نمونه دادخواست نفقه (مطالبه نفقه، نفقه زن،وکیل نفقه،نفقه فرزند)

نمونه دادخواست نفقه (مطالبه نفقه، نفقه زن،وکیل نفقه،نفقه فرزند)
امتیاز شما به این مطلب

نمونه دادخواست نفقه (مطالبه نفقه، نفقه زن،وکیل نفقه،نفقه فرزند)

دادخواست نفقه طبق ماده ۱۱۰۷ : عبارتست از همه ی نيازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن .البسه .غذا .اثاث منزل و هزينه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت يا احتياج لازمه زندگی وی باشد .(دادخواست نفقه)

معنای اصطلاحی نفقه عبارت است از چیزی که زن برای معیشت به آن نیازمند است؛ مانند طعام، لباس، مسکن و آنچه میان مردم متعارف می باشد. نفقه از جمله آثار عقد ازدواج است.(دادخواست نفقه)

نفقه چیست :

نفقه درلغت به معنای آنچه انفاق کنند و یا صرف خرج معیشت عیال و اولاد، نمایند هزینه زندگی عیال و اولاد. به بیان دیگر رفع نیازهای مالی زن و هزینه گذران زندگی خانواده(خرجی) را نفقه گویند. در معنایی دیگر نفقه به معنای خرج هر روزه، خرج نمودن درهم و مانند آن.معنای اصطلاحی نفقه عبارت است از چیزی که زن برای معیشت به آن نیازمند است، مانند طعام، لباس، مسکن و آنچه میان مردم متعارف می باشد.(دادخواست نفقه)

نمونه دادخواست نفقه (۱)

تعیین خواسته و بهای آن: تعیین و الزام به پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ… تا زمان صدور اجرای حکم علی­الحساب مقوم به مبلغ …ریال+ خسارات دادرسی+صدور دستور موقت

دلایل و منضمات دادخواست۱-عقدنامه شماره ۲-شهادت شهود ۳- تحقیق محلی

شرح دادخواست:

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه­های عمومی ….

با سلام

احتراماً به استحضار می­رسانم، اینجانب به موجب عقدنامه­ ی شماره­ی … در تاریخ…به عقد دائم خوانده در آمدم. علی­رغم اینکه اینجانب به ایشان تمکین داشته و دارم از تاریخ ……. تاکنون علی­رغم استطاعت مالی از پرداخت هزینه زندگی من استنکاف ورزیده است. بدواً مستند به ماده­ ۲۲۹ قانون دادرسی مدنی، صدور قرار استماع گواهی گواهان تعرفه شده جهت احراز استطاعت خوانده و عدم پرداخت نفقه، سپس مستند به ماده ۲۵۷ قانون استنادی صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان نفقه متعلقه به اینجانب، آن­گاه مستند به مواد ۱۱۰۶، ۱۱۱۱، ۱۲۰۵ و ۱۲۰۶ قانون مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ایام مذکور مورد استدعا است. مستند به ماده­ ۲۰ قانون حمایت خانواده و ماده ۳۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی صدور دستور موقت مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان علی­ الحساب نفقه جهت گذران امور زندگی تا صدور و اجرای رأی قطعی مورد تمنا است.(دادخواست نفقه)

امضاء

نمونه دادخواست نفقه (۲)

تعیین خواسته و بهای آن: تعیین و الزام به پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ… تا زمان صدور اجرای حکم علی­الحساب مقوم به مبلغ …ریال+ خسارات دادرسی+صدور دستور موقت

دلایل و منضمات دادخواست۱-عقدنامه شماره ۲-شهادت شهود ۳- تحقیق محلی

باسمه تعالي

ریاست محترم دادگاه­های عمومی…

با سلام

احتراماً به استحضار عالی می­رسانم، اینجانبه به موجب سند ازدواج شماره­ی …… از تاریخ ……. همسر دائمی خوانده هستم و همواره نسبت به ایشان تمکین داشته و دارم.خوانده علی­رغم داشتن استطاعت از پرداخت هزینه متعارف زندگی­ام، استنکاف می­ورزد. مستند به ماده­ی ۱۲۰۶، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ قانون مدنی، تعیین نفقه و الزام خوانده به پرداخت نفقه آینده را خواستارم.(دادخواست نفقه)

امضاء

نمونه دادخواست نفقه (۳)

تعیین خواسته و بهای آن: تعیین و الزام به پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ… تا زمان صدور اجرای حکم علی­الحساب مقوم به مبلغ …ریال+ خسارات دادرسی+صدور دستور موقت

دلایل و منضمات دادخواست۱-عقدنامه شماره ۲-شهادت شهود ۳- تحقیق محلی

باسمه تعالي

ریاست محترم دادگاه­های عمومی ….

 با سلام

احتراماً به استحضار می­رسانم، اینجانب به موجب عقدنامه­ی شماره­ی … در تاریخ…به عقد دائم خوانده در آمدمعلی­رغم اینکه اینجانب به ایشان تمکین داشته و دارم از تاریخ… تاکنون علی­رغم استطاعت مالی از پرداخت هزینه زندگی من استنکاف ورزیده است.بدواً مستند به ماده­ی ۲۲۹ قانون دادرسی مدنی، صدور قرار استماع گواهی گواهان تعرفه شده جهت احراز استطاعت خوانده و عدم پرداخت نفقه، سپس مستند به ماده ۲۵۷ قانون استنادی صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان نفقه متعلقه به اینجانب، آن­گاه مستند به مواد ۱۱۰۶، ۱۱۱۱، ۱۲۰۵ و ۱۲۰۶ قانون مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ایام مذکور مورد استدعا است.مستند به ماده­ی ۲۰ قانون حمایت خانواده و ماده ۳۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی صدور دستور موقت مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان علی­الحساب نفقه جهت گذراندن امور زندگی تا صدور و اجرای رأی قطعی مورد تمنا است.(دادخواست نفقه)

امضاء

نمونه دادخواست نفقه (۴)

تعیین خواسته و بهای آن: تعیین و الزام به پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ… تا زمان صدور اجرای حکم علی­الحساب مقوم به مبلغ …ریال+ خسارات دادرسی+صدور دستور موقت

دلایل و منضمات دادخواست۱-عقدنامه شماره ۲-شهادت شهود ۳- تحقیق محلی ۴- فتوکپی دادنامه مورخه…شعبه ….دادگاه عمومی شهرستان….

باسمه تعالي

ریاست محترم دادگاه­های عمومی…

با سلام

احتراماً به استحضار می­رسانم، اینجانبه طی عقدنامه شماره….با زوج با مشخصات فوق مبادرت به عقد ازدواج دائم نموده­ام. با توجه به این­که نامبرده مدتی است که از پرداخت نفقه به اینجانب خودداری نموده که ناچار به دادگاه شکایت و طی دادنامه شماره ….مورخه….از شعبه…. دادگاه عمومی شهرستان…..خوانده ملزم به پرداخت نفقه قانونی اینجانب گردیده است، معهذا باز هم خوانده از اجراء حکم دادگاه و پرداخت نفقه به اینجانب استنکاف می­نماید، لذا وفق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی بدین­وسیله تقاضای صدور حکم طلاق از دادگاه محترم را دارم.(دادخواست نفقه)

امضاء


نمونه دادخواست،نفقه،دادخواست نفقه،دادخواست،موسسه حقوقی،مشاوره حقوقی،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.