هیئت مدیره شرکت و وظایف آن(وکیل شرکت)

هیئت مدیره شرکت و وظایف آن (وکیل شرکت،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

هیئت مدیره : هر شرکت سهامی به وسیله یک عده اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون عنوان هیئت مدیره به آنان داده است. افراد این هیئت مدیره هر یک نماینده شرکت هستند یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که در امور جاری شرکت اقدام نمایند . قوام هر شرکت و سود و مناع آن بیشتر بستگی به وضعیت افراد هیئت مدیره شرکت دارد . در صورتی که اشخاص بصیر و بی غرض باشند نفع خوبی به شرکاء می رسانند و اگر هر یک از مدیران متوجه شوند ادامه شرکت زیان دارد فوراً به شرکاء اطلاع داده می شود و انحلال شرکت را از مجمع عمومی خواستار می شوند . چون مدیران شرکت های سهامی در قبال یک عده شرکاء متفرق و متعدد قرار گرفته اند و باید منافع آنها را حفظ نمایند ، قانون مقرراتی راجع به آنها وضع نموده که ذیلاً بیان می شود .

توضیحات مختصری در ارتباط با هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتها

هر شرکت سهامی به و سیله تعدادی از افراد که در شرکت دارای سهم هستند، اداره می شود که قانون از آن به عنوان هیئت مدیره یا مدیران نام برده است هیئت مدیره نماینده شرکت می باشد یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که در امور جاری شرکت اقدام نمایند و اداره امور جاری شرکت به عهده آن است. بدیهی است که پایداری و پیشرفت هر شرکت و کسب سود و منافع، رابطه مستقیمی با میزان تحصیلات و تخصص و تعهد افراد هیئت مدیره شرکت دارد.

ضوابط مربوط به انتخاب اعضای هیات مدیره

همانطورکه در بالا اشاره شد، شخصیت اعضای هیئت در پیشرفت خود شرکت، اثر مستقیم دارد و لذا چنانچه اعضای هیات مدیره از بین اشخاص غیر مسئول و فاقد صلاحیت انتخاب شوند، قطعا شرکت را به سمت سرنگونی و ورشکستگی به پیش خواهند برد. بر همین اساس قانون گزار، شرایط خاصی را برای این اعضا تعیین نموده که ذیلا بررسی خواهد شد:

  • هیئت مدیره باید از میان شرکا انتخاب شوند. شرکت سهامی عام باید حداقل ۵ عضو در هیات مدیره خود داشته باشد و شرکتهای سهامی خاص حداقل ۳ نفر.
  • اعضای هیئت مدیره را مجمع عمومی انتخاب می کند. هیئت مدیره یا هر یک از مدیران قابل عزل هستند و هر آن مجمع عمومی بخواهد می تواند آنها را معزول کند.
  • مدت خدمت آنها در هیئت مدیره به میزانی خواهد بود که در اساسنامه قید شده ولی از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد آنها با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.
  • اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند :

الف- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده است.

ب- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاه برداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی

  • در شرکتهای سهامی برای انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده (هر سهم یک رأی) در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر حاصل ضرب مذکور می باشد و هر  رای دهنده می تواند حق رأی خود  را به یک نفر بدهد یا آنرا  بین چند  نفر  تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر نماید.
  • اشخاص حقوقی که در شرکت دارای سهم هستند ممکن است به سمت مدیریت انتخاب شوند. در این حال یک نفر شخص حقیقی را به نمایندگی از طرف خود در هیئت مدیره معین خواهد نمود.
  • در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام متضمن انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع بایستی جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد. همچنین نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام تا در روزنامه ی رسمی آگهی شود.
  • هیئت مدیره باید یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس از اشخاص حقیقی از بین خود انتخاب نمایند. اکثریت هیئت مدیره می تواند اشخاص مزبور را عزل و دیگری را از بین خود انتخاب نمایند.

مدت ماموریت هیئت مدیره

شرح وظایف مدیران بایستی در اساسنامه شرکت تعیین شود اما مدت این مسئولیت نباید بیش از ۲ سال باشد. با این حال اگر این مدت زمان قبل از انتخابات مدیران جانشین به اتمام رسیده باشد مدیران قبلی وظایف خود را در قبال امور محوله برعهده داشته و مدیریت شرکت را تا اجرای انتخابات جدید و انتخاب مدیران تازه برعهده خواهند داشت.

جلسات هیئت مدیره

اعضای هیات مدیره باید در طی جلسه ای انتخاب شوند که اکثریت حد نصاب مدیران در آن جلسه حضور داشته باشند.  نحوه برگزاری جلسات هیات مدیره به همراه هر گونه دعوت لازمه باید در اساسنامه شرکت درج شده باشد.

تصمیمات پس  از اخذ اکثریت آراء مدیران حاضر در جلسه به رسمیت شناخته می شوند مگر اینکه به حداکثر میزان آراء ماخوذه در اساسنامه شرکت اشاره شده باشد.

صورت جلسه تمامی جلسات باید ثبت و نگهداری شده و به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه نیز رسیده باشد این صورت جلسه ها باید شامل نام مدیران شرکت کننده در جلسه و هم چنین اسامی غائبین در جلسه باشد، علاوه بر آن خلاصه موارد مورد بحث و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه به همراه تاریخ تشکیل جلسه نیز بایستی در صورت جلسه ذکر شده باشد.

مدیر عامل

طبق قانون، اعضاء هیات مدیره باید یک نفر را بعنوان مدیر عامل جهت مدیریت فعالیت های روزمره شرکت انتخاب کند. و حدود اختیارات و حق الزحمه و مدت تصدی او را تعیین کند. این فرد هم میتواند جزو اعضاء هیات مدیره باشد و هم عضو هیات مدیره نباشد اما این فرد نمیتواند رئیس هیات مدیره باشد مگر اینکه سهامداران این موضوع را در جلسه تایید کرده و سه چهارم  اعضا نیز به این تصمیم رای مثبت دهند.

 حدود وظایف مدیر عامل  باید به هنگام انتخاب وی توسط هیات مدیره تعریف و تعیین شود و پس از تعیین در واقع وی نماینده رسمی شرکت با اختیارات تام جهت امضاء مداراک و اسناد از طرف شرکت می باشد.

در صورتی که مدیر عامل یکی از اعضاء هیئت مدیره باشد، مدت تصدی او بیش از مدت تصدی عضو هیئت مدیره نخواهد بود.

هیئت مدیره می تواند هر موقع که بخواهد مدیر عامل را عزل کند.

هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.

مدیر عامل ممکن است شخصی غیر از شرکاء و سهام داران شرکت باشد.

اشخاصی که به علت داشتن سوابق سوء نمی توانند به شرحی که گذشت مدیر شرکت باشند نمی توانند سمت مدیر عامل را نیز داشته باشند.


وکیل قرارداد،وکیل شرکت،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی،هیئت مدیره،وکیل شرکتها،وصول مطالبات،وکیل چک،وکیل تجاری


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


کلیک کنید  تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد
  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.