۶ بهمن, ۱۳۹۷

نارسائی های قانون کار

نارسائی های قانون کار قانون کار – کار – وکیل – مشاور – وکیل ثبتی – […]
۲۹ آذر, ۱۳۹۶

نارسائی های قانون کار – گروه وکلای دادشید

قانون فعلی كار مصوب26اسفند ماه 1337كمیسیون مشترك كار مجلسین همانند دو قانون كار قبل ازآن(قانون كار مصوب سال1325و قانون كار سال 1328)جنبه آزمایشی دارد بااین تفاوت كه در متن آن،برخلاف دو قانون یادشده،به این جنبه اشاره ای نشده بود وشاید همین امر یكی از علل تاخیر دراصلاح آن و تصویب قانون قطعی و جامع الاطرافی،كه جوابگوی نیازهای حقوق كار مدرن باشد،بوده است.اگر این توجیه تاچند سالی قابل قبول بود با تصویب ماده واحده مصوب20/11/43،كه در یكی از تبصره های الحاقی به قانون كار(تبصره ماده44مكرر)آزمایشی بودن قانون را تصریح و دولت راموظف كرده است((ظرف مدت شش ماه قانون كار را كه تا حال بصورت آزمایشی اجراءمیگردید بصورت لایحه قطعی به مجلس بقدیم دارد))،دیگر پذیرفتنی نیست.اگر چه اصلاحاتی پراكنده از طریق اضافه كردن تبصره هائی به پاره ای مواد انجام شده است اما این اصلاحات بگونه ای نیست كه نواقص قانون كار را بكلی مرتفع كند.قوانین دیگری هم كه در زمینه مسائل كار تصویب شده اند اگرچه در حد خود مهم هستند جنبه های خاصی از رابطه كاررا در بر میگیرند.از قبیل قانون كارآموزان ویا قانون تشدید مجازات بكارگماردن اطفال كمتر از دوازده سال در كارگاههای فرش بافی
۲۹ آذر, ۱۳۹۶

حمایت از کارگران پاره وقت

با آغاز رنسانس در اروپا و متعاقب آن انقلاب صنعتی ، كلیه ساختارهای اجتماعی در غرب در هم نوردیده شد با روند انقلاب گونه صنعتی به تدریج نیاز صنایع ، قشر عظیم و تحت سیطره كشاورزان لومپن را به شهرهای صنعتی و مركز صنایع كشیده و پدین منوال مهاجرت كشاورزان و روستاییان به سوی كارخانه ها ، مراكز صنعتی و شهرها آغاز گردید . به طوری كه به تدریج كشاورزی و كشاورزان به عنوان هسته اصلی عصو فئودالیته ، جایگاه خویش را در طبقه اجتماعی و تولیدی متزلزل یافته و بدین صورت جوامع بشری خصوصا غرب قدم در مسیری نهاد كه بعدها به نام عصر ماشینیسم یا دوره سیطره ماشین بر انسان ملقب گردید .
۸ آبان, ۱۳۹۶

ساعات کار واضافه کاری – پروه وکلای دادشید

ساعات کار واضافه کاری – گروه وکلای دادشید (مقالات حقوقی،حقوق کار،اضافه کاری،ساعت کار روزانه،تغییر ساعات کاری،مشاوره […]
۲۹ مهر, ۱۳۹۶

عیدی وپاداش کارگران(پرسش و پاسخ)

 عیدی وپاداش کارگران (مقالات حقوقی،حقوق کار،قرارداد کار،کارگر و کارفرما،وزارت کار،حقوق کارگر،پاداش کارگران،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)
۲۹ مهر, ۱۳۹۶

خاتمه قرارداد کار(پرسش و پاسخ )

خاتمه قرارداد کار (مقالات حقوقی،حقوق کار،قرارداد کار،کارگر و کارفرما،وزارت کار،حقوق کارگر،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)
۱۰ مهر, ۱۳۹۶

قرارداد کار کارگران (پرسش و پاسخ )

قرارداد کار کارگران (مقالات حقوقی،حقوق کار،قرارداد،کارگر و کارفرما،قانون کار،مقررات تبعی کار،قرارداد کار ساعتی،قرارداد کار با مدت […]
۱۰ مهر, ۱۳۹۶

حق السعی و مزد و مزایا( پرسش و پاسخ )

حق السعی و مزد و مزایا (مقالات حقوقی،حقوق کار،حق السعی،پاداش و مزایای کارگر،کارگر،کارفرما،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست […]
۳ مهر, ۱۳۹۶

حق السعی و مزد و مزایا(پرسش و پاسخ)- گروه وکلای دادشید

حق السعی و مزد و مزایا (مقالات حقوقی،حقوق کار،حق السعی،مزد و پاراش،مزایای کارگر،مشاوره حقوقی،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)
۳۰ شهریور, ۱۳۹۶

رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما

 رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما (مقالات حقوقی،حقوق کار،حمایت از حقوق کارگر،حقوق کارگر و کارفرما،موسسه […]
۲۶ شهریور, ۱۳۹۶

تفاوت قرارداد کار با پیمانکاری

تفاوت قرارداد کار با پیمانکاری (مقالات حقوقی،حقوق کار،قرارداد کار،پیمانکاری،شرایط انعقاد قرارداد کار، تعلیق قرارداد کار،وزارت کار […]
Call Now Button