اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
برسی یک پرونده تصادف (تصادف جرحی،دیه،بیمه تصادف)
برسی یک پرونده تصادف (تصادف جرحی،دیه،بیمه تصادف)

برسی یک پرونده تصادف (تصادف جرحی،دیه،بیمه تصادف)

برسی یک پرونده تصادف (تصادف جرحی،دیه،بیمه تصادف،وکیل تصادف،وکیل بیمه،وکالت تصادف)

تصادف رانندگی و به زبان فارسی دری «حادثه ترافیکی»، سانحهٔ رانندگی یا حادثهٔ رانندگی به حادثهٔ ترافیک خیابانی و یا جاده‌ای می‌گویند که در آن حداقل یک وسیلهٔ نقلیهٔ خیابانی با یک وسیلهٔ نقلیهٔ دیگر، یا با یک کاربر (استفاده‌کننده) راه دیگر، یا یک جسم ثابت در کنار جاده، ویا با خودرو دیگر که معمولاً آسیب مالی یا جانی در پی دارد، برخورد کرده باشد. تَصادفات یکی از عوامل اصلی مرگ در کشورهای جهان می‌باشد.

 

عوامل مؤثر در تصادف

عواملی چون نوشیدنی الکلی مصرف داروهای خواب‌آور دخانیات و خواب آلود بودن خوردن و آشامیدن در حین رانندگی همین‌طور دید چشم می‌توانند همیشه مشکل ساز باشند. تصادف‌های رانندگی همواره می‌تواند علتهای گوناگون دیگری چون خرابی سیستم ترمز، فرسوده بودن ماشین، کم نور بودن چراغها و.. داشته باشند. گاهی هم عوامل محیطی مثل آب و هوا یا خرابی جاده زمینه ساز حادثه می‌شود؛ ولی در بسیاری از زمینه‌ها همواره اشتباه‌های انسانی از نخستین علل تصادفات بشمار می‌آیند.

 

عادات متعددی در رانندگان برافزایش تصادف در ایران مؤثر است:

۱- رانندگی با چراغ خاموش در شب

۲- صحبت و توجه به همراه در حین رانندگی

۳- خوردن و نوشیدن در رانندگی

۴- عدم رعایت فاصله ایمنی و توجه نکردن به سرعت

۵- حرکات نمایشی در حین رانندگی

۶- بی‌توجهی به علائم راهنمایی رانندگی

۷- صحبت با تلفن همراه در حین رانندگی

۸- وجود نقص فنی در خودرو و بی‌توجهی به آن

۹- جربحث در داخل خودرو

۱۰- خوردن شربت و یا قرصهای مسکن و خواب‌آور.

گردشکار پرونده و توضيحات کامل پرونده:

ساعت ۱۳ بيست و يكم دي ماه سال ۹۰ حسب اعلام مركز پيام ميني بر يك مورد تصادف جرحي در خیابان..... تصادفي في مابين يك دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ صندوق‌دار سفيد به شماره ..... به رانندگي فردي به هويت ..... فرزند .... با شماره گواهي‌نامه....... و يك دستگاه موتور‌سيكلت هوندا نقره‌اي به شماره ......... به رانندگي ........  راكب موتور سيكلت  به بيمارستان منتقل ميشود .

راننده پژو ۲۰۶ تصادف را اين گونه شرح ميدهد كه من هنگام عبور از خيابان بودم كه روبه روي بانك ملي به علت ترمز ناگهاني موتور از پشت به سمت چپ عقب ماشين برخورد نمود و چراغ عقب شكست.

راكب موتور سيكلت اين گونه بيان ميكند كه پژو ۲۰۶ در وسط خيابان ميخكوب در يك لحظه به سمت چپ منحرف شد و به گل گير عقب ماشين راننده برخورد كردم و دچار شكستگي زانو سمت راست شدم هيچگونه شكايتي ندارم و خواهان تحويل ماشين هستم.

اين رضايت در صورت جلسه نيروي انتظامي كه به نام صورت جلسه تحويل خودرو و اعلام رضايت مرسوم است ثبت و گواهي گرديد كه طرفين رضايت بدون قيد و شرط خود را اعلام و خواستار مختومه شدن پرونده ميباشند و خودروهاي مذكور صحيح و سالم تحويل گرديد.

با اين وجود در تاريخ ......... شاکی در شعبه حضور و اظهار نمود رضايتم به خاطر آزاد نمودن ماشين بوده و هم اكنون خواستار ديه هستم.

 

ترسيم كروكي:

 طي نامه كلانتري مبني بر ترسيم كروكي و اعلام نظريه مديريت تصادفات جرحي گزارش ميدهد پژو ۲۰۶ در مسير جنوب شمال طي طريق مينموده كه به علت عدم رعايت حق تقدم عبور ، پهلوي سمت چپ با جلوي پهلوي موتورسيكلت هوندا كه در مسير جنوب شمال و در مسير مجاز در حال حركت بوده كه داراي گواهي‌نامه موتورسيكلت صادره از خوزستان صادر شده در تاريخ ۱/۶/۸۳ برابر كروكي ترسيمي در موقع ظهر با يكديگر برخورد و راكب مجروح و بلافاصله به بيمارستان انتقال داده ميشود از وسايل نقليه بازديد كه فاقد عيب و نقص فني موثر در تصادفات بوده است و علت اوليه تَصادف را عدم احساس مسئوليت فردي و اجتماعي از سوي راننده پژو و علت فني را بي توجهي به مقررات از سوي راننده پژو و علت مستقيم را  تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي تشخيص ميدهد.

 

 نظريه پزشكي قانوني مورخه ....... :

طبق معاينات باليني كه از عادل نادري به عمل آمد ضايعات را : ۱- آسيب نسج استخواني انتهاي فوقاني ايستخوان درشت ني ساق راست ۲- ضايعه ساييدگي (حارصه) زانوي راست ۳- كبودي كتف راست ۴- كبودي آرنج راست كه در اثر اصابت جسم سخت طي تاريخ ۲۱/۱۰/۹۰ پذيرش بيمارستان ايجاد شده است.

 شعبه ۳۴ دادياري در تاريخ ۸/۱۱/۹۰ قرار كفالت براي آقاي پيمان قهرماني راننده پژو به  اتهام بي احتياطي در رانندگي منجر به صدمه بدني غير عمدي  تا خاتمه رسيدگي و اجراي حكم به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰  صادر مينمايد كه خانم مينا ملكيان با گذاشتن فيش حقوقي عهده دار كفالت نامبرده ميشود كه قرار  آزادي ايشان صادر ميشود.

 

 كلانتري طي نامه‌اي گواهي ميكند:

 بيمه نامه شخص ثالث به شماره .......... خريداري شده از شركت بيمه ايران داراي اعتبار ار تاريخ ...... تا تاريخ ........ ميباشد تعهد مدت در ماه عادي مبلغ ........ و در ماه حرام ........... ريال ميباشد.

 در خصوص شاکی از نامبرده معاينه به عمل آمد تصوير پرونده بيمارستان و MRI  اخذ و بررسي شد علاوه بر ضايعات قبل و همزمان با ۱-آنها پارگي نسبي رباط متقاطع قدامي ( (NCI 2 – پارگي منيسك داخلي زانوي راست داشته است كه توسط عمل جراحي و برداشتن ميسك داخلي تحت درمان قرار گرفته است ضايعات به طور كامل بهبود نيافته .

 

نامه پزشكي قانوني مورخه ...... :

معاينه از نامبرده به عمل آمده است ۱- پارگي رباط متقاطع قدامي از نوع كامل بوده است كه بدين وسيله گواهي قبل تصحيح ميشود و ارش آن ۸ درصد ديه كامل تعيين ميگردد . ۲- ارش پارگي ميسك داخلي زانوي راست هشت درصد ديه كامل تعيين ميگردد. ۳-  ارش آسيب نسج استخواني انتهاي فوقاني استخوان درشت ني ساق راست كه بدون عيب بهبود يافته است چهاردرصد ديه كامل بوده  ارش نقص عضو ناشي از برداشتن ميسك داخلي زانوي راست ۱ در صد ديه كامل بوده ، پرونده پزشكي قانوني مختومه است.

 

قرار نهايي:

شعبه ۳۴ دادياري استان ...... با توجه به محتويات پرونده ۱- شكايت بي شائبه شاكي به خصوص شاکی ۲- نظريه پزشكي قانوني ۳- نظريه كارشناس تصادفات ۴- نحوه  مدافعات متهم ۵- ساير قرائن و امارات

بزه انتسابي محرز دانسته و به استناد بندك ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب قرار مجرميت صادر و اعلام ميگردد.

 

پرونده به شعبه ۱۰۳ فرستاده شده:

 و وقت جلسه ..... به طور واقعي به طرفين ابلاغ گرديد . دادگاه جلسه رسيدگي را تشكيل و همان موارد قبلي ذكر گرديد. وقت جلسه ديگري كه ....... بوده به طور واقعي وطبق ماده ۷۴ ابلاغ گرديد. دادگاه جلسه را تشكيل و مبادرت به راي نمود:

 

رای دادگاه:

در خصوص اتهام آقاي ...... ۲۷ ساله شغل آزاد مقيم ...... متاهل و فاقد پيشينه كيفري دائر بر بي احتياطي در رانندگي با خودرو سواري پژو ۲۰۶ صندوقدار به شماره پلاك......در تاريخ ...... در خيابان ........ به علت عدم رعايت حق تقدم عبور منتهي به ايراد صدمه بدني در حكم شبه عمد موضوع شكايت آقاي ....... از توجه به محتويات كيفرخواست صادره و محتويات پرونده و تحقيقات به عمل آمده و گزارش مامورين انتظامي و گواهي هاي پزشكي قانوني و نظريه كارشناس تصادفات پاسگاه شماره ۵ راهنمايي و رانندگي ...... و كروكي ترسيمي و مفاد اظهارات طرفين در مراحل تحقيق و بازجويي و رسيدگي و اقرار متهم ارتكاب بزه انتسابي از ناحيه مشاراليه محرز و مسلم بوده دادگاه به استناد مواد۲۹۴ ،۲۹۵،۶۰۲،۳۶۷،۴۸۰،۴۸۷ ،۴۸۴،۴۹۵ ،۷۱۷ قانون مجازات اسلامي نامبرده را به پرداخت شانزده درصد ديه كامل بابت ارش پارگي كامل رباط متقاطع قدامي وپارگي ميسك و ديه كامل بابت ارش آسيب نسج استخواني انتهاي فوقاني استخوان درشت ني ساق راست كه بدوم عيب بهبود يافته و يك دوم از يك صدم ديه كامل بابت ديه ساييدگي (حارصه) زانوي راست و مجموعاَ سه هزارم ديه كامل بابت ديه كبودي كتف آرنج راست ظرف مهلت مقرر قانوني در حق شاكي و از حيث جنبه عمومي  بزه با رعايت بند ك ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين به پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مينمايد راي صادره حضوري بوده و ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديد نظر استان اصفهان ميباشد.

 

تحلیل حقوقی پرونده:

در خصوص راي صادره و استناد دادگاه به ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامي و اعمال مجازات در نظر گرفته علاوه بر ديه به استناد ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين به پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي در نظر گرفته شده است به نظر صحيح نمي آيد به اين دليل كه مجازات در نظر گرفته شده در ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامي يك ماه تا پنج ماه حبس و پرداخت ديه است كه چنين مجازاتي در راي در نظر گرفته نشده است با اين احتمال كه دادگاه قصد تبديل مجازات را به جزاي نقدي داشته ابتداً بايستي مجازات مقرر را انشا و اگر بيش از سه ماه حبس درنظر ميگرفت به استناد ماده ۲۲ و در صورت يكي از جهات تخفيف آن را تبديل به جزاي نقدي مينمود ، و اگر منظور اعمال حبس كمتر از ۹۰ روز و تبديل اجباري آن به جزاي نقدي بوده باز هم بايستي اين ميزان حبس را در راي آورده و پس از آن اقدام به تبديل مي نموده است و اگر بازهم اين احتمال را بدهيم كه به نظر برخي از حقوق دانان نياز به ذكر آن مقدار حبس جهت تبديل نيست باز هم مي بايست در دادنامه صريحاً ذكر مي نمود كه جزاي نقدي اعمال شده بدل از حبس مي باشد كه اين نيز در راي مشاهده نشده است .(وکیل تصادف در اصفهان)

...


حقوق،موسسه حقوقی،دادشید،وکیل،وکالت تصادف،تصادف،دیه،وکیل دیه،قانون،تصادف،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل تصادف


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب