نمونه پرونده تخریب و فحاشی

نمونه پرونده تخریب و فحاشی

نمونه پرونده تخریب : تخریب عبارت از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون است. به عبارت دیگر، تخریب عبارت از ایراد صدمه عمدی است که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.

ماده ۶۷۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلاً یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

هرکس به‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله‌ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله‌ی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها، حسب مورد، محکوم خواهد شد.(نمونه پرونده تخریب)

جرم توهین و فحاشی در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی‌ شده است که مقرر می‌دارد «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

کلیک کنید  شکایت سرقت اموال تاریخی (وکیل،وکالت)

 

موضوع پرونده : تخریب و فحاشی

مرجع رسیدگی شعبه …. دادگاه کیفری ۲

گردش کار پرونده :

براساس شکایت شکات متهم اعتیاد به مواد مخدر دارد وبرای اینکه پول مواد را تهیه کند اقدام به ضرب و جرح شاکی می نماید و شیشه های منزل را تخریب نموده واقدام به فحاشی می کند و از نامبردگان و دیگر اهالی جهت تأمین مصرف مواد مخدر اقدام به زور گیری می نماید که در مورد اخیر نیز اقدام به تخریب شیشه های منزل شکات و فحاشی نموده است و حین فرار توسط گشت نیروی انتظامی دستگیر و از متهم ترازو یک دستگاه موبایل و تعداد یک جفت کتانی کشف که برابر اظهارات برادرش شب گذشته متهم سرقت کرده است وحین دستگیری متهم به افراد نیروی انتظامی حمله می نماید که موجب صدمه به دوتن آنان می گردد متهم اتهام اعتیاد به مواد مخدر وتخریب شیشه وتهدید وفحاشی را قبول می نماید واظهار پشیمانی وندامت می کند وآزمایشگاه نیز اعتیاد به مواد مخدر متهم را تأیید می نماید که قرار کفالت دویست میلیون ریالی صادر می شود و بعلت عجز از معرفی کفیل عازم بازداشتگاه می شود و در تاریخ ….. دادیار شعبه … طی قرار مجرمیت متهم را دائر به اعتیاد به مواد مخدر و تخریب شیشه و تهدید و فحاشی به استناد مواد ۶۶۹ و۶۶۷ و۶۰۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام وجهت اظهار نظر دادستان ارسال می نماید که در نهایت جهت رسیدگی به شعبه …. دادگاه کیفری واصل شده است و در تاریخ …… در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل و شکات حضور ندارند متهم در دادگاه حضور دارد موضوع اتهامی قرائت می شود متهم اتهامات را قبول می نماید و اظهار می نماید که جهت ترک اعتیاد قرص مصرف کرده بوده که حالت عادی نداشته است لذا غیر ارادی بوده است آخرین دفاع نیز از متهم اخذ می شود که نام برده اظهار می نماید اظهاراتم همان است که در جلسه دادگاه عرض کردم دادگاه ختم رسیدگی را اعلام ومبادرت به صدوررای می نماید .(نمونه پرونده تخریب)

کلیک کنید  نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

 

رأی دادگاه :

دراین پرونده ….. فرزند …….. ۳۰ ساله، بیکار، باسواد، اهل …. ، مقیم ……. متهم است به تخریب عمدی شیشه منزل ، با توجه به شکایت شاکیان خصوصی ……و…….. و تحقیق انجام شده از متهم در جلسه دادرسی دادگاه و ملاحظه کیفر خواست شماره ……. به تاریخ …….. صادره از دادسرای عمومی …..  و اقاریر صریح وی از بزه انتسابی وسایر قرائن و امارات موجود بزه وی محرز است بنابر این دادگاه به استناد ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی وبا رعایت ماده ۲۲ از قانون مرقوم بلحاظ اوضاع واحوال خاص که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم گردیده نامبرده را بپرداخت مبلغ ……… ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیری محکوم می دارد اما در خصوص شکایت ……و………. دایر به فحاشی و تهدید با توجه به محتویات پرونده ، تحقیق انجام شده از شاکیان و متهم در مراحل مقدماتی در دادسرای عمومی وجلسه دادرسی دادگاه وبلحاظ عدم دلیل کافی و درنتیجه عدم اقناع وجدان قضایی بنابراین دادگاه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی وقاعده فقهی اصالت البرائه وبند الف ماده ۱۷۷قانون آئین دادرسی کیفری حکم بربرائت صادر واعلام نموده است. (نمونه پرونده تخریب)

 

تحلیل حقوقی پرونده :

تخریب در لغت یعنی خراب کردن ‚ ویران کردن ‚ تباه کردن ‚یا از حیز انتفاع انداختن مال وچنانچه عمل مذکور عمومی و نسبت به مال غیر باشد دارای جنبه کیفری است تخریب فقط با فعل مثبت امکان پذیر است و تحقق آن به صورت ترک فعل ممکن نیست وتخریب ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد و کلیه اموال منقول و غیر منقول را مشمول شود تخریب اموال نامشروع مثل قمار شامل تخریب نمی شود سوء نیت عام در جرم تخریب همان اراده و اختیار و خواست مرتکب جرم است و سوء نیت خاص آن اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر یعنی قصد حصول نتیجه که همان ایراد ضرر و خسارت به دیگری است می باشد متهم دراین پرونده با علم به تعلق مال به دیگری اقدام به تخریب نموده است و با اراده آگاه و سوء نیت خاص موجب ایراد ضرر وخسارت شده است که دادگاه با استناد به ماده۶۷۷ نامبرده را مجرم تشخیص و حکم به محکومیت وی را صادر نموده است .(وکیل اصفهان)

کلیک کنید  دادخواست سرپرستی(مشاورحقوقی،موسسه حقوقی)

..


نمونه پرونده تخریب


همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

  نظرات

۲ دیدگاه برای “نمونه پرونده تخریب و فحاشی”

  1. محمد گفت:

    خیلی عالی ممنون