,

هیئت اتهامیه و هیئت منصفه

هیئت اتهامیه و هیئت منصفه هیئت منصفه : سعی و کوشش در«اصابت بواقع»ملاک…
,

آراء قابل تجدید نظر _ گروه وکلای دادشید

/
آراء قابل تجدید نظریکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدی…
,

اهمیت و جایگاه دلیل در دعاوی کیفری _ گروه وکلای دادشید

/
اهمیت و جایگاه دلیل در دعاوی کیفریچکیده دلیل یکی از مباحثی که در زمینه آیین دادرس…
,

چگونگی صلح و سازش در دعاوی كیفری و مدنی _ گروه وکلای دادشید

/
چگونگی صلح و سازش در دعاوی كیفری و مدنیسازش ، مقدمه : جرم…
,

اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تكلیف؟ _ گروه وکلای دادشید

/
اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تكلیف؟اخذ آخرین دفاع، به موجب ماده یك قا…