وکیل گرفتن،مشاوره با وکیل،موسسه حقوقی،جستجوی وکیل،وکیل،وکالت،وکیل خوب،حقوق،مشاوره حقوقی،رایگان،نمونه رای مزاحمت

نمونه رای مزاحمت (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

نمونه رای مزاحمت (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)Reviewed by گروه وکلای دادشید on Sep 2Rating: 5.0نمونه رای مزاحمتمحتواي آرائي كه در مورد تخلف پنجره هاي مشرف صادر مي شود در تمام حوزه ها يكسان است و آن عبارت است از انسداد درب و پنجره هايي كه در پروانه و نقشه مورد تصويب قرار نگرفته است . نسبت به‌ آن تعداد از پنجره هاي مشرف كه بر روي ديواركمتر از ۷۵/۱ متر ارتفاع ، احداث شده و يا چنانچه مي بايستي مقداري از پنجره شيشه مات و ثابت ( بر روي ديوار كمتر از ۷۵/۱) باشد و تخطي از آن شده ، با تغيير و تبديل بحالت قانوني و اعاده آن به وضع مصوب و مطابق محتواي پروانه و نقشه مورد رأي قرار مي گيرد . با ين توضيح پي مي بريم كه مورد پنجره هاي مشرف ، بر خلاف ساير موارد تخلفات هرگز شامل اخذ جريمه و ابقاي وضع خلاف نمي شود.

نمونه رای مزاحمت

(نمونه رای،اطلاعات دادرسی،مزاحمت،رفع مزاحمت،حکم پنجره های مشرف،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

 

نمونه رای مزاحمت

محتواي آرائي كه در مورد تخلف پنجره هاي مشرف صادر مي شود در تمام حوزه ها يكسان است و آن عبارت است از انسداد درب و پنجره هايي كه در پروانه و نقشه مورد تصويب قرار نگرفته است . نسبت به‌ آن تعداد از پنجره هاي مشرف كه بر روي ديواركمتر از ۷۵/۱ متر ارتفاع ، احداث شده و يا چنانچه مي بايستي مقداري از پنجره شيشه مات و ثابت ( بر روي ديوار كمتر از ۷۵/۱) باشد و تخطي از آن شده ، با تغيير و تبديل بحالت قانوني و اعاده آن به وضع مصوب و مطابق محتواي پروانه و نقشه مورد رأي قرار مي گيرد . با ين توضيح پي مي بريم كه مورد پنجره هاي مشرف ، بر خلاف ساير موارد تخلفات هرگز شامل اخذ جريمه و ابقاي وضع خلاف نمي شود. (نمونه رای مزاحمت)(نمونه رای مزاحمت)

 

نمونه راي مبني بر رفع مزاحمت مطابق نظريه كارشناس 

راي دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم ….. به طرفيت خوانده آقاي / خانم ….. به خواسته رفع مزاحمت . به اين شرح كه خوانده با تخريب قسمتي از ديوار منزل خواهان به توسط بنايي اقدام به ايجاد ديوار جديد و نصب پنجره مشرف به حياط خواهان بدون اذن وي نموده با توجه به نظريه كارشناس منتخب رسمي دادگستري كه صراحتاً بر اين امر اظهار نظر نموده است و اينكه خوانده نسبت به نظريه كارشناس هيچ گونه دفاع موثري به عمل نياورده و دليل و مدركي نيز بر قانوني بودن عمل خويش ابراز ننموده است . بنابراين ، دعوي خواهان را مصون از ايراد تشخيص و حكم به محكوميت خوانده بر مبناي نظريه كارشناس به رفع مزاحمت صادر و اعلام مي دارد. راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديد نظر است .(نمونه رای مزاحمت)

 

                                                                                            رئيس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومي


وکیل گرفتن،مشاوره با وکیل،موسسه حقوقی،جستجوی وکیل،وکیل،وکالت،وکیل خوب،حقوق،مشاوره حقوقی،رایگان،نمونه رای مزاحمت


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.