قانون مدنی

سهم الارث طبقات مختلف

سهم الارث طبقات مختلف

سهم الارث طبقات مختلف ارث – سهم الارث – اموال غیرمنقول- وکیل ارث – وکیل – وکیل ملکی – وکیل ثبتی – وکیل طلاق – وکیل خانواده – مشاور – مشاور حقوقی – مشاور آنلاین – مقالات حقوقی

ادامه مطلب

اصطلاحات قانون مدنی – گروه وکلای دادشید

تقسیم بندی بر اساس ضابطه تحرک مکانی است . قابلیت نقل و انتقال حقوقی با ضابطه قابل داد و ستد نیست و قابلیت تحرک مکانی است . بر این اساس در مواد ۱۲ به بعد توضیح داده شده است . ماده ۱۷ متضمن اصطلاحی است که می گویند غیرمنقول حُکمی . اموالی که واقعاً منقول هستند ولی برای آنها احکام غیرمنقول استفاده می

ادامه مطلب