قانون،موسسه وکیل،وکالت،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،کارگر،کارفرما،اداره کار،نکاتی که باید کارگران بدانند...

نکاتی که باید کارگران بدانند…

نکاتی که باید کارگران بدانند…

(کارگران،دعاوی اداره کار،کارفرما،حقوق کارگران،قرارداد کار،آئین نامه های انضباطی، کار و امور اجتماعی ،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

نکاتی که باید کارگران بدانند…

باعنایت به اینکه عمدتا کارگران در زمان بروز اختلاف با کارفرما، حتی از حقوق اولیه خود نیز بی اطلاع می باشند، لذا لازم است نکاتی که ذیلا آورده می شود، توسط کارگران مورد بررسی قرار گرفته تا از تضییع حقوق ایشان جلوگیری شود:

 • اصولا کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا، به درخواست کارفرما کار می کند. پس مطابق این تعریف، لازم نیست که کارگر حتما یک کارگر ساده باشد، و چه بسا مهندسین و پزشکان و غیره نیز می توانند از مصادیق کارگر باشند.(نکاتی که باید کارگران بدانند…)
 • مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند و لذا چنانچه تعهدی را در مقابل کارگر بر عهده گیرند، تعهد مزبور در حق کارفرما لازم الاتباع خواهد بود.
 • کارگاه نیز محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. مراکز صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، تجاری، و مانند آنها مشمول این عنوان هستند.(نکاتی که باید کارگران بدانند…)
 • برای شروع رابطه کارگری، لازم نیست که حتما قرارداد کتبی وجود داشته باشد.(نکاتی که باید کارگران بدانند…)
 • در قرارداد کار (اعم از شفاهی یا کتبی) می بایست که میزان مزد و و مزایا و میزان ساعات کار، چگونگی کار، بیمه کارگر و محل انجام کار و غیره مورد توافق قرار گرفته باشد.
 • کارفرمایان حق دارند که مواردی که مد نظر ایشان می باشد را در قالب آئین نامه انضباطی به کارگر ابلاغ نموده و از وی برای اجرای این ائین نامه تعهد بگیرند. توجه داشته باشد که آئین نامه مزبور لزوما می بایست به تایید اداره کار رسیده باشد.(نکاتی که باید کارگران بدانند…)
 • در صورت بروز اختلاف و عدم انجام تعهد توسط کارفرما، کارگر می تواند به اداره کار محلی که کارگاه در آن جا واقع شده مراجعه نماید.(نکاتی که باید کارگران بدانند…)
 • کارگر می بایست کلیه مطالبات خود از هر قبیل که باشد را در دادخواست مربوطه ذکر نماید. اعم از حقوق معوقه، حق بیمه، حق مرخصی و حق اولاد، سنوات، بازگشت به کار و غیره(نکاتی که باید کارگران بدانند…)
 • دادخواست مربوطه پس از تشکیل پرونده، ابتدائا به یکی از شعب هیات تشخیص ارجاع می گردد و پس از تعیین وقت رسیدگی، دعوت نامه ای برای کارفرما ارسال خواهد شد.
 • طرفین دعوا باید در تاریخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعیات خود را ارائه خواهند کرد.(نکاتی که باید کارگران بدانند…)
 • اصولا تمامی پرونده های اداره کار، به بازرسین ارجاع نمی شود و صرفا در صورتی که نیاز به تحقیق بیشتری باشد، بازرسان اداره کار به صورت محسوس و نامحسوس به تهیه گزارش از موضوع مورد اختلاف می پردازند و با مراجعه به کارگاه، اظهارات مطلعان را اخذ می کنند.(نکاتی که باید کارگران بدانند…)
 • در صورتی که پرونده آماده صدور رای باشد، هیئت تشخیص رای خود را صادر و به طرفین ابلاغ خواهد کرد.(نکاتی که باید کارگران بدانند…)
 • بدیهی است که چنانچه رای هیات تشخیص، به نفع یکی از طرفین نباشد، نامبرده حق دارد که به رای مزبور اعتراض نماید. رای هیت تشخیص ، ظرف مدت ۱۵ پس از ابلاغ، قابل اعتراض می باشد.(نکاتی که باید کارگران بدانند…)
 • این اعتراض که لزوما می بایست به صورت کتبی تقدیم گردد، به یکی از شعب هیئت حل اختلاف ارجاع خواهد شد. و این هیات نیز پس از تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین، و بررسی موضوع، اقدام به صدور رأی می کند.
 • رأی هیات حل اختلاف قطعی است . به این معنا که بلافاصله قابلیت اجرا را خواهد داشت. به عبارت دیگر چنانچه رای هیات حل اختلاف به نفع کارگر باشد، کارگر می تواند تقاضا نماید که مقدمات مربوط به اجرای رای انجام گردد.
 • رای هیات حل اختلاف توسط دایره اجرای احکام دادگستری همان شهر اجرا خواهد شد.(نکاتی که باید کارگران بدانند…)
 • گارگر میتواند با شناسایی و معرفی اموال کارفرما به قسمت اجرای احکام دادگستری، تقاضای توقیف اموال موصوف را بنماید. و مطالبات وی از همین ناحیه به ایشان پرداخت خواهد شد.(نکاتی که باید کارگران بدانند…)
 • لازم بذکر است که رایی که توسط هیات حل اختلاف صادر می شود، به مدت سه ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد لیکن این حق اعتراض، مانع اجرای رای نخواهد بود.(نکاتی که باید کارگران بدانند…)
 • در مواردی قصور کارفرما منتهی به ورود خسارات بدنی به کارگر شود، در این صورت از آنجایی که مبحث جزایی و دیه مطرح خواهد شد، لذا رسیدگی به این موارد، از حیطه صلاحیت اداره کار خارج و در حیطه وظایف دادسرای عمومی و انقلاب همان محل خواهد بود.(نکاتی که باید کارگران بدانند…)
 • همچنین مورد فوق در جایی که هر اقدامی که دارای جنبه جزایی باشد مطرح شود نیز جریان خواهد داشت .مواردی از قبیل توهین یا فحاشی؛ سرقت، خیانت در امانت ، جعل و غیره(نکاتی که باید کارگران بدانند…)
سقط جنین چه مجازاتی دارد؟
کلیک کنید


قانون،موسسه وکیل،وکالت،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،کارگر،کارفرما،اداره کار،نکاتی که باید کارگران بدانند...


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.