,

نارسائی های قانون کار

نارسائی های قانون کار

قانون کار – کار – وکیل – مشاور – وکیل ثبتی – وکیل ملکی – مشاوره آنلاین – مشاوره حقوقی – وکیل طلاق – وکیل خانواده

ادامه مطلب …

,

نارسائی های قانون كار – گروه وکلای دادشید

 نارسائی های قانون كار – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق کار،قانون کار،رابطه بین کارفرما و کارگر،کارگر،قوانین،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

,

حمایت از كارگران پاره وقت

حمایت از كارگران پاره وقت– گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق کار،کارگر،کار پاره وقت،كارگر پاره وقت ،قرارداد کار پاره وقت، مزد ایام حق السعی،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

,

ساعات کار واضافه کاري – پروه وکلای دادشید

ساعات کار واضافه کاري – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق کار،اضافه کاری،ساعت کار روزانه،تغییر ساعات کاری،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

, ,

عيدي وپاداش کارگران(پرسش و پاسخ)

 عيدي وپاداش کارگران

(مقالات حقوقی،حقوق کار،قرارداد کار،کارگر و کارفرما،وزارت کار،حقوق کارگر،پاداش کارگران،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

ادامه مطلب …

, ,

خاتمه قرارداد كار(پرسش و پاسخ )

خاتمه قرارداد كار

(مقالات حقوقی،حقوق کار،قرارداد کار،کارگر و کارفرما،وزارت کار،حقوق کارگر،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

ادامه مطلب …

, ,

قرارداد کار کارگران (پرسش و پاسخ )

قرارداد کار کارگران

(مقالات حقوقی،حقوق کار،قرارداد،کارگر و کارفرما،قانون کار،مقررات تبعی کار،قرارداد کار ساعتی،قرارداد کار با مدت موقت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

ادامه مطلب …

, ,

حق السعی و مزد و مزایا( پرسش و پاسخ )

حق السعی و مزد و مزایا

(مقالات حقوقی،حقوق کار،حق السعی،پاداش و مزایای کارگر،کارگر،کارفرما،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

ادامه مطلب …

, , ,

حق السعی و مزد و مزایا(پرسش و پاسخ)- گروه وکلای دادشید

حق السعی و مزد و مزایا

(مقالات حقوقی،حقوق کار،حق السعی،مزد و پاراش،مزایای کارگر،مشاوره حقوقی،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

ادامه مطلب …

, ,

رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما

 رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما

(مقالات حقوقی،حقوق کار،حمایت از حقوق کارگر،حقوق کارگر و کارفرما،موسسه حقوقی،مشاوره حقوقی،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

ادامه مطلب …