وکیل کیفری – شهادت کذب + کلیپ

شهادت کذب :

شهادت کذب : متاسفانه گاهی برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهد، کاری ساده می‌شود. این روزها دیگر کم نیستند افرادی که به دلیل دریافت مبلغی اندک صداقت و اخلاق  و وجدان را زیر پای می‌گذارند و  حاضر می‌شوند شاید با دریافت مبلغی ناچیز در برابر ارزش انسانی و با هدف پیش رفتن یک دادگاه به میل یکی از طرف‌های دعوا، گناه و عقوبت دنیوی و اخروی دروغ را به جان بخرند.

این افراد شاید برای خود توجیهاتی مانند نیازهای مالی،انتفام و عداوت دنیوی و … دارند و خود را توجیه می‌کنند که از دیوار کسی که بالا نرفته‌اند!!

اما این عمل؛‌  گاهی دادرسی را به کل تغییر می‌دهد و منجر به صدور رای اشتباه توسط قاضی رسیدگی کننده به استناد به این شهادت که در حقوق اسلامی جایگاه ویژه ای برای آن تدبیر گردیده می‌شود. به همین دلیل قانونگذار در برابر این تخلف سکوت نکرده ودر فصل بیستم از قانون تعزیرات در مواد ۶۴۸ به بعد  مجازت هایی را برای این افراد خاطی مقرر نموده است.

بطلان حکم، نتیجه شهادت دروغ

یکی از ادله اثباتی دعوا در ماده ۱۶۰ به بعد از قانون مجازات اسلامی شهادت عنوان گردیده است.

شهادت یعنی اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوا و به ضرر دیگری اعلام اطلاع از وقوع امری کند. شهادت دروغ (کذب) به این معناست که شخصی با هر انگیزه ای؛ عالما و عامدا شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت ارائه دهد . به عبارت دیگر وقتی فرد خلاف آنچه دیده و یا شنیده است نزد دادگاه و مقامات رسمی و در دادگاه اظهار اطلاع کند شهادت دروغ داده است و مرتکب بزه شهادت دروغ گردیده است.

کلیک کنید  وکیل طلاق

این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول جرم شهادت دروغ دانست.

توجها به ماده ۶۵۰ به بغد از قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، مقام‌های رسمی‌ اختصاص به مقامات قضایی ندارد و به این ترتیب اگر کسی مثلاً در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی شده است و این شهادت، باعث صدور شناسنامه شود. شهادت این فرد مشمول ماده ۶۵۴ می‌شود. بدیهی است اگر پایه صدور حکمی شهادت کذب باشد با اثبات کذب بودن شهادت در مراجع صالح قضایی و این امر که شهادت موضوعا منتفی است از موجبات بطلان و به بیان بهتر از طرق اعاده دادرسی می باشد.تعقیب و مجازات شاهد کاذب:

توجها به جرم انگاری شهادت کذب و آثار مخرب ان ، شاهد کاذب را می‌توان از نظر قضایی و مستند به مواد قانونی مرتبط تعقیب کرد؛ اما باید کذب بودن شهادت فرد خاطی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی اثبات شود و با اثبات شهادت کذب است که حکمی که به استناد آن صادر گردیده بلااثر می شود.

بعد از نقض رای دادگاه به دلیل ثابت شدن شهادت کذب، در صورتی که محکوم‌به در زمان صدور رای موجود باشد باید مسترد شود و اگر موجود نباشد شهود باید جبران خسارت کنند. به عبارتی مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید جبران و در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کند. و در امور کیفری نیزتمام آثار حکم بلااثر می شود.

کلیک کنید  چگونه شرکت سهامی خاص ثبت کنیم (وکیل،وکالت)

غیر از جنبه کیفری؛ گواهی دروغ از منظر شارع مقدس نیز در زمره گناهان کبیره و حرام و قرآن آن را نهی کرده است، تا حدی که پیامبر خدا (ص) فرمودند: شهادت دروغ با شرک به خدا برابرى مى‏کند.

مقنن در ماده ۶۵۰ به بعد از قانون مجازات (‌تعزیرات) مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی را برای آن پیش بینی نموده است.

چند ماده قانونی درباره شهادت کذب:

ماده ۶۵۰ از قانون تعزیرات:

«هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی‌شهادت دروغ بدهد، به ۳ ماه و ۱ روز تا ۲ سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.»

پس حتما شهادت کذب باید در دادگاه و نزد مقامات رسمی باشد.

ماده ۱۰ قانون انحصار وراثت نیز مقرر کرده است: «هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت، بر خلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.»

..

وکیل اصفهان


شهادت کذب


همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.