۹ بهمن, ۱۳۹۷

سهم الارث طبقات مختلف

سهم الارث طبقات مختلف ارث – سهم الارث – اموال غیرمنقول- وکیل ارث – وکیل – […]
۵ آذر, ۱۳۹۶

اصطلاحات قانون مدنی – گروه وکلای دادشید

تقسیم بندی بر اساس ضابطه تحرک مکانی است . قابلیت نقل و انتقال حقوقی با ضابطه قابل داد و ستد نیست و قابلیت تحرک مکانی است . بر این اساس در مواد 12 به بعد توضیح داده شده است . ماده 17 متضمن اصطلاحی است که می گویند غیرمنقول حُکمی . اموالی که واقعاً منقول هستند ولی برای آنها احکام غیرمنقول استفاده می
Call Now Button