:۳۴511 ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

  با سلام و خسته نباشید.

 28. adminadmin گفته :
  ۱۴:۱۹514 ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

  درودبر شما ..
  شما باید مستدات و مدارکی که ادعاتون را ثابت میکنه و یا خاف ادعای اونها را ثابت میکنه به دادگاه و کارشناس دادگستری ارائه بدید و البته این را هم بدونید که طرف مقابل هم میتونه ادعاش را به هر طریق مقتضی اثبات کنه و دادسرا و کارشناس را مجاب کنه ..
  با این اوصاف هر کس تونست ادعاش را اثبات کنه و محکمه را مجاب کنه پیروز این میدان خواهد بود..
  باز هم توصیه میشه جهت گرفتن مشاوره کامل و بررسی دقیق تر موضوع از راه ارتباط تلفنی با کارشناسان و وکلای مجموعه دادشید با شرح ماجرا با جزییات بیشتر؛ پاسخ جامع تری دریافت کنید..
  موفق باشید

 29. Avatarناشناس گفته :
  ۱۹:۵۶645 ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

  سلا خسته نباشید
  اگر پرونده ای که اعاده دادرسی هم ردشد محکوم ۲ سال زندان و۷۴ ضربه شلاق ورد مال محکوم شده ایا اجرای احکام بعداز اتمام حبس زندانی را کند متشکرم حامد

 30. Avatarناشناس گفته :
  ۲۰:۰۵646 ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

  سلا خسته نباشید
  اگر پرونده ای که اعاده دادرسی هم ردشد محکوم ۲ سال زندان و۷۴ ضربه شلاق ورد مال محکوم شده ایا اجرای احکام بعداز اتمام حبس زندانی را ازاد کند چند سال بعد اجرا می کنند محکوم هم فوت کرده باید خسارت و رد مال را باید کجا بگیرم لطفا راهنمایی کنید. متشکرم خاند

 31. Avatarسالار محمدی گفته :
  ۱۹:۵۶664 ۱۳۹۸/۰۱/۰۵

  سلام و عرض ادب و
  تبریک سال نو
  سوالی داشتم که جواب آن مبهم است
  ۴۰۰ ملیون از کسی طلب دارم
  مغازه ای به دادگاه معرفی کرده که کارشناس
  ۴۰۶ ملیون قیمت گذاشته
  بعد اعتراض بنده دوباره کارشناس ۳۱۹ ملیون قیمت داده مجددا بعد از اعتراض هیات ۴۲۰ ملیون قیمت داده شده
  من چطوری به پولم برسم ؟
  ممنون از راهنمایی تون

 32. Avatarارش گفته :
  ۱۲:۵۳1171 ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

  سلام خسته نباشد… دوبار اداره کار رای به نفع منه کارگر صادر کرد که کارفرما اعتراض زد و بعد به شورای حل اختلاف رفتیم شورای حل اختلاف هم رای رو به نفع کارگر داد و توی رای نوشتن لازم الاجرا و رای صادر شده رو اداره کار به شرکت فرستاد. به دادگاه رفتم دادگاه گفت تا یکماه فرصت میدیم طلبت رو شرکت بده اگه نداد بیا دادگاه حکم توقیف اموال بهت بدیم… حدود یک هفته مونده به پایان یک ماه فرصت دادگاه . زنگ زدم شرکت جهت پیگیری گفتن مدیرعامل اعتراض زده به حکم… سوال اول : اعتراض روی رای لازم الاجرا تاثیری داره؟ سوال دوم همون روز که برم واسه حکم توقیف اموال بگیرم حکم رو میذن یا اونم زمان بره؟ سوال سوم: بعد که اموال توقیف شد و طلب رو دادن دوباره رضایت من جهت رفع توقیف نیازه؟ اگه رضایت ندم ازاد نمیشه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

لینک کوتاه :