حقوق،موسسه حقوقی،دادشید،وکیل،وکالت ورشکسته،وکیل ورشکستگی،ورشکستگی،مشاوره حقوقی،وکیل ورشکسته،نحوه تصفيه امور تاجر ورشکسته

نحوه تصفیه امور تاجر ورشکسته(خدمات وکالتی،مشاوره)

نحوه تصفیه امور تاجر ورشکسته

(ورشکستگی،قرارداد ارفاقی،تصفیه امورات تاجر، امور ورشکستگی،وصول مطالبات،بستانکاران،معامله های تجارتی،ورشکستگی تاجر،عدم پرداخت بدهی تاجر،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

نحوه تصفیه امور تاجر ورشکسته

پس از آنکه رای ورشکستگی تاجر صادر گردید، ناچارا می بایست اقدامات مربوط به تصفیه امورات وی، توسط مقامات ذی صلاح آغاز گردد. از آنجایی که شخص تاجر، حق دخالت در اموال خود را ندارد، لذا مطابق قانون، این وظیفه بر عهده اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار گرفته است.(نحوه تصفیه امور تاجر ورشکسته)

کیفیت و چگونگی تصفیه امور تاجر، از جهات متعدد، حساس و پیچیده می باشد و می بایست در نهایت دقت و استواری انجام گردد. علی الخصوص اینکه هر گونه تصمیم نادرست، لطمات جبران ناپذیری را به حقوق طلبکاران وارد آورده و جریان ورشکستگی را با خلل های اساسی مواجه  خواهد کرد.(نحوه تصفیه امور تاجر ورشکسته)

که جهت آشنایی هر  چه بیشتر شما عزیزان، اهم جریان تصفیه مختصرا توضیح داده می شود:

  • اولا لازم است که دادگاه، برابر ماده ۴۰۴ قانون تجارت؛ ضمن صدور حکم ورشکستگی و یا حداکثر ظرف ۵ روز از صدور حکم، یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه و مطابق با ماده ۴۲۷ ق.ت. یک نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می نماید. که البته در حال حاضر، ا ین وظیفه به اداره تصفیه امور ورشکستگی همان استان محول شده است. (نحوه تصفیه امور تاجر ورشکسته)
  • اداره موصوف از کلیه اموال تاجر ورشکسته فورا صورت برداری نماید و این صورت برداری علی اقاعده باید در یک روز انجام شود
  • در ادامه لازم است که اموال تاجر مهر وموم شود.(نحوه تصفیه امور تاجر ورشکسته)
  • مدیر تصفیه همچنین مکلف است صورت طلبکاران احتمالی ورشکسته را تهیه نماید و برای این منظور باید به صورت قروضی که تاجر متوقف داده است مراجعه نماید
  • تشخیص مطالبات بستانکاران که باید ظرف ۳ روز از تاریخ پایان مهلت های نشر آخرین آگهی در روزنامه شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی که از طرف عضو ناظر تعیین گردیده است ادامه یابد. (نحوه تصفیه امور تاجر ورشکسته)
  • در صورتی که طلب مسلم و قبول شده اداره تصفیه بر روی سند این عبارت را می نویسد: جزو قروض … مبلغ… قبول شد به تاریخ… )
  • طبقه بندی بستانکاران: که بر اساس ۴ دسته ذیل انجام می شود:
شکایت امتناع رسیدگی قاضی(مشاور،وکیل)
کلیک کنید

الف– بستانکاران با حق وثیقه منقول

ب– بستانکاران با حق وثیقه غیر منقول

ج-  بستانکاران با حق رجحان

د- بستانکارن عادی که به غرما مشهور شده اند و به نسبت طلب خود حصه می برند.

  • انعقاد قرارداد ارفاقی: پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر و تشخیص طلبکاران حقیقی او به منظور ارفاق و مدارا و کمک و همراهی بین تاجر و طلبکاران مزبور تحت شرایط قانونی قرارداد ارفاقی تنظیم می گردد که به موجب آن طلبکاران از دریافت قسمتی از طلب خود از تاجر ورشکسته صرف نظر کرده و بقیه را با ترتیب معینی و صول می نمایند. ضمنا به تاجر موصوف مهلت می دهند که بنگاه تجارتی خود را بازسازی نموده و در صورت سوددهی مابقی بدهی خود را پرداخت نماید تاجر ورشکسته نیز به نوبه خود مراتب فوق را متعهد می گردد.(نحوه تصفیه امور تاجر ورشکسته)
  • مدیر تصفیه پس از انجام تشریفات فوق الذکر، اقدام به فروش اموال ورشکسته و تبدیل آنها به پول نقد می نماید تا ثمن حاصله را بتواند بین طلبکاران تقسیم کند.(نحوه تصفیه امور تاجر ورشکسته)

موارد صدرالاشاره، تنها قسمتی از کیفیت و چگونگی روند تصفیه امور تاجر می باشد و بدیهی است که هر یک از این موارد، دارای سازوکارهای مخصوص به خود می باشند. از سوی دیگر، قانونگذار برای مسئولین اداره تصفیه امور ورشکستگی و نیز مدیر تصفیه مسئولیت های مدنی و جزایی مخصوصی قرار داده و در صورتی که نامبردگان به هر یک از تکالیف خود به خوبی و مطابق موازین قانونی عمل ننمایند، عواقب حقوقی و کیفری نیز گریبانگیر ایشان خواهد شد.(نحوه تصفیه امور تاجر ورشکسته)

طرف قرارداد - گروه وکلای دادشید
کلیک کنید


حقوق،موسسه حقوقی،دادشید،وکیل،وکالت ورشکسته،وکیل ورشکستگی،ورشکستگی،مشاوره حقوقی،وکیل ورشکسته،نحوه تصفیه امور تاجر ورشکسته


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.