اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
نمونه پرونده شهادت کذب یا شهادت دروغ (وکیل،مشاوره حقوقی،وکالت)
نمونه پرونده شهادت کذب یا شهادت دروغ (وکیل،مشاوره حقوقی،وکالت)

نمونه پرونده شهادت کذب یا شهادت دروغ (وکیل،مشاوره حقوقی،وکالت)

نمونه پرونده شهادت کذب یا شهادت دروغ (وکیل،مشاوره حقوقی،وکالت،وکیل کیفری)

شهادت کذب یا شهادت دروغ شهادت: گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین، و کشته شدن در راه خدا را شهادت گویند. از احکام شهادت به معنای اول به تفصیل در باب شهادات و به مناسبت در بابهایی نظیر حج، تجارت و طلاق سخن گفته‌اند.

شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.شهادت در فرهنگ لغت ازجمله بمعنای گواهی دادن و تأییدکردن است و در دانش حقوقی گواهی کتبی یا شفاهی دادن در محضر دادگاه است.(شهادت دروغ)

بررسی یک پرونده شهادت دروغ یا شهادت کذب:

شرح شکایت :

در برگه اول پرونده اقرارنامه و شهادت نامه ای تنظیم شده و عده ای از جمله محکومین این پرونده امضا نموده اند که شاهد پس دادن چک های امانی از سوی فردی به نام ..... به ...... نبوده اند ولی بنا به اصرار فردی به نام .... وادار به حضور در دادگاه و شهادت خلاف مطلب فوق شده اند و گفته اند چک ها را .... جلوی ما به ..... داد.(شهادت دروغ)

 شاکی به اتهام قسم و شهادت دروغ و تحصیل مال نامشروع از متهمین شکایت نموده است؛ گفته در تاریخ ..... در جلسه رسیدگی پرونده کلاسه .... شعبه اول حقوقی دادگستري ..... متهمین شهادت دروغ داده و سوگند خورده اند که چک را آقای .... از ... گرفته در صورتی که در جلسه .... با حضور چندین شاهد و بعد از اینکه آقای ... طلب ایشان را از آقای ... که به ایشان قول داده بود بدهد را پرداخت ننمود، اقرار نمودند که شهادتشان دروغ بوده اظهارات خود را پس گرفتند! کپی شهادت نامه ها در شعبه اول دادگاه هم ضمیمه پرونده شده است و متهمان شهادت داده اند که اصلاً رد و بدل شدن چک ها را ندیده بودند. آقای .... به ایشان قول داده بود مبلغی به آن ها به خاطر شهادت دروغشان می دهد که بعد خودداری کرده و ایشان هم از شهادت خود برگشته اند.(شهادت دروغ)

اعطاي نيابت:

 به دادسرای .... اعطاي نيابت براي صدور قرار کفالت از متهمین داده می شود چرا که آدرس اعلامی متهمین در برگه های شهادت در حوزه قضایی شهر ..... است که برای احضار به کلانتری فرستاده می شود و در آدرس شناسایی نمی شوند.(شهادت دروغ)

صدور برگ جلب:

برگ جلب صادر و به ..... هم جلب سیار داده می شود که این برگ چند بار با درخواست شاکی تمدید شده است.

درج در روزنامه:

 همچنین درخواست درج در روزنامه یکبار وفق م 115 ق.آ.د.ک به متهمین اخطار شده است که متهمین حاضر نشده اند.(شهادت دروغ)

قرار نهايي:

از سوی شعبه سوم دادیاری به اتهام شهادت کذب در دادگاه قرار مجرمیت و در مورد تحصیل مال نامشروع به علت عدم دلائل اثباتی دال بر وقوع بزه قرار منع پیگرد صادر می شود. از سوی دادستان هم بنا به دلائل شکایت شاکی خصوصی، صورت جلسه تنظیمی ارائه شده از سوی شاکی، اظهارات شهود، مطالعه پرونده استنادی و عدم حضور متهمین علی رغم ابلاغ از طریق نشر آگهی و عدم دفاع از خود کیفر خواست غیابی صادر شده است.(شهادت دروغ)

ابلاغ ها:

متهمین در آدرس اعلامی شناخته نشده اند و وقت رسیدگی قبلاً در روزنامه ..... ( وفق م 115 ق.آ.د.ک ) منتشر شده و ابلاغ وقت رسیدگی جلسه به شاکی واقعی صورت گرفته است.

صورتجلسه:

 جلسه رسیدگی تشکیل گردیده و فقط شاکی و نماینده دادستان حضور دارند. دادگاه خطاب به وی هویت شما در پرونده محرز می باشد و مفاد ماده 1290 ق.آ.د.ک و تبصره ی آن قرائت می گردد و بدواً نماینده محترم دادستان ضمن حضور در دادگاه اظهار می دارد: به شرح مفاد کیفر خواست تقاضای صدور حکم را دارم و در ادامه شاکی پرونده اظهار می دارد: آقای .... با شهادت کذب موجب تأخیر و انحراف در رسیدگی و پرونده مطروحه اینجانب که در شعبه اول حقوقی در حال رسیدگی بود شده و باعث شدند که سیر رسیدگی پرونده به انحراف کشیده و هنوز هم نتوانسته ام حق خود را دریافت نمایم. علی هذا با عنایت به اینکه مشارالیهم در صورتجلسه ای به شهادت کذب خود اقرار کرده که تصویر آن در پرونده مضبوط می باشد نسبت به رسیدگی و صدور رأی متقضی اقدام مناسب اتخاذ فرمایید.(شهادت دروغ)

رای دادگاه:

در خصوص اتهام آقایان .... و .... دائر بر شهادت کذب در دادگاه حسب شکایت آقای ..... ، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با توجه به تحقیقات معموله و مفاد کیفر خواست دادسرا و اظهارات شاکی در جلسه رسیدگی دادگاه و عدم حضور متهمان پرونده، به استناد ماده 650 قانون مجازات اسلامی، هر یک از متهمان موصوف را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان .... می باشد.(شهادت دروغ)

تحلیل حقوقی پرونده:

‌ وفق ماده 650 قانون مجازات اسلامی،  هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده‌ ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد، لذا با توجه به محتویات پرونده و اقاریر متهمان در صورتجلسه دادگاه گه صریحا حاکی از شهادت دروغ نزد مقام رسمی(قاضی) است رای اصداری به درستی تنظیم شده است که البته گرچه عمل شنیع دروغ مستحق مجازات سنگین است اما دید حبس زدایی حقوقی ایجاب می نمود دادگاه به جزای نقدی حکم می داد.(شهادت دروغ)

...


قانون،شهادت دروغ،حقوق،موسسه حقوقی،دادشید،وکیل،وکالت،گروه وکلا،قانون،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،شهادت کذب،جرم،مجازات


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۹ آذر

احراز کاربری تجاری

  احراز کاربری تجاری احراز کاربری تجاری به معنای تغییر کاربری یک ملک از نوع مسکونی به نوع تجاری است. برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری، باید از ش...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۵ آذر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

  تائید بطلان معامله به دلیل حجر تائید بطلان معامله به دلیل حجر در قاضای نفع است و یا شخص ذی سمت باطل محسوب می‌شود. حجر به معنای ممنوع شدن شخص از...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب