اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
روش ابطال سند مالکیت قبلی و صدور سند جدید در اجرای قانون زمین شهری _ گروه وکلای دادشید
روش ابطال سند مالکیت قبلی و صدور سند جدید در اجرای قانون زمین شهری _ گروه وکلای دادشید

روش ابطال سند مالکیت قبلی و صدور سند جدید در اجرای قانون زمین شهری _ گروه وکلای دادشید

روش ابطال اسناد مالکيت قبلی و صدور سند مالکيت جديد در اجرای قانون زمين شهری و احکام دادگاهها و اسناد انتقال اجرائی

 تجاری،  ثبت ،  وصول مطالبات، ،  برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،   دادگستری،وکیل، ،مشاوره آنلاین رایگان

زمین شهری

 اسناد مالکيت صادره از طرف ادارات ثبت هميشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعی مراجع قضائی صالحه يا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تاييد شورای نگهبان هم رسيده باشد و يا در صورت انتقال ملک وسيله اجراء به ديگری قابل ابطال می باشند که بعد از وصول نامه درخواست ابطال سند از مراجع صلاحيت دار به همراه مدارک قطعی قابل قبول مانند رای کميسيون ماده 12 مبنی بر موات بودن ملک در مورد املاک مشمول قانون زمين شهری و امثالهم يا ارائه حکم قطعی از مرجع قضائی صالحه وسيله ذينفع يا سند انتقال اجرائی وسيله متعامل رئيس ثبت دستور ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور را می دهد و موضوع را برای بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع می نمايد. (زمین شهری)

متصدی دفتر پس از ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور آن را همراه با ضمائم اش به بايگانی ارسال می دارد تا پرونده ثبتی را ضميمه نمايند. در بايگانی پرونده مربوطه از رديف خود استخراج و همراه با سوابق به دفتر املاک ارسال می شود. متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و ملاحظه مدارک ابرازی و تطبيق مشخصات مندرج در آن با محتويات پرونده ثبتی و پس از حصول اطمينان از عدم اشکال مراتب ابطال سند مالکيت اوليه را در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوط و پيش نويس سند مالکيت اوليه با قيد شماره نامه يا حکم يا سند انتقال اجرائی توضيح می دهد سپس پيش نويس سند مالکيت جديد را تهيه می نمايد.(زمین شهری)

در اين پيش نويس علاوه بر قيد مشخصات کامل مالک جديد و حدود و مشخصات ملک بايستی جريان پرونده ثبتی و نحوه ابطال سند مالکيت اوليه و شماره و تاريخ مستند ابطال بطور مشروح نوشته شود و بعد از گواهی دفتر بازداشتی مراتب قيد شده در دفتر املاک و پيش نويس سند مالکيت اوليه و نيز پيش نويس سند مالکيت جديد را که با همان ثبت صفحه اوليه تنظيم شده به امضاء مسئول مربوطه برساند. سپس درصورتيکه سند مالکيت اوليه به طريقی ارائه شد آن را هم باطل و ضميمه پرونده ثبتی نمايد ولی در هر صورت بعد از انجام تشريفات فوق بخشنامه ای را خطاب به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ابطال سند مالکيت اوليه تهيه می نمايد در اين بخشنامه نيز مشخصات کامل ملک و مالک و شماره و تاريخ مستند ابطال سند مالکيت اوليه و نام و مشخصات مالک جديد با تصريح بر ابطال سند مالکيت اوليه قيد می شود و بخشنامه را مسئول مربوطه امضاء و پس از درج شماره بر آن وسيله دفتر انديکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می دارد.(زمین شهری)

آنگاه پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالکيت فرستاده می شود و پس از پرداخت بهاء دفترچه سند مالکيت وسيله ذينفع پرونده برای تحرير سند به دفتر املاک برگشت می شود. متصدی دفتر املاک سند مالکيت را تحرير و پيش نويس و سند را به امضاء مسئول مربوط می رساند و پرونده را برای تحويل سند به ذينفع به بايگانی ارسال می دارد. در بايگانی ابتدا سند نخ کشی و پلمپ می شود و بعد در دفتر تسليم سند ثبت می گردد آنگاه پس از احراز هويت از متقاضی به نحوی که قبلا توضيح داده شد در قبال اخذ رسيد از او در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالکيت به او تسليم می گردد. و پرونده در رديف خود در بايگانی ضبط می شود. بديهی است چنانچه صدور سند مالکيت جديد مستند به سند انتقال اجرائی باشد علاوه بر تقاضای ذينفع ارائه صورتجلسه تحويل ملک که وسيله مامور اجراء تنظيم می شود يا اقرار به تحويل ملک از ناحيه متعامل همراه با سند انتقال اجرائی ضروری است.(زمین شهری)

اسناد مالكيت از طرف ادارات ثبت هميشه معتبر هستند و فقط با حكم قطعي مراجع قضايي صالحه يا قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي قابل ابطال مي‌باشد.(زمین شهری)

 

روش ابطال اسناد مالكيت قبلي و صدور سند مالكيت جديد در اجراي قانون زمين شهري و احكام دادگاهها و اسناد انتقال اجرائي(زمین شهری)

1-     وصول نامه از مرجع مربوطه به ضميمه مدارك قطعي قابل قبول

2-     دستور ثبت نامه در دفتر انديكاتور و ارسال به بايگاني جهت ضميمه نمودن پرونده

3-     ضميمه نمودن پرونده به تقاضا و ارسال آن به دفتر املاك جهت اقدام بعدي

4-   قيد مراتب ابطال در پيش نويس سند مالكيت اوليه و ثبت دفتر املاك و تهيه پيش نويس سند مالكيت جديد بوسيله متصدي دفتر املاك(زمین شهری)

5-     امضاء مراتب قيدشده و نيز پيش نويس سند مالكيت توسط مسئولان اداره

6-     گواهي دفتربازداشتي

7-     تهيه بخشنامه لازم مبني بر اعلام ابطال سند مالكيت اوليه به دفاتر اسناد رسمي تابعه توسط دفتر املاك(زمین شهری)

8-     امضاء بخشنامه فوق بوسيله مسئول مربوطه

9-     صدور بخشنامه از دفتر انديكاتور و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمي

10- ارسال پرونده به حسابداري جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالكيت و پرداخت بهاء آن توسط متقاضي(زمین شهری)

11- ارسال پرونده به دفتر املاك جهت تحرير سند مالكيت

12- تحرير سند مالكيت بوسيله متصدي دفتر املاك

13-   امضاء ثبت دفتر املاك و سند مالكيت توسط مسئول مربوطه

14- ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت در دفتر تسليم اسناد و پلمب و تحويل آن به ذينفع در قبال اخذ رسيد

تذكر: در صورتيكه صدور سند مالكيت مستند به سند انتقال اجرائي باشد علاوه بر تقاضاي ذينفع ارائه صورت جلسه تحويل ملك يا اقرار به تحويل ضروري است.(زمین شهری)

هرگاه فرديكه سند مالكيت بنام او صادر گرديده فوت نمايد وارث او مي‌توانند با ارائه مدارك زير:

الف تقاضاي صدور سند مالكيت

 ب – فرم گواهي حصر وراثت

 ج – فرم19 مالياتي

 و- اصل سند مالكيت مورث از اداره ثبت محل وقوع ملك درخواست صدور سند مالكيت نمايد.(زمین شهری)

منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور(زمین شهری)

...


زمین شهری،ثبت،قانون ثبت اسناد،وکیل ثبتی،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب