اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
قرارداد طراحی سایت(وکیل قرارداد،نمونه قرارداد سایت)
قرارداد طراحی سایت(وکیل قرارداد،نمونه قرارداد سایت)

قرارداد طراحی سایت(وکیل قرارداد،نمونه قرارداد سایت)

قرارداد طراحی سایت(وکیل قرارداد،نمونه قرارداد سایت،وکالت،مشاوره حقوقی)

قرارداد سایت : قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.(قرارداد سایت)

قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده‌است: «عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»(قرارداد سایت)

قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال یا انجام کاری برای وقوع یک قرارداد کفایت می­کند و زمانی که دو طرف با اراده آزاد بر موضوعی توافق کنند، ملزم به رعایت آن می­شوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آن­ها می­شوند (قایم ­مقام قانونی) نیز موثر است و نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد، اما نکته مهم این است که قانون­گذار به لحاظ مصالح اجتماعی شرایطی را به موارد فوق افزوده است که در بعضی مواقع بدون توجه به آن شرایط و تشریفات، مراجع قانونی از پذیرش قرارداد خودداری خواهند نمود.(قرارداد سایت)


قرارداد طراحی وب سایت (قرارداد سایت)

اين قرارداد بين ............................. به نشاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و شماره تلفن ......................... که از اين پس در اين قرارداد مجري ناميده مي شود از يک طرف و .............. به نشاني .................................................. ....... شماره تلفن ......................... که از اين پس در اين قرارداد کارفرما ناميده مي شود از طرف ديگر با شرايط ذيل منعقد مي گردد :

ماده (1) : موضوع قرارداد

طراحي و پياده سازي سايت .......................................... که جزئيات آن ( بخش هاي سايت و تعداد صفحات ) در پيوست (1) آمده است.(قرارداد سایت)

ماده (2) : مدت قرارداد

مدت اين قرارداد از تاريخ ......................... لغايت ........................ بمدت --- روز کاري مي باشد.

مدت زمان اعلام شده در صورتي تحقق مي يابد که در مقاطعي که نياز به انتخاب ، تصميم گيري و يا پاسخ به پرسش از طرف کارفرما وجود دارد ، در زماني معقول از طرف کارفرما رسيدگي و به مجري اعلام گردد.

تبصره (1) : در صورت تصميم هر يك از طرفين جهت فسخ قرارداد ، مي بايستي موضوع فسخ 10روز قبل بصورت كتبي به طرف مقابل اعلام و ضمن تسويه حساب كامل ، نسبت به فسخ قرارداد اقدام گردد.(قرارداد سایت)

تبصره (2) : در صورت عدم رعايت مفاد قرارداد و تخطي از ارائه خدمات فني، کارفرما مجاز است بصورت يكطرفه قرارداد را فسخ نمايد.

تبصره (3) : در صورت تاخير كارفرما در مورد عدم تحويل به موقع اطلاعات به مجري به ازاء هر روز تاخير يك روز به مدت پايان قرارداد اضافه مي گردد و تاريخ پايان قرارداد با در نظر گرفتن تاخير زماني تحويل اطلاعات از سوي كارفرما مجددا محاسبه مي گردد.

ماده : (3) مبلغ قرارداد

مبناي تعيين نرخ موضوع قرارداد براساس تعرفه هاي توافقي که جزئيات آن در پيوست (1) آمده است و به تاييد و امضاء طرفين قرارداد رسيده است ، خواهد بود.

نحوه پرداخت :

- 3-1 هنگام عقد قرارداد 50 درصد از مبلغ کل قرارداد که در پيوست (1) لحاظ گرديده است.

3-2 بعد از اتمام کار و هنگام تحويل نهايي پروژه 50 درصد باقي مانده از مبلغ کل قرار داد که با برآورد نهايي هزينه مقدار دقيق آن مشخص مي گردد.(قرارداد سایت)

ماده (4) : تعهدات کارفرما

4-1- کارفرما موظف است از زمان تاريخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه اطلاعات مورد نياز سايت را در هر زماني که مجري درخواست مي کند در اسرع وقت در اختيار او قرار دهد.

4-2- كليه كسورات قانوني اعم از ماليات ، حق بيمه و گرفتن مفاصالحساب از تامين اجتماعي بعهده واگذارنده ( كارفرما ) است.

4-3- هزينه عکاسي صنعتي ، تايپ ، ترجمه ، انيميشن هاي خاص ، تهيه و توليد موسيقي ، صدا و فيلم ، ديجيتايز كردن موسيقي و صدا و فيلم ، تغييرات اساسي در ساختار سايت و موارد متفرقه ديگر بعهده کارفرما مي باشد.(قرارداد سایت)

ماده (5) : تعهدات مجري

5-1- مجري متعهد مي گردد بر اساس موضوع قرارداد از لحاظ ارائه خدمات فني و نحوه انجام كار رضايت كارفرما را بطور كامل جلب نمايد و هرگونه اعتراض يا عدم رضايت كارفرما از كار انجام شده كه به موضوع قرارداد مربوط مي گردد بايد هرچه سريعتر از سوي مجري رسيدگي شده و ترتيب اثر داده شود.

5-2- هر گونه اشتباه از طرفين در تنظيم ، ارسال و پرداخت صورتحساب هزينه ها قابل برگشت مي باشد.

5-3- هرگونه تغيير در مفاد قرارداد كه به توافق طرفين رسيده باشد بصورت الحاقيه قرارداد تنظيم و پس از امضاء براي طرفين قابل اجرا خواهد بود.(قرارداد سایت)

5-4- چنانچه مجري نسبت به وجوه دريافتي بابت هر صورتحساب معترض باشد مي‌بايست حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از دريافت ، مراتب را کتباً و با ذکر دلايل و مستندات لازم به کارفرما اعلام نمايد. در غير اينصورت موضوع تأييد شده تلقي خواهد شد.(قرارداد سایت)

5-5- مجري پس از تاييد كارفرما در مورد اتمام كار پروژه هيچ گونه تعهدي بابت نگهداري ، پشتيباني ، ارتقاء ، تغيير محتوا و هم چنين هيچ گونه مسئوليتي در مورد مشكلات بانك ، خرابي و توقف سرور ندارد و چنانچه كارفرما مايل باشد با انعقاد يك قرارداد پشتيباني با مجري كه بطور جداگانه تنظيم مي گردد مسائل مربوط به پشتيباني و نگهداري سايت را مرتفع مي‌نمايد.(قرارداد سایت)

5-6- مجري در رابطه با هزينه راه اندازي سايت ( اجاره فضا و ثبت دامنه ) و همچنين هزينه شارژ ساليانه سايت هيچگونه تعهدي ندارد.

ماده (6) : فورس ماژور

به هنگام بروز حوادث غير مترقبه و ساير عوامل خارج از اختيار مشاور از قبيل (و نه محدود به ) جنگ ، اعتصاب اغتشاش عمومي ، صاعقه ، آتش سوزي ، زلزله ، سيل ، توفان ، بيماري هاي واگيردار ، اثرات موضوعي خورشيد بر روي ماهواره ها ، اشكالات ناشي از ماهواره ، محدوديت صادرات و واردات ، محدوديت تبادل ارزي با خارج ، وضع قوانين و مقررات و دستورالعملهاي دولتي و مانند اينها تا زماني كه وضعيت فوق العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد ، به گونه اي كه انجام تعهدات و خدمات اين قرارداد را با اشكال مواجه كند مسئوليتي متوجه مجري نخواهد بود.

در صورت وقوع پيش آمدهاي فوق با تشكيل كميته هاي مركب از مجري و كارفرما موضوع مورد بررسي قرار خواهد گرفت و اجراي موضوع اين قرارداد تا رفع حوادث مذكور در اين ماده به حالت تعليق در خواهد آمد و در صورتي كه حالت تعليق از سه ماه بيشتر به طول انجاميد ، مجري و كارفرما حق خواهند داشت كه با قيمتها و پيشنهاد جديدي كه متناسب با شرايط و عوامل زمان تعيين و از طرف مجري به كارفرما اعلام مي‌گردد به كار ادامه دهند.(قرارداد سایت)

ماده (7) : حل اختلاف

طرفين قرارداد سعي خواهند كرد هرگونه اختلاف در تفسير شرايط و مسائل اجرايي قرارداد را از طريق مذاکره حل و فصل نمايند. در صورتيكه در مورد اختلاف با مذاكره مستقيم به توافق نرسيدند ، مسئله مورد اختلاف به مراجع ذيصلاح دادگستري ارجاع و رأي صادره براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود.(قرارداد سایت)

مجري                                                                                      كارفرما

...


قرارداد،وکیل قرارداد،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی،وکیل،وکالت،عکس نوشته،قرارداد سایت،نمونه قرارداد،وکیل تنظیم قرارداد،


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب