اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
نفقه (مطالبه نفقه ، نمونه دادخواست مطالبه نفقه)
نفقه (مطالبه نفقه ، نمونه دادخواست مطالبه نفقه)

نفقه (مطالبه نفقه ، نمونه دادخواست مطالبه نفقه)

نفقه (مطالبه نفقه ، نمونه دادخواست مطالبه نفقه، نمونه شکایت نفقه)

نفقه طبق ماده 1107 قانون مدنی : عبارتست از همه ی نيازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن .البسه .غذا .اثاث منزل و هزينه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت يا احتياج لازمه زندگی وی باشد .

معنای اصطلاحی نفقه عبارت است از چیزی که زن برای معیشت به آن نیازمند است.مانند طعام، لباس، مسکن و آنچه میان مردم متعارف می باشد. نفقه از جمله آثار عقد ازدواج است.

نفقه چیست :

نفقه درلغت به معنای آنچه انفاق کنند. و یا صرف خرج معیشت عیال و اولاد، نمایند هزینه زندگی عیال و اولاد. به بیان دیگر رفع نیازهای مالی زن و هزینه گذران زندگی خانواده(خرجی) را نفقه گویند. در معنایی دیگر نَفقه به معنای خرج هر روزه، خرج نمودن درهم و مانند آن.معنای اصطلاحی نَفقه عبارت است از چیزی که زن برای معیشت به آن نیازمند است. مانند طعام، لباس، مسکن و آنچه میان مردم متعارف می باشد.

انواع نفقه:

 1. نفقه معوقه شامل هزينه هايي است که مثلاً زن براي چند ماه گذشته (مثل 5 يا 6 ماه قبل) که همسرش نداده است مطالبه نمايد. که ميزان آن را يا خود زن مشخص مي کند يا بر اساس آنچه که در سند نکاحيه (قباله) که در هنگام عقد مشخص شده است. و يا در صورت عدم تعيين از طريق ارجاع به کار شناس مشخص مي شود.
 2. نَفقه جاريه، مبلغي است که زن از تاريخي که دادخواست به دادگاه ارائه مي دهد را شامل مي شود. در عقد منقطع زن حق نَفقه ندارد مگر اينکه شرط شده باشد. يا اينکه عقد بر اين مبنا واقع شده باشد.

نفقه زن و فرزندان

در هر صورت مرد باید نَفقه زن را بپردازد و درصورت عدم توانایی برعهده او باقی خواهد ماند.
ولی شرط پرداخت نَفقه فرزندان و والدین و سایر اشخاص واجب النفقه دیگر این است که مرد توانایی پرداخت نَفقه آنها را داشته باشد. بدون اینکه از این حیث در وضعیت معیشت خود دچار مضیقه شود. و آنها هم نذار بوده و نتوانند وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازند.مثلا اگر اولاد کبیر هستند و می توانند خود با کسب و کار زندگی خود را بگذارنند.پدر مکلف به پرداخت نفَقه آنها نیست گرچه توانایی پرداخت را حتی بدون اینکه خود در مضیقه قرار گیرد داشته باشد.

در مورد نفقه:

 • در تعیین میزان انفاق، نیاز و شئون فرد در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال میزان اعطای صدقه به فرد تاجری که از بهترین غذا ها برخوردار بوده. و در حال حاضر ورشکست شده است. با فرد فقیری که از همان ابتدا به تکه ای نان بسنده می کرده است متفاوت است.
 • نَفقه همسر هم به شئون و حال او بستگی دارد.
 • قانون ميزان دقيقي براي نَفقه مسخص نكرده و بيان نكرده. كه مثلا نَفقه ي روزانه ي زن بيست هزار تومان باشد. بلكه نَفقه را بر مبناي نياز هاي متعارف و متناسب با وضعيت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگي زوجين دانسته است .
 • هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند. مستحق نَفقه نخواهد بود .
 • اگر زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترك كند. و حتي در خانهي پدر يا مادر خويش اقامت كند. مرد ميتوتند ازدادن نَفقه ي وي امتناع كند و ان را پرداخت نكند .
 • سوء رفتار زن يا انتخاب شغلي مغاير با شوون اخلاقي و وظايف زناشويي و داشتن معاشران فاقد صلاحيت اخلاقي از ديگر موارد نشوز محسوب خواهد شد

آنچه شوهر به عنوان نفقه به زن می‌پردازد بر سه قسم است:

 1. نَفقه‌ای که ملک زن می‌گردد .و آن در چیزهایی است که لازمه استفاده از آن‌ها، تلف شدن است مانند غذا و صابون.
 2. نفقه‌ای که امتاع است. زیرا تملیک در این قسم از نَفقه معتبر نیست و زن، تنها، حق استفاده از آن را دارد و لازمه استفاده از آن‌ها تلف شدن نیست. مانند خانه و خدمتکار.
 3.  نفَقه‌ای که در ملک یا امتاع بودن آن اختلاف است. و آن در چیزهایی است که پس از مدّتی استفاده، به تدریج تلف می‌شوند. مانند لباس، فرش و رختخواب.

نمونه دادخواست مطالبه نفقه:

خواسته : مطالبه نفقه ایام زوجیت علی الحساب به میزان بیست میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی بدوا صدور قرار تامین خواسته.

۱-کپی مصدق عقدنامه.    ۲-عندالاقتضاء شهادت شهود.   ۳-کارشناسی.   ۴- وکالتنامه وکیل.

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان ....

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

موکله به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ..... تنظيمي در دفتررسمي ازدواج شماره ...... شهرستان ...... درتاريخ ........... با خوانده عقد ازدواج دائمی نموده است. نظر به اینکه حسب مواد ۱۱۰۶ و۱۱۰۷ قانون مدنی تامین نفقه زوجه بر عهده شوهر می باشد. و خوانده از این کار استنکاف و خودداری می نماید .فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نَفقه ایام زوجیت از تاریخ .............  لغایت ............... به مدت .... ماه (و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه). فعلاً به میزان بیست میلیون ریال مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق موکله مورد استدعاست. برای تعیین میزان نَفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر کارشناس استناد می نماید. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد. به استناد ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نیز تقاضا می شود.

با تقدیم احترام.

نمونه شکوائیه مطالبه نفقه

ریاست محترم دادگستری ........

با سلام و احترام ، به استحضار عالی می رساند:

اینجانب ............. فرزند.................. ساکن............... از آقای..............فرزند..........ساکن............شاکی می باشم. زیرا نامبرده طبق عقدنامه شماره .........که در دفترخانه رسمی ازدواج شماره ......... ثبت شده است .شوهر دائمی و قانونی اینجانب .......... فرزند......... می باشد . ولی ایشان از تاریخ ......... به مدت........ ماه منزل را ترک نموده (یا به هر دلیل موجه دیگر) و از دادن نَفقه اینجانب خودداری می کند. در صورتی که بنده حاضر به تمکین عام و خاص می باشم. لذا تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی خواستارم.

با تقدیم احترام

...


نفقه،دادشید،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مهریه،طلاق،دادخواست نفقه،شکایت نفقه،عکس،عکس نوشته،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب