اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
مهریه در قانون مدنی (وکیل مهریه،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)
مهریه در قانون مدنی (وکیل مهریه،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

مهریه در قانون مدنی (وکیل مهریه،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

مهریه در قانون مدنی (مواد قانونی مربوط به مهریه در قانون مدنی،وکیل مهریه،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

مهریه: مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به همسرش تقدیم می‌کند. که در اصطلاح «مهریه» یا صداق نامیده می‌شود. این هدیه و بخشش که از طرف مرد انجام می‌شود.، امروزه به هدف پایبندی به لوازم زندگی مشترک و ارتباط زناشویی یا ضامنی برای حق طلاق زن است. در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده‌است. بلکه این امر به توافق زن و مرد بستگی دارد. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد. و هر چیزی که ارزش اقتصادی واجتماعی داشته باشد. می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ همانند طلا، نقره، املاک، پول‌های رایج، لوازم زندگی و حتی آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه.

مهر المسمی:

مهری است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان آن توافق نموده. و آن را در عقد ذکر می‌کنند. تعیین میزان مهر مطابق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است. و محدودیتی در این خصوص در قانون پیش‌بینی نشده‌است. و طبق ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی، مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود.معلوم باشد. (ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی).

شرایط مهر المسمی:

  • دارای ارزش مالی و اقتصادی باشد.
  • قابل تملک و نقل و انتقال باشد.
  • مشخص و معلوم باشد.
  • معین و تصریح شده باشد.
  • دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد.
  • شوهر قدرت تسلیم مهریه را داشته باشد..

مهرالمثل.

اگر در زمان انعقاد عقد راجع به مهریه توافق نشده یا اینکه مهریه نوعی تعیین گردیده که مطابق قانون نبوده، ولی عمل زناشوئی بین زوجین رخ داده‌است، در این حالت بر اساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زوجه مانند تحصیلات، سن، شغل و امثال آن مهریه‌ای هم شأن زنان مشابه وی تعیین می‌گردد که به این نوع مهریه مهرالمثل می‌گویند.

ماده ۱۰۷۸
هر چيزي را که ماليت داشته و قابل تملک نيز باشد مي‌توان مهر قرار داد.

ماده ۱۰۷۹
مهر بايد بين طرفين تا حدي که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.

ماده ۱۰۸۰
تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.

ماده ۱۰۸۱
اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است.

مهریه

ماده ۱۰۸۲
به مجرد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.
تبصره: چنان چه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه‌ي زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اين که زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند.

 آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مهریه

ماده ۱۰۸۳
براي تأديه‌ي تمام يا قسمتي از مهر مي‌توان مدت يا اقساطي قرار داد.

ماده ..۱۰۸۴
هر گاه مهر، عين معين باشد و معلوم گردد. قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود.. شوهر ضامن عيب و تلف است.

ماده ۱۰۸۵
زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده. از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند. مشروط بر اين که مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۰۸۶
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد قيام نمود. ديگر نمي‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. مع‌ذلک حقي که براي مطالبه‌ي مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده ۱۰۸۷
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحيح است. و طرفين مي‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين کنند. و اگر قبل از تراضي بر مهر معين، بين آن‌ها نزديکي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

مهریه

ماده ۱۰۸۸
در مورد ماده قبل اگر يکي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديکي بميرد. زن مستحق هيچ گونه مهري نيست.

ماده ۱۰۸۹
ممکن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود. در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مي‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معين کند.

ماده ۱۰۹۰
اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود. زن نمي‌تواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد.

ماده ۱۰۹۱
براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.

ماده ۱۰۹۲
هر گاه شوهر، قبل از نزديکي، زن خود را طلاق دهد. زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد. حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد کند.

مهریه

ماده ۱۰۹۳
هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد. و شوهر قبل از نزديکي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است .و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۹۴
براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‌شود.

ماده ۱۰۹۵
در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۹۶
در نکاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمي‌شود. و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديکي نکند.

ماده ۱۰۹۷
در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزديکي تمام مدت نکاح را ببخشد .بايد نصف مهر را بدهد.

ماده ۱۰۹۸
در صورتي که عقد نکاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده .و نزديکي واقع نشده زن حق مهر ندارد. و اگر مهر را گرفته شوهر مي‌تواند آن را استرداد نمايد.

ماده ۱۰۹۹
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزديکي، زن مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۱۰۰
در صورتي که مهرالمسمي مجهول باشد .يا ماليت نداشته باشد يا ملک غير باشد. در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود. مگر اين که صاحب مال اجازه نمايد.

ماده ۱۱۰۱
هر گاه عقد نکاح قبل از نزديکي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد.مگر در صورتي که موجب فسخ، عنن باشد. که در اين صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

ماده ۱۱۱۸

زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي(مهریه) خود هر تصرفي را که مي‌خواهد بکند.

...


قانون مدنی،موسسه حقوقی،وکیل،وکیل خانواده،مطالبه مهریه،وکیل طلاق،وکیل خوب،مهریه،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل مهریه


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید در مسائل حقوقی بدون مشورت هیچ اقدامی انجام ندهید.


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب