اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
شکایت سرقت (شکایت دزدی،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)
شکایت سرقت (شکایت دزدی،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

شکایت سرقت (شکایت دزدی،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

  • شکایت سرقت (شکایت دزدی،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،نمونه شکایت سرقت)

شکایت سرقت : یا دزدی در حقوق کیفری به گرفتن غیرقانونی اموال دیگران بدون رضایت آنها می‌گویند. به کسی که عمل دزدی را انجام می‌دهد دزد می‌گویند.

و یا تعریف دزدی از نگاهی دیگر : سوء استفاده از جهل یا غفلت شخصی برای به دست آوردن بخشی از اموال مادی یا معنوی وی به نفع خود یا دیگران.(شکایت سرقت)

شرایط دزد برای ثبوت حد

بلوغ
بنابر این، بر دزد نابالغ حد جارى نمى‌شود؛ حتى-بنابر قول مشهور-در صورتى که پنج بار یا بیشتر مرتکب دزدی گردد؛ بلکه به مقدار صلاحدید حاکم تأدیب مى‌شود.
برخى گفته‌اند: دزد نابالغ، بار اول نادیده گرفته مى‌شود. بار دوم ادب مى‌گردد. بار سوم سر انگشتانش ساییده مى‌شود تا خون جارى گردد. بار چهارم بند نخست از انگشتانش قطع مى‌گردد و بار پنجم دستش همچون دزد بالغ قطع مى‌شود.(شکایت سرقت)

عقل
بنابر این، بر دزد دیوانه ، هرچند دیوانگى‌اش ادوارى باشد، حد جارى نمى‌گردد؛ بلکه ادب مى‌شود.

اختیار
بنابر این، بر کسى که به اجبار و اکراه دزدى کرده، حد جارى نمى‌شود.

عدم اضطرار
بر کسى که از روى اضطرار به مال دیگرى دستبرد زده حد جارى نمى‌شود.

شُبهه نداشتن
از این رو، بر کسى که‌ مالى را به گمان اینکه از آنِ خود او است برداشته و بعد معلوم شده از آنِ دیگرى بوده، حد جارى نمى‌شود.(شکایت سرقت)

 شریک مال نبودن
بدین معنا که در مال ربوده شده، با دیگرى شریک نباشد. بنابر این، کسى که از مال مشترک میان او و دیگرى به مقدار سهمش برداشته، هرچند به قصد دزدى، حد جارى نمى‌شود؛ اما اگر افزون بر سهمش بدزدد، با فراهم بودن دیگر شرایط، حد بر او جارى مى‌گردد.

 جریان حکم در دیگر اموال مثل بیت المال و...
در اینکه حکم یاد شده در دیگر اموالى که سارق در آن حقی دارد، مانند بیت المال، غنیمت، خمس و زکات، جریان دارد یا نه، اختلاف است. بنابر قول دوم، حد جارى نمى‌شود، هرچند مقدار برداشته شده افزون بر حقش باشد.(شکایت سرقت)

 گشودن حرز
بدین معنا که به تنهایى یا با کمک دیگرى حرز را بگشاید و مال درون آن را برباید. بنابر این، اگر یکى حرز را بگشاید و دیگرى مال را بردارد، بر هیچ کدام حد جارى نمى‌شود. البته هر دو ضامن‌اند؛ اولى ضامن خسارت وارد آورده به حرز و دومى ضامن مالى که برداشته است. در صورت مشارکت داشتن هر دو در گشودن حرز و برداشتن مال، در اینکه بر هر دو حد جارى مى‌شود یا بر هیچ کدام جارى نمى‌گردد، اختلاف است.

بیرون آوردن مال از حرز
بیرون آوردن مال از حرز، پس از گشودن آن؛ چه مستقیم و بدون واسطه و چه با واسطه، همچون طناب، حیوان، کودک غیر ممیز یا دیوانه. اگر رباینده، کودک ممیزی را واسطه قرار داده باشد، حد بر او جارى نمى‌شود؛
لیکن برخى، در عدم ثبوت حد بر کسى که کودک ممیز را واسطه قرار داده اشکال کرده‌اند.

 نبودن پدر یا جدّ پدرى مال باخته
بنابر این، بر پدر و جد پدری که مال فرزند را دزدیده‌اند حد جارى نمى‌شود؛ لیکن بر غیر آن دو از بستگان، حتى-به قول مشهور-مادر حد جارى مى‌شود.

دزدیدن پنهانی
بنابر این، کسى که حرزى را با توسل به زور و غلبه آشکارا گشوده و مال درون آن را برداشته، غاصب به شمار مى‌رود و حد سرقت بر او جارى نمى‌گردد.(شکایت سرقت)

 نبودن برده مال باخته
بنابر این، بر برده‌اى که مال مولایش را ربوده، حد جارى نمى‌شود.

سرقت های تعزیری عبارتند از :

1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه :
هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود .
2-سرقت مسلحانه گروهی در شب :
هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد .(شکایت سرقت)
3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد :
هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد
الف – سرقت در شب واقع شود .
ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود .
ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .
د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند .
ه- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .
4- سرقت مسلحانه از منزل :
هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس عبد محکوم می شوند .
در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند .(شکایت سرقت)
5- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها :
هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و مواضع قبلی وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها سرقت کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی ، پر یا خالی باشد ، چه از آن استفاده بکند چه نکند ، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد .
هرگاه علی رغم میل سارقین هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت امکان پذیر نشود به حبس از 5 تا 10 سال محکوم میشوند .(شکایت سرقت)
6- راهزنی :
سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است . در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم میشود . و اگر کسی راهزنی بکند و محارب محسوب نشود به 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا74 ضربه محکوم میشود .
7- سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی :
هرکس اشیاء، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها و نمایشگاهها ومکانهای تحت نظر دولت سرقت کند یا با علم وآکاهی از مسروقه بودن اشیاء خرید یا نگهداری کند به 1 تا5 سال حبس محکوم می شود .
8- سرقت وسایل و متعلغات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی :
این نوع سرقت ها مجازات حبس دارد . وسایلی از قبیل تاسیسات آب ، برق، گاز و غیره ... که زمان حبس آن از 1 تا 5 سال حبس می باشد .
9- کیف زنی یا جیب بری :
سرقت از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن دارای مجازات حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه می باشد .(شکایت سرقت)
10- سرقت از اماکن حادثه زده :
هر گاه سرقت در مناطق سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی یا زلزله زده ویا در محل تصادف راهنمائی و رانندگی رخ دهد ،سارق به حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا74 ضربه محکوم می شود.
11-سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون:
در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد ،سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد
الف- سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
ب-سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت ، بوته ،پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.
ج-سرقت در شب واقع شده باشد.
د- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
م- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیه باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه ،دکان ،کارگاه ،کارخانه و انبار سرقت کرده باشد.(شکایت سرقت)
ن- هر گاه اداره کنندگان هتل ، مسافرخانه ،کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنهاست ،تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
12-سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب ،برق،گاز،تلفن:
هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب ،برق ،گاز و تلفن از این منابع استفاده غیر مجاز کند ، علاوه بر جبران خسارت وارده ،به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد.
13- مداخله در اموال مسروقه:
بیشتر سارقین به امید اینکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیشگیری از وقوع سرقت ،جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد . برابر قانون ،هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را تحصیل ،مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد ،به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد ،به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.(شکایت سرقت)

نمونه شکوائیه سرقت(1)

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1- در تاریخ ................ دو نفر که لباس ................ را به تن داشتند در ساعت..................... شب به محل سکونت اینجانب مراجعه کرده و به صورت مخفیانه از روی دیوار وارد حیاط شدند.(شکایت سرقت)
2- چند نفر از اهالی محل که در صحنه حاضر بودند، متوجه حضور مشتکی عنهم شده، و با ایجاد سر و صدا موجب فرار آنها شدند و سریعا با پلیس تماس گرفتند.
3- یادآوری این نکته لازم است که اهالی محل، مشتکی عنهم را شناسایی کرده و گزارشات خود را تحویل پلیس دادند.
4- با توجه به موارد ذکر شده جرم سرقت بدون اراده ی مشتکی عنهم متوقف شده است.(شکایت سرقت)
5- فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل: 1- ........................2- .......................... و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده 655 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام شروع به سرقت مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد. (شکایت سرقت)
6- همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ............... ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.(شکایت سرقت)

نمونه شکوائیه سرقت(2)

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:(شکایت سرقت)
1-در تاریخ ................ مشتکی عنه به صورت مخفیانه وارد منزل اینجانب شده است.
2-پس از ورود به حیاط با از کار انداختن قفل درب خانه، وارد سالن منزل شده و تک تک اتاق ها را به منظور یافتن پول و جواهرات زیر و رو کرده است.
3-مشتکی عنه در یکی از اتاق ها، کمدی را که مربوط به نگهداری پول و جواهرات و اشیاء باارزش بوده، پیدا کرده و با شکستن قفل آن، تمامی آنها را که به ارزش ........................... بوده، خارج نموده است.(شکایت سرقت)
4-یکی از اهالی محل، سارق را هنگامی که از منزل اینجانب خارج می شده است، رویت کرده و سریعا با پلیس تماس گرفته است.
5-لازم است یاد آوری شود که وسایل ربوده شده شامل .............. و همچنین .................. پول نقد می باشد.(شکایت سرقت)
6-فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل: 1- شهادت شهود2- ..................... و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده 268 قانون مجازات اسلامی می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام سرقت مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.
7- همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ ............... ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.(شکایت سرقت)

...


قانون،دادرسی-کیفری،حقوق،موسسه-حقوقی،دادشید،وکیل،وکالت،گروه-وکلا،قانون،حقوق،عکس،عکس-نوشته،مشاوره-حقوقی،رایگان،شکایت سرقت،ماده-19-


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسطو مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب