,

هیئت اتهامیه و هیئت منصفه

هیئت اتهامیه و هیئت منصفه هیئت منصفه : سعی و کوشش در«اصابت بواقع»ملاک…
,

آراء قابل تجدید نظر

/
آراء قابل تجدید نظر یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدی…
,

اهمیت و جایگاه دلیل در دعاوی کیفری

/
چکیده دلیل یکی از مباحثی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح میشود…
,

چگونگی صلح و سازش در دعاوی كیفری و مدنی

/
صلح و سازش در دعاوی كیفری و مدنی سازش ، مقدمه : جرم یعنی عملی كه ت…
,

اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تكلیف؟

/
اخذ آخرین دفاع، به موجب ماده یك قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌…