اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
ابلاغ اوراق قضائی _ گروه وکلای دادشید
ابلاغ اوراق قضائی _ گروه وکلای دادشید

ابلاغ اوراق قضائی _ گروه وکلای دادشید

ابلاغ اوراق قضائی

 تجاری،  ثبت ،  وصول مطالبات، ،  برگشتی، ثبتی،  ملکی،خانواده، ، طلاق،وکیل ثبتی،وکیل ملکی، مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،   دادگستری،وکیل، ،مشاوره آنلاین رایگان

 ابلاغ در اصطلاح حقوقی عبارت از مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضایی، طبق تشریفات قانونی است. بیشتر تصمیمات و اقدامات دادگاه باید مسبوق به ابلاغ به طرفین دعوی و وکلای آنان و گواهان و کارشناسان باشد، که این امر اصولا توسط ا بلاغ صورت می‌گیرد. در لغت به معنای رسانیدن (نامه یا پیام) می‌باشد.

اصطلاح ابلاغ با توجه به کاربرد های مختلف آن اقسام مختلفی نیز دارا می باشد که عبارتند از:
۱ - رساندن خبر و پیام، که از آن به «اعلام» تعبیر می‌شود.
۲ - رساندن احکام و معارف دین به مردم، که از آن به «تبلیغ» تعبیر می شود.
۳ - رساندن حکم صادر شده از قاضی‌ای به قاضی دیگر، که به آن «انهاء حکم» گفته می‌شود.
۴ - رساندن صدا به گوش کسی، که از آن به «اسماع» تعبیر می‌گردد.
۵ - ابلا غ به معنای مبالغه در رساندن چیزی به بالاترین حدّ آن ـ از حیث مکان، زمان یا جز آن دو ـ نیز آمده است.

خوانده باید از دعوایی که علیه او اقامه شده است آگاه شود. خواهان نیز باید از جلسه ای که خوانده پاسخ به دعوی را مطرح می کند، آگاه شود. رسیدگی دادگاه، شهادت شهود، اجرای قرارهای تحقیق محلی و... باید علی الاصول با آگاهی پیشین اصحاب دعوی و حضور آنها انجام شود و بالاخره اقدام به اصل تناظر و حق دفاع و رسیدگی دقیق مستلزم این است که اصحاب دعوا از ادعاها، ادله و استدلال های یکدیگر آگاه شوند و در جریان اقدامات دادگاه نیز قرار گیرند.

 برای اینکه در نظام قضایی کشور یک دادرسی عادلانه حاکم باشد نکات متعدد و مختلفی باید مورد توجه قرار بگیرد. یک سری از امور اگرچه ممکن است در نگاه نخست دارای اهمیت بسزایی نباشند، در عمل بسیار تعیین کننده و اساسی هستند. یکی از اصول مهمی که باید در یک دادرسی عادلانه مد نظر قرار بگیرد توجه به دفاعیات، اسناد و مدارک شخصی است که از او شکایت به عمل آمده است.

شخصی که مدعی است دیگری حق او را تضییع کرده و از دادگاه احقاق حق خود را می خواهد باید در مقابل دفاعیات طرف مقابل قرار گیرد تا صحت و سقم ادعای او مشخص شود. از قدیم معروف بوده است که یک طرفه نباید قضاوت کرد. شخص قاضی نمی تواند صرفا با ملاحظه اسناد و مدارک یکی از طرفین حکمی صادر کند که موافق موازین دقیق عدالت باشد. به همین دلیل آگاه کردن طرفی که از او شکایتی صورت گرفته است چه در امور حقوقی و چه در امور کیفری یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه است.

اهمیت ابلاغ اوراق قضایی

ابلاغ برگه های قضایی به طرفین دادرسی یکی از موضوعات مهم حقوقی است، چراکه ابلا غ نشدن صحیح اوراق قضایی از جمله اخطاریه، احضاریه و رای دادگاه به طرفین دادرسی لطمات حقوقی فراوانی وارد می کند. در صورتی که ابلا غ اوراق طبق آنچه در قانون ذکر شده است، صورت نگیرد در دادرسی چه در امور کیفری و حقوقی تأثیر نامطلوب می گذارد و باعث اطاله دادرسی و بعضاً تضییع حقوق اصحاب پرونده می شود. به همین دلیل ضابطان دادگستری که یکی از مهمترین وظایف آنها همین ابلا غ اوراق است تحت آموزش های لازم قرار بگیرند تا این عمل را به بهترین نحو ممکن انجام دهند.

البته بدیهی است که عدم حضور اصحاب دعوا پس از ابلاغ جلسه دادرسی به آنها مانع از رسیدگی دادگاه نیست، اما باید حتما و به ترتیب مقرر در قانون، دادخواست و ضمائم یا اخطاریه دادگاه که متضمن زمان دادرسی است به اصحاب دعوی ابلا غ شده باشد. مورد دیگر که اهمیت ابلا غ را نشان می دهد این است که پس از صدور حکم هیچ حکم یا قراری قابل اجرا نیست، مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنها ابلاغ شده باشد. بنا بر قانون آیین دادرسی مدنی هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا کرد مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلا غ شده باشد.

ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی

خوانده باید از دعوایی که علیه او اقامه شده است آگاه شود. خواهان نیز باید از جلسه ای که خوانده پاسخ به دعوی را مطرح می کند، آگاه شود. رسیدگی دادگاه، شهادت شهود، اجرای قرارهای تحقیق محلی و... باید علی الاصول با آگاهی پیشین اصحاب دعوی و حضور آنها انجام شود و بالاخره اقدام به اصل تناظر و حق دفاع و رسیدگی دقیق مستلزم این است که اصحاب دعوا از ادعاها، ادله و استدلال های یکدیگر آگاه شوند و در جریان اقدامات دادگاه نیز قرار گیرند. همچنین اعمال حق شکایت از آرای دادگاه ها مستلزم آگاهی از صدور آنها است. با توجه به مواد 303 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ به دو گونه واقعی و قانونی تقسیم می شود. در ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است:

مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد و درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید.

این بهترین شکل ابلاغ اوراق قضایی است، زیرا به خود شخص ابلاغ می شود و دادگاه کاملا مطمئن خواهد بود که خوانده از دعوی مطلع شده است. از طرفی مقنن محل سکونت یا کار را مترادف قرار داده است و در محل کار کارکنان، اوراق قضایی علاوه بر شخص، ممکن است درصورت عدم حضور وی به قسمت کارگزینی اداره مربوطه ابلاغ شود به همین دلیل در تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی چنین آمده است:

ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل می آید، برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مامور به خدمات عمومی و شرکت ها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوطه یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ هستند و باید حداکثر به مدت 10 روز اوراق را اعاده نمایند، درغیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند. اما در صورتی که تسلیم برگ ها به اشخاص مزبور ممکن نباشد و آگاه کردن آنها از مفاد برگ طبق تشریفات دیگری که در قانون پیش بینی شده است، انجام شود، ابلاغ قانونی شمرده می شود.

حضوری بودن رای

 یکی از مهمترین آثار ابلا غ واقعی این است که رای صادره از دادگاه در صورتی که وقت رسیدگی به خوانده دعوی ابلاغ واقعی شده باشد، حضوری محسوب است. چه بسا ممکن است عده ای گمان کنند عدم حضور در جلسه دادرسی به هر دلیلی باعث غیابی شدن رای و در نتیجه ضمانت اجرایی آن ضعیف می شود اما با عنایت به ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی اگر ابلاغیه وقت رسیدگی به خوانده ابلا غ واقعی شده باشد رای صادره حضوری محسوب می شود و اعتراض به آن فقط از طریق تجدید نظرخواهی امکان پذیر است.

ابلاغ از طریق نشر آگهی

بسیاری مواقع شخص خواهان نشانی کسی را که می خواهد علیه او طرح دعوا کند در دست ندارد؛ در این گونه مواقع (که متاسفانه در جوامع امروزی بسیار اتفاق می افتد) قانونگذار برای اینکه حق کسی تضییع نشود، در ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی کرده است که خوانده از طریق نشر آگهی به جلسه دادرسی دعوت می شود. البته نباید از این نکته غافل شد که در صورتی که جلسه دادرسی بنا به دلایلی تمدید شود و صلاحدید قاضی نیز به تجدید جلسه باشد، مجددا باید رسیدگی از طریق نشر آگهی به اطلاع شخص مجهول المکان برسد.

ابلاغ در مواد قانونی

با عنایت به مقررات ابلا غ آرای دادگاه‌ها در قانون آیین دادرسی كیفری و مواد(300 و 302) *ناظر بر مواد (67 و 77) قانون آیین دادرسی مدنی* و مجموع قوانین و مقررات مربوط به ابلاغ آرای دادگاه‌ها ، چنین استنباط می‌شود كه ابلاغ آراء هر دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی با دفتر دادگاه صادركننده رأی می‌باشد .

ماده (300)- مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی كه شخصاً یا وكیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والاّ به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد .

ماده (302)- هیچ‌ حكم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود مگر این كه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وكیل آنان ابلاغ شده باشد .

نحوه ابلا غ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلا غ دادخواست و سایر اوراق رسمی‌خواهد بود .

تبصره- چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محكوم علیه مجهول‌المكان باشد، مفاد رأی به وسیله آگهی در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار مركز یا محلی با هزینه خواهان برای یك بار به محكوم علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تاریخ ابلاغ رأی محسوب میشود .

[1]- ماده (67) – پس از دستور دادگاه دایر به ابلا غ اوراق دعوا، مدیر دفتر یك نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی میكند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال میدارد .

ماده (77)- اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمایم آن توسط دفتر آن دادگاه به هروسیله‌ای كه ممكن باشد ابلا غ میشود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامیمحل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلا غ میشود. اشخاص یادشده برابر مقررات، مسئول اجرای صحیح امر ابلا غ و اعاده اوراق خواهند بود. در صورتی كه خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلا غ خواهد شد

...


ابلاغ


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۹ آذر

احراز کاربری تجاری

  احراز کاربری تجاری احراز کاربری تجاری به معنای تغییر کاربری یک ملک از نوع مسکونی به نوع تجاری است. برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری، باید از ش...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۵ آذر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

  تائید بطلان معامله به دلیل حجر تائید بطلان معامله به دلیل حجر در قاضای نفع است و یا شخص ذی سمت باطل محسوب می‌شود. حجر به معنای ممنوع شدن شخص از...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب