مدارک مورد نیاز جهت افتتاح ضمانت نامه بانکی

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح ضمانت نامه بانکی(وکیل بانکی،وکیل،مشاوره حقوقی)

ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث(فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) .

ضمانت نامه بانکی تعهدی است که بانک در قبال قرارداد متقاضی با کارفرما صادر می نماید و در صورت درخواست کارفرما به هر دلیل بانک وجه ضمانت نامه را بدون قید و شرط به کارفرما ” ذینفع “پرداخت می نماید.

ضمانت‌نامه‌های بانکی در سطح داخلی و بین‌المللی اقسام مختلفی دارند که حسب توافق طرفین، تنظیم و اجرا می‌شوند. برای شرح موضوع و به عنوان نمونه به اقسام ضمانت‌هایی که در قراردادهای دولتی استفاده می‌شود، می‌پردازم.(ضمانت نامه بانکی)

برای تضمین قراردادهایی که یک طرف آنها دولت است (معاملات دولتی)، وجود ضمانت‌نامه معتبر ضرورت دارد و یکی از ابزارهایی که برای ضمانت این معاملات پذیرفته شده، ضمانت‌نامه بانکی است. مطابق با ماده ۲ آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوب ۴/۸/۱۳۸۲ و اصلاحی مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران)، «انواع تضمین قراردادها از نظر موضوع کاربرد آنها در قرارداد به شرح زیر است:»(ضمانت نامه بانکی)

 

اشخاص حقیقی:

 • ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی.
 • تقاضای صدور ضمانت نامه و تهیه و تنظیم فرم، پیشنهاد ضمانت نامهبا قید نوع، مبلغ و مدت ضمانت نامه.
 • اعتبار سنجی متقاضی و ضامنین.
 • ارائه مدارک شغلی.
 • تعیین مبلغ سپرده نقدی و نوع وثایق و میزان آنها، متعهدین قرارداد و ضامنین و سررسید ضمانت نامه بانکی.

 اشخاص حقوقی:

 • اساسنامه شرکت، آخرین تغییرات اعضاء هیأت مدیره،
 • تقاضای صدور ضمانت نامه با امضاء ومهر مجاز شرکت به انضمام نامه ذینفع و یا قرارداد منعقده با ذینفع و با قید نوع، مبلغ و مدت ضمانت نامه.
 • ارائه مشخصات کامل شناسنامه ای (اعضای هیئت مدیره)
 • ارائه تصویر اسناد مناقصه ای (در مورد ضمانت نامه های شرکت در مناقصه) تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار، موضوع مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداختها (درمورد ضمانت نامه حسن انجام کار و پیش پرداخت).(ضمانت نامه بانکی)
 • داشتن حساب و حتی المقدور دارا بودن گردش حساب مناسب، نداشتن چک برگشتی و تسهیلات معوق متقاضی و ضامن و اعتبار سنجی مشتریان
 • تعیین مبلغ سپرده نقدی ضمانت نامه ، مبلغ ضمانت نامه، نوع وثایق و تضمینات و میزان آنها، متعهدین قرارداد و ضامنین و سررسید ضمانت نامه.
 • آگهی تاسیس
 • آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
 • کارت بازرگانی
 • اسناد مالکیت انبار، دفتر مرکزی و نمایشگاه
 • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
 • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
 • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی
 • مجوزهای معتبر فعالیت ضمانت خواه اعم از : پروانه بهره برداری – کارت بازرگانی و …(ضمانت نامه بانکی)
تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد
کلیک کنید


حقوق،موسسه حقوقی،دادشید،وکیل،ضمانت نامه،بانک،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل بانکی،ضمانت نامه بانکی


گروه وکلای دادشید