,

بیمه عمر ( و انواع آن )

بیمه عمر

بیمه – انواع بیمه- انواع بیمه عمر -استثنائات بیمه عمر- انتقال بیمه –  وکیل – مشاور – مشاوره حقوقی – مشاوره خانواده – مشاوره ملکی – مشاوره ثبتی – گروه وکلا

ادامه مطلب …

,

مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

مطالبه – خسارت – تصادف رانندگی – خسارت تصادف رانندگی – مقالات حقوقی – بیمه – پرداخت خسارت – وکیل – مشاور – مشاور حقوقی

 

ادامه مطلب …

,

پرسش و پاسخ در مورد بیمه

پرسش و پاسخ در مورد بیمه  – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق بیمه،کارت‌ سبز،بیمه اتکایی،بیمه گذار،وظایف‌ بیمه‌گذار ،خسارت،بیمه،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

ادامه مطلب …

,

داوری در قراردادهای بیمه ای

داوری در قراردادهای بیمه ای

(مقالات حقوقی،حقوق بیمه،بیمه گر،بیمه گذار،قراردادهای بیمه ای،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

,

حقوق بیمه (و آشنایی با پوشش های بیمه ای)

حقوق بیمه

(مقالات حقوقی،انواع بیمه،پوشش های بیمه ای،بیمه های اجباری و اختیاری،بـيـمـه اتـومـبـيـل،بيمه هاي مهندسي،بيمه آتش سوزي،فسخ بيمه نامه،بيمه باربري،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

, ,

بیمه شخص ثالث(دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون اصلاح بیمه شخص ثالث)

بیمه شخص ثالث

(مقالات حقوقی،حقوق بیمه،ماده 14 قانون اصلاح بیمه ثالث،خسارت های بدنی،خسارت های مالی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

, ,

بیمه مسئولیت پزشکان- گروه وکلای دادشید

بیمه مسئولیت پزشکان – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق بیمه،بیمه مسئولیت،مزیت بیمه نامه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان ،بیمه گر،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

ادامه مطلب …

, ,

بررسی فقهی بیمه

بررسی فقهی بیمه

(مقالات حقوقی،حقوق بیمه، بيمه از ديدگاه امام خمينى، بيمه از توضيح‌المسائل، عقود معهود ،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

ادامه مطلب …

, ,

اصول بیمه

اصول بیمه

(مقالات حقوقی،تقسیم خطر بین بیمه های متعدد،حسن نیت بیمه گذار،حسن نیت بیمه گر،اصل غرامت،تاثیر مبلغ بیمه شده در غرامت ،تساوی سرمایه بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه،پایین تر بودن مبلغ بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه،نفع بیمه پذیر،بیمه مشترک ،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

ادامه مطلب …

, ,

بیمه عدم النفع

بیمه عدم النفع

(مقالات حقوقی،حقوق بیمه،شرایط قبول بیمه عدم النفع،ضرر و زیان،بیمه،حادثه،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

ادامه مطلب …