اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
نمونه دادخواست نفقه (مطالبه نفقه، نفقه زن،وکیل نفقه،نفقه فرزند)
نمونه دادخواست نفقه (مطالبه نفقه، نفقه زن،وکیل نفقه،نفقه فرزند)

نمونه دادخواست نفقه (مطالبه نفقه، نفقه زن،وکیل نفقه،نفقه فرزند)

نمونه دادخواست نفقه (مطالبه نفقه، نفقه زن،وکیل نفقه،نفقه فرزند)

دادخواست نفقه طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی : عبارتست از همه ی نيازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن .البسه .غذا .اثاث منزل و هزينه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت يا احتياج لازمه زندگی وی باشد .(دادخواست نفقه)

معنای اصطلاحی نفقه عبارت است از چیزی که زن برای معیشت به آن نیازمند است؛ مانند طعام، لباس، مسکن و آنچه میان مردم متعارف می باشد. نفقه از جمله آثار عقد ازدواج است.(دادخواست نفقه)

نفقه چیست :

نفقه درلغت به معنای آنچه انفاق کنند و یا صرف خرج معیشت عیال و اولاد، نمایند هزینه زندگی عیال و اولاد. به بیان دیگر رفع نیازهای مالی زن و هزینه گذران زندگی خانواده(خرجی) را نفقه گویند. در معنایی دیگر نفقه به معنای خرج هر روزه، خرج نمودن درهم و مانند آن.معنای اصطلاحی نفقه عبارت است از چیزی که زن برای معیشت به آن نیازمند است، مانند طعام، لباس، مسکن و آنچه میان مردم متعارف می باشد.(دادخواست نفقه)

نمونه دادخواست نفقه (1)

تعیین خواسته و بهای آن: تعیین و الزام به پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ... تا زمان صدور اجرای حکم علی­الحساب مقوم به مبلغ ...ریال+ خسارات دادرسی+صدور دستور موقت

دلایل و منضمات دادخواست1-عقدنامه شماره 2-شهادت شهود 3- تحقیق محلی

شرح دادخواست:

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه­های عمومی ....

با سلام

احتراماً به استحضار می­رسانم، اینجانب به موجب عقدنامه­ ی شماره­ی ... در تاریخ...به عقد دائم خوانده در آمدم. علی­رغم اینکه اینجانب به ایشان تمکین داشته و دارم از تاریخ ....... تاکنون علی­رغم استطاعت مالی از پرداخت هزینه زندگی من استنکاف ورزیده است. بدواً مستند به ماده­ 229 قانون دادرسی مدنی، صدور قرار استماع گواهی گواهان تعرفه شده جهت احراز استطاعت خوانده و عدم پرداخت نفقه، سپس مستند به ماده 257 قانون استنادی صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان نفقه متعلقه به اینجانب، آن­گاه مستند به مواد 1106، 1111، 1205 و 1206 قانون مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ایام مذکور مورد استدعا است. مستند به ماده­ 20 قانون حمایت خانواده و ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی صدور دستور موقت مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان علی­ الحساب نفقه جهت گذران امور زندگی تا صدور و اجرای رأی قطعی مورد تمنا است.(دادخواست نفقه)

امضاء

نمونه دادخواست نفقه (2)

تعیین خواسته و بهای آن: تعیین و الزام به پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ... تا زمان صدور اجرای حکم علی­الحساب مقوم به مبلغ ...ریال+ خسارات دادرسی+صدور دستور موقت

دلایل و منضمات دادخواست1-عقدنامه شماره 2-شهادت شهود 3- تحقیق محلی

باسمه تعالي

ریاست محترم دادگاه­های عمومی...

با سلام

احتراماً به استحضار عالی می­رسانم، اینجانبه به موجب سند ازدواج شماره­ی ...... از تاریخ ....... همسر دائمی خوانده هستم و همواره نسبت به ایشان تمکین داشته و دارم.خوانده علی­رغم داشتن استطاعت از پرداخت هزینه متعارف زندگی­ام، استنکاف می­ورزد. مستند به ماده­ی 1206، 1106، 1107 و 1111 قانون مدنی، تعیین نفقه و الزام خوانده به پرداخت نفقه آینده را خواستارم.(دادخواست نفقه)

امضاء

نمونه دادخواست نفقه (3)

تعیین خواسته و بهای آن: تعیین و الزام به پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ... تا زمان صدور اجرای حکم علی­الحساب مقوم به مبلغ ...ریال+ خسارات دادرسی+صدور دستور موقت

دلایل و منضمات دادخواست1-عقدنامه شماره 2-شهادت شهود 3- تحقیق محلی

باسمه تعالي

ریاست محترم دادگاه­های عمومی ....

 با سلام

احتراماً به استحضار می­رسانم، اینجانب به موجب عقدنامه­ی شماره­ی ... در تاریخ...به عقد دائم خوانده در آمدمعلی­رغم اینکه اینجانب به ایشان تمکین داشته و دارم از تاریخ... تاکنون علی­رغم استطاعت مالی از پرداخت هزینه زندگی من استنکاف ورزیده است.بدواً مستند به ماده­ی 229 قانون دادرسی مدنی، صدور قرار استماع گواهی گواهان تعرفه شده جهت احراز استطاعت خوانده و عدم پرداخت نفقه، سپس مستند به ماده 257 قانون استنادی صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان نفقه متعلقه به اینجانب، آن­گاه مستند به مواد 1106، 1111، 1205 و 1206 قانون مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ایام مذکور مورد استدعا است.مستند به ماده­ی 20 قانون حمایت خانواده و ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی صدور دستور موقت مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان علی­الحساب نفقه جهت گذراندن امور زندگی تا صدور و اجرای رأی قطعی مورد تمنا است.(دادخواست نفقه)

امضاء

نمونه دادخواست نفقه (4)

تعیین خواسته و بهای آن: تعیین و الزام به پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ... تا زمان صدور اجرای حکم علی­الحساب مقوم به مبلغ ...ریال+ خسارات دادرسی+صدور دستور موقت

دلایل و منضمات دادخواست1-عقدنامه شماره 2-شهادت شهود 3- تحقیق محلی 4- فتوکپی دادنامه مورخه...شعبه ....دادگاه عمومی شهرستان....

باسمه تعالي

ریاست محترم دادگاه­های عمومی...

با سلام

احتراماً به استحضار می­رسانم، اینجانبه طی عقدنامه شماره....با زوج با مشخصات فوق مبادرت به عقد ازدواج دائم نموده­ام. با توجه به این­که نامبرده مدتی است که از پرداخت نفقه به اینجانب خودداری نموده که ناچار به دادگاه شکایت و طی دادنامه شماره ....مورخه....از شعبه.... دادگاه عمومی شهرستان.....خوانده ملزم به پرداخت نفقه قانونی اینجانب گردیده است، معهذا باز هم خوانده از اجراء حکم دادگاه و پرداخت نفقه به اینجانب استنکاف می­نماید، لذا وفق ماده 1129 قانون مدنی بدین­وسیله تقاضای صدور حکم طلاق از دادگاه محترم را دارم.(دادخواست نفقه)

امضاء

...


نمونه دادخواست،نفقه،دادخواست نفقه،دادخواست،موسسه حقوقی،مشاوره حقوقی،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیلو مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب