نفقه (مطالبه نفقه ، نمونه دادخواست مطالبه نفقه)

نفقه (مطالبه نفقه ، نمونه دادخواست مطالبه نفقه، نمونه شکایت نفقه)

نفقه طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی : عبارتست از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن .البسه .غذا .اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد .

معنای اصطلاحی نفقه عبارت است از چیزی که زن برای معیشت به آن نیازمند است؛ مانند طعام، لباس، مسکن و آنچه میان مردم متعارف می باشد. نفقه از جمله آثار عقد ازدواج است.

نفقه چیست :

نفقه درلغت به معنای آنچه انفاق کنند و یا صرف خرج معیشت عیال و اولاد، نمایند هزینه زندگی عیال و اولاد. به بیان دیگر رفع نیازهای مالی زن و هزینه گذران زندگی خانواده(خرجی) را نفقه گویند. در معنایی دیگر نَفقه به معنای خرج هر روزه، خرج نمودن درهم و مانند آن.معنای اصطلاحی نَفقه عبارت است از چیزی که زن برای معیشت به آن نیازمند است، مانند طعام، لباس، مسکن و آنچه میان مردم متعارف می باشد.

انواع نفقه:

 1. نفقه معوقه شامل هزینه هایی است که مثلاً زن برای چند ماه گذشته (مثل ۵ یا ۶ ماه قبل) که همسرش نداده است مطالبه نماید که میزان آن را یا خود زن مشخص می کند یا بر اساس آنچه که در سند نکاحیه (قباله) که در هنگام عقد مشخص شده است و یا در صورت عدم تعیین از طریق ارجاع به کار شناس مشخص می شود.
 2. نَفقه جاریه، مبلغی است که زن از تاریخی که دادخواست به دادگاه ارائه می دهد را شامل می شود. در عقد منقطع زن حق نَفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا اینکه عقد بر این مبنا واقع شده باشد.
کلیک کنید  مختصری در خصوص شرکت و شرکت های تجاری

نفقه زن و فرزندان

در هر صورت مرد باید نَفقه زن را بپردازد و درصورت عدم توانایی برعهده او باقی خواهد ماند.
ولی شرط پرداخت نَفقه فرزندان و والدین و سایر اشخاص واجب النفقه دیگر این است که مرد توانایی پرداخت نَفقه آنها را داشته باشد بدون اینکه از این حیث در وضعیت معیشت خود دچار مضیقه شود و آنها هم نذار بوده و نتوانند وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازند.مثلا اگر اولاد کبیر هستند و می توانند خود با کسب و کار زندگی خود را بگذارنند، پدر مکلف به پرداخت نفَقه آنها نیست گرچه توانایی پرداخت را حتی بدون اینکه خود در مضیقه قرار گیرد داشته باشد.

در مورد نفقه:

 • در تعیین میزان انفاق، نیاز و شئون فرد در نظر گرفته می شود به عنوان مثال میزان اعطای صدقه به فرد تاجری که از بهترین غذا ها برخوردار بوده و در حال حاضر ورشکست شده است با فرد فقیری که از همان ابتدا به تکه ای نان بسنده می کرده است متفاوت است.
 • نَفقه همسر هم به شئون و حال او بستگی دارد.
 • قانون میزان دقیقی برای نَفقه مسخص نکرده و بیان نکرده که مثلا نَفقه ی روزانه ی زن بیست هزار تومان باشد بلکه نَفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است .
 • هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نَفقه نخواهد بود .
 • اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی در خانهی پدر یا مادر خویش اقامت کند مرد میتوتند ازدادن نَفقه ی وی امتناع کند و ان را پرداخت نکند .
 • سوء رفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شوون اخلاقی و وظایف زناشویی و داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی از دیگر موارد نشوز محسوب خواهد شد
کلیک کنید  پرداخت بدهی متوفی

آنچه شوهر به عنوان نفقه به زن می‌پردازد بر سه قسم است:

 1. نَفقه‌ای که ملک زن می‌گردد و آن در چیزهایی است که لازمه استفاده از آن‌ها، تلف شدن است مانند غذا و صابون.
 2. نفقه‌ای که امتاع است؛ زیرا تملیک در این قسم از نَفقه معتبر نیست و زن، تنها، حق استفاده از آن را دارد و لازمه استفاده از آن‌ها تلف شدن نیست مانند خانه و خدمتکار.
 3.  نفَقه‌ای که در ملک یا امتاع بودن آن اختلاف است و آن در چیزهایی است که پس از مدّتی استفاده، به تدریج تلف می‌شوند مانند لباس، فرش و رختخواب.

نمونه دادخواست مطالبه نفقه:

خواسته : مطالبه نفقه ایام زوجیت علی الحساب به میزان بیست میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی بدوا صدور قرار تامین خواسته

۱-کپی مصدق عقدنامه    ۲-عندالاقتضاء شهادت شهود   ۳-کارشناسی   ۴- وکالتنامه وکیل

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان ….

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

موکله به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ….. تنظیمی در دفتررسمی ازدواج شماره …… شهرستان …… درتاریخ ……….. با خوانده عقد ازدواج دائمی نموده است. نظر به اینکه حسب مواد ۱۱۰۶ و۱۱۰۷ قانون مدنی تامین نفقه زوجه بر عهده شوهر می باشد و خوانده از این کار استنکاف و خودداری می نماید فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نَفقه ایام زوجیت از تاریخ ………….  لغایت …………… به مدت …. ماه (و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه) فعلاً به میزان بیست میلیون ریال مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق موکله مورد استدعاست. برای تعیین میزان نَفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر کارشناس استناد می نماید. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نیز تقاضا می شود.

کلیک کنید  بررسی حوادث ناشی از کار (حادثه حین انجام کار ، وکیل)

با تقدیم احترام

نمونه شکوائیه مطالبه نفقه

ریاست محترم دادگستری ……..

با سلام و احترام ، به استحضار عالی می رساند:

اینجانب …………. فرزند……………… ساکن…………… از آقای…………..فرزند……….ساکن…………شاکی می باشم. زیرا نامبرده طبق عقدنامه شماره ………که در دفترخانه رسمی ازدواج شماره ……… ثبت شده است ، شوهر دائمی و قانونی اینجانب ………. فرزند……… می باشد . ولی ایشان از تاریخ ……… به مدت…….. ماه منزل را ترک نموده (یا به هر دلیل موجه دیگر) و از دادن نَفقه اینجانب خودداری می کند. در صورتی که بنده حاضر به تمکین عام و خاص می باشم. لذا تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی خواستارم.

با تقدیم احترام


نفقه،دادشید،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مهریه،طلاق،دادخواست نفقه،شکایت نفقه،عکس،عکس نوشته،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.