اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
اهم نکات مربوط به ضمانت نامه بانکی
اهم نکات مربوط به ضمانت نامه بانکی

اهم نکات مربوط به ضمانت نامه بانکی

اهم نکات مربوط به ضمانت نامه بانکی (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،وکیل بانک)

ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث(فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) .

ضمانت نامه بانکی تعهدی است که بانک در قبال قرارداد متقاضی با کارفرما صادر می نماید و در صورت درخواست کارفرما به هر دلیل بانک وجه ضمانت نامه را بدون قید و شرط به کارفرما " ذینفع "پرداخت می نماید.(ضمانت نامه بانکی)

ضمانت‌نامه‌های بانکی در سطح داخلی و بین‌المللی اقسام مختلفی دارند که حسب توافق طرفین، تنظیم و اجرا می‌شوند. برای شرح موضوع و به عنوان نمونه به اقسام ضمانت‌هایی که در قراردادهای دولتی استفاده می‌شود، می‌پردازم.(ضمانت نامه بانکی)

برای تضمین قراردادهایی که یک طرف آنها دولت است (معاملات دولتی)، وجود ضمانت‌نامه معتبر ضرورت دارد و یکی از ابزارهایی که برای ضمانت این معاملات پذیرفته شده، ضمانت‌نامه بانکی است. مطابق با ماده 2 آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوب 4/8/1382 و اصلاحی مورخ 17/4/1383 هیأت وزیران)، «انواع تضمین قراردادها از نظر موضوع کاربرد آنها در قرارداد به شرح زیر است:»(ضمانت نامه بانکی)

اهم نکات مربوط به ضمانت نامه

1-      مبلغ ضمانت نامه بر اساس درخواست ذینفع قابل تقلیل بوده و بانک به محض دریافت درخواست کتبی ذینفع مبنی بر تقلیل ضمانت نامه، نسبت به ارسال تقلیل نامه جهت اطلاع ضمانت خواه و ذینفع اقدام می نماید.

2-      درخواست تمدید: ضمانت نامهبراساس درخواست ذینفع و قبل از سررسید به بانک واصل گردد و درصورت عدم درخواست به موقع، مطابق مفاد ضمانت نامه اقدام می گردد. هزینه های تمدید بایستی از طرف مشتری تامین شده باشد.(ضمانت نامه بانکی)

3-      صدور ضمانت نامه ارزی بابت تضمین وام و هر نوع تسهیلات ارزی دریافتی از موسسات و یا منابع مالی خارجی به جز مواردی که مورد تایید بانک مرکزی قرار گیرد، ممنوع است.

4-      در حال حاضر صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت جهت تضمین تسهیلات اعطایی بانک توسعه اسلامی (IDB) به شرکتهای ایرانی استفاده کننده با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.(ضمانت نامه بانکی)

5-      صدور ضمانت نامه های ارزی جهت موارد خاص (شرکتهای بازرسی کننده کالا، شرکتهای بیمه و ... )پس از اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سایر مقررات مقدور خواهد بود.

6-      خدمات مربوط به صدور و موارد فرعی ضمانت نامه ها از قبیل افزایش مبلغ ضمانت نامه، کاهش مبلغ ضمانت نامه، تمدید سررسید ضمانت نامه و ابطال ضمانت نامه در اسرع وقت توسط اداره ضمانت نامه خارجی انجام پذیرفته وعنداللزوم مراتب به شعبه مربوطه اطلاع رسانی می گردد.(ضمانت نامه بانکی)

7-      ارائه خدمات در زمینه ضمانتنامه های مستقیم صادره توسط بانکهای خارجی به نفع شرکتهای ایرانی در چارچوب بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا. صورت می پذیرد.

8-      برای صدور ضمانت نامه پرداخت حداقل ‌ده درصد سپرده نقدی به عنوان پیش پرداخت الزامی خواهد بود ، اما ضمانت نامه‌های مربوط به شرکت در مناقصه و یا مزایده و همچنین ضمانتنامه‌هایی که به پشتوانه سپرده‌های سرمایه گذاری صادر گردند از پرداخت سپرده نقدی معاف می باشند.

9-      ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط شخص مندرج در متن ضمانتنامه به عنوان ذینفع قابل استفاده می باشد.(ضمانت نامه بانکی)

10-   ضمانتنامه بانکی تعهد غیر قابل برگشت بانک به عنوان ضامن به ذینفع ضمانت نامه بوده که مستقل از قرارداد پایه و صرفاً در صورت مطالبه از سوی ذینفع مطابق با متن ضمانتنامه، قابل پرداخت خواهد بود .(ضمانت نامه بانکی)

11-   صدور ضمانت نامه به نفع گمرکات کشور به منظور پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و ترخیص کالا طبق نمونه های تهیه شده از طرف گمرک ایران با رعایت ضوابط مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

12-   ضمانتنامه ها عمدتا در شرایط ذیل باطل میگردند:

الف: اعلام کتبی ذینفع مبنی بر ابطال و خاتمه صدور ضمانتنامه

 ب) حصول شرایط خاص و مقرر در ضمانت نامه ، بر مبنای ارائه سند یا اسنادی که در متن ضمانت به منظور انقضای ضمانت نامه مشخص می گردد.

13- مبنای تعرفه کارمزد براساس نوع و ترکیب وثایق مأخوذه، به صورت روزشمار و به عهده بانک کارگزار/ ضمانتخواه می باشد.

14- بانکها مجاز به صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت ارزی بابت تضمین وام، هر نوع تسهیلات ارزی دریافتی‌از موسسات مالی و بانکهای خارجی" بجز مواردی که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واقع شده است" نمی‌باشند .(ضمانت نامه بانکی)

15- قبول و ابلاغ ضمانتنامه مستقیم در رابطه با اعتبار اسنادی و قراردادهای ارزی که از محل ارز متقاضی تأمین می‌گردد و همچنین ضمانتنامه مستقیم صادره توسط بانکهای ایرانی، شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور و واحدهای بانکهای ایرانی بلامانع می‌باشد.(ضمانت نامه بانکی)

16- در صورت تقاضای ضبط ضمانت نامه توسط کارفرما به هر دلیل و بدون هیچ قید و شرطی بانک موظف به پرداخت وجه ضمانت نامه می باشد.

17-در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به کارفرما ، مشتری موظف به تامین وجه ضمانت نامه و خسارت بانک می باشد

18- در مورد تمدید ضمانت نامه اگر در متن ضمانت نامه پیش بینی شده باشد طبق مندرجات ضمانت نامه عمل میشود اما اگر موضوع تمدید در متن ضمانت نامه ذکر نشود بر اساس توضیحات زیر عمل می شود .

الف- هرگاه درخواست تمدید از طرف متقاضی باشد بایستی حداقل 10 روز قبل از تاریخ انقضا به بانک ارائه شود .

ب- ذینفع برای تمدید ضمانت نامه باید به متقاضی مراجعه نماید . اگر مستقیما به بانک مراجعه نمود ، بانک مراتب را به متقاضی اطلاع می دهد تا قبل از تاریخ انقضا موجبات تمدید را فراهم نماید .

ج- اگر با درخواست ذینفع ، متقاضی موجبات تمدید ضمانت نامه را قبل از سررسید فراهم نکند ، با درخواست ذینفع وجه ضمانت نامه بوسیله بانک به او پرداخت می شود .

علی الاصول در ضمانتنامه ای که به ذینفع آن ارائه می شود- برای آن که بتواند منافع او را حفظ نماید- باید نکات ذیل رعایت گردد:

  • ضمانتنامه باید غیر قابل برگشت باشد. واضح است ضمانتنامه ای که بانک صادر کننده به طور غیر قابل برگشت خود را متعهد نکرده باشد، نمی تواند منافع ذینفع را حفظ نماید زیرا بانک صادر کننده آن می تواند هر لحظه تضمین خود را پس بگیرد.(ضمانت نامه بانکی)
  • ضمانتنامه ها بایستی حتی المقدور غیر مشروط باشد. در مورد ضمانتنامه مشروط معمولا ذینفع هنگام ادعای دریافت آن با اشکال روبرو شده و باید برای اثبات مدعای خود مسیر طولانی را طی نماید.(ضمانت نامه بانکی)
  • ضمانتنامه باید با اولین درخواست کتبی ذینفع قابل وصول باشد : On first written demand
  • باید سعی شود ضمانتنامه های صادره، تابع قوانین ایران باشند. معمولاً بانک صادرکننده ضمانتنامه سعی می کند در متن ضمانتنامه ذکر نماید که قوانین کشور محل اقامت او حاکم بر متن ضمانتنامه خواهد بود. در این مورد حداکثر سعی باید بکار برده شود که اولاً قوانین کشور ایران جاری و حاکم بر متن ضمانتنامه باشد و ثانیاً دادگاههای کشور محل طرح هر گونه دعوای احتمالی در این زمینه باشند.
  • ضمانتنامه باید به درخواست ذینفع قابل تمدید باشد. این مسأله به ذینفع ضمانتنامه امکان آن را خواهد داد تا در صورتی که قراداد مورد نظر در زمان مقرر انجام نشود، درخواست نماید ضمانتنامه مزبور تا زمانی که او مایل است (مثلاً ۳ یا ۶ ماه) تمدید شود و بدینوسیله منافع او در این مورد حفظ گردد.
  • در بعضی از قراردادها به واسطه طولانی شدن بیش ازحد آن، هزینه و خطر زیادی برای دستوردهنده آن ایجاد می کند، توافق می شود که ضمانتنامه فقط برای یکبار یا دوبار هر بار مثلاً۳ یا ۶ ماه قابل تمدید باشد.(ضمانت نامه بانکی)

...


حقوق،موسسه حقوقی،دادشید،وکیل،ضمانت نامه،بانک،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل بانکی،ضمانت نامه بانکی


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب