اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
روش انتشار آگهی تحدید حدود _ گروه وکلای دادشید
روش انتشار آگهی تحدید حدود _ گروه وکلای دادشید

روش انتشار آگهی تحدید حدود _ گروه وکلای دادشید

روش انتشار آگهی تحديد حدود

چگونه درخواست تحدید حدود ملک بدهیم،مراحل تقاضای صدور سند مالکیت،تقاضای تحدید حدود،وکیل تجاری، وکیل ثبت شرکت، وکیل وصول مطالبات،وکیل چک،وکیل چک برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،  وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره آنلاین رایگان

تحدید حدود

روش انتشار آگهی تحديد

آگهی تحدید حدود عبارت است از آگهی رسمی که به وسیله اداره ثبت صلاحیت دار منتشر می شود و هدف آن آگاهی مردم است از این موضوع که ملک معینی از طرف شخص یا اشخاص معینی مورد تقاضای ثبت واقع شده است تا هر کس ادعا یا اعتراض به آن تقاضا دارد در مورد قانونی دادخواست بدهد. (تحدید حدود)

بعد از انتشار اولين آگهی نوبتی املاک که به عنوان مجهول المالک به شرح قبل از آنها قبول ثبت بعمل آمده انتشار آگهی تحديد حدود عمومی امکان پذير می باشد (ماده 66 آئين نامه قانون ثبت) و در تهيه پيش نويس آگهی تحديد عمومی رعايت نکات زير ضروری است:

پيش نويس آگهی تحديد حدود عمومی هر بخش بترتيب شماره املاک تهيه و برای هر يک يا چند پلاک با توجه به موقعيت و مساحت آنها روز يا روزهائی برای تحديد حدود تعيين می شود، بدين معنی که ممکن است برای يک پلاک با توجه به مساحت و موقعيت آن چند روز جهت تحديد حدود منظور و يا برای چند پلاک يک روز برای تحديد اختصاص داده شود (موضوع مواد 61 و 62 آئين نامه قانون ثبت) و تاريخ روز تحديد و ساعت مقرر برای شروع عمليات تحديدی بايد ذيل شماره پلاکهای مربوطه قيد شود.(تحدید حدود)

در پيش نويس آگهی تحديد عمومی بايد دقت شود که فاصله بين روز انتشار آگهی تحديدی و روز تحديد حدود کمتر از 20 روز و بيشتر از 60 روز نباشد (ماده 67 آئين نامه قانون ثبت) و در ذيل آگهی تذکر داده می شود مجاوری که نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقی ملک مورد تحديد حقی برای خود قائل است می تواند فقط ظرف 30 روز از تاريخ تحديد بوسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرضحال دهد (ماده 20 قانون ثبت).(تحدید حدود)

مسئول بايگانی پس از تهيه پيش نويس آگهی تحديد حدود عمومی آن را نزد رئيس ثبت ارسال و او پس از بررسی و کنترل آن را امضاء می نمايد پيش نويس آگهی تحديد حدود پس از تايپ به امضاء مسئول اداره رسيده و همراه با نامه ای که آن نيز وسيله مسئول اداره امضاء می شود و پس از درج شماره بر آنها وسيله متصدی دفتر انديکاتور جهت چاپ در يکی از روزنامه های محلی يا کثيرالانتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می گردد.(تحدید حدود)

پس از وصول روزنامه حاوی آگهی درج شده در آن مسئول بايگانی آن را با پيش نويس تطبيق و در صورتيکه اشتباهی واقع نشده باشد مراتب صحت و سقم آن را گواهی می نمايد.(تحدید حدود)

سپس نسخه ای از آگهی را برای ادارات ذيربط ارسال و نسخه ديگری از آن را جهت مجلد نمودن با ساير آگهی های موجود منظور می نمايد آنگاه بايگان مربوطه متن عبارت آگهی و شماره و تاريخ و نام روزنامه ناشر را بر روی هر يک از اظهارنامه ها قيد و صحت آن را گواهی می نمايد، و نيز تعدادی از آگهی ها جهت الصاق در محل وقوع ملک و اماکن عمومی به مامور ابلاغ تسليم می شود که او نيز پس از الصاق آنها در معابر و اماکن عمومی مراتب را به رئيس اداره گزارش و مسئول ثبت پس از حصول اطمينان از الصاق آگهی ها ضمن دستور ثبت گزارش مامور ابلاغ در دفتر انديکاتور آن را جهت ضبط در سابقه به بايگانی ارجاع می نمايد. گزارش مامور پس از ثبت در دفتر انديکاتور به بايگانی ارسال و در سابقه ضبط می شود.(تحدید حدود)

در خاتمه آگهی ها در دفتر ثبت آگهی های تحديدی ثبت می شود.(تحدید حدود)

انتشار آگهي تحديد حدود اختصاصي و نحوه انجام آن

1-     قبول درخواست متقاضي مبني بر تقاضاي تحديد اختصاصي به هزينه شخص او.

2-     دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور از طرف مسئول اداره وارجاع به بايگاني.

3-     ثبت در دفتر انديكاتور و ارسال به بايگاني.

4-     بررسي پرونده توسط بايگاني و ارسال به حسابداري جهت پرداخت هزينه‌هاي قانوني در صورت امكان تحديد.(تحدید حدود)

5-     اخذ هزينه‌هاي قانوني در شعبه حسابداري.

6-     اعاده پرونده به بايگاني و تهيه پيش نويس آگهي توسط مسئول بايگاني و اعلام وقت تحديدي به متقاضي.(تحدید حدود)

7-     بررسي و امضا آگهي توسط مسئول اداره و صدور آن.

8-     ارسال آگهي به اداره ارشاد اسلامي محل جهت درج در يكي از روزنامه‌هاي محلي يا كثيرالانتشار تعيين شده.

9-     وصول آگهي درج شده در روزنامه وتطبيق آن با پيش نويس آگهي تحديدي و گواهي صحت و سقم آن وسيله مسئول بايگاني.(تحدید حدود)

10- ارسال يك نسخه از آگهي‌ها به ادارت ذيربط و انتشار در معابر عمومي.

11- وصول گزارش الصاق آگهي تحديدي در محل و اماكن عمومي و ثبت در دفتر انديكاتور.

12- ارسال سوابق آگهي به بايگاني جهت ضبط در پرونده و ادامه عمليات بعدي.

13- مراجعه متقاضي در روز تحديد به ثبت محل و صدور ابلاغ ماموريت نماينده و نقشه بردار.

14- عزيمت نماينده و نقشه بردار به محل جهت انجام عمليات تحديدي.

15- تنظيم صورت مجلس تحديد حدود وسيله نماينده و ترسيم نقشه و تنظيم برگ ارزيابي وسيله نقشه‌بردار و ارزياب همزمان.

16- بررسي و تطبيق با مجاورين و تهيه پيش نويس سند مالكيت مورد تحديد وسيله نماينده.

17- گزارش انجام عمليات تحديد به رئيس اداره.

18- دستور ثبت صورت جلسه تحديد در دفتر انديكاتور وسيله مسئول اداره و ثبت آن در دفتر انديكاتور.

19- تحويل پرونده به بايگاني جهت ضبط تا انقضا زمان واخواهي و مراجعه مالك.

منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وکیل ملکی اصفهان

...


تحدید حدود،ثبت،قانون ثبت اسناد،وکیل ثبتی،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۶ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۳ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب