اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
سلب تابعیت یا ترک تابعیت الزامات ، شرایط و چگونگی ترک تابعیت ایرانی
سلب تابعیت یا ترک تابعیت الزامات ، شرایط و چگونگی ترک تابعیت ایرانی

سلب تابعیت یا ترک تابعیت الزامات ، شرایط و چگونگی ترک تابعیت ایرانی

سلب تابعیت یا ترک تابعیت الزامات ، شرایط و چگونگی ترک تابعیت ایرانی (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

ترک تابعیت : تابعیت یا ملیت اصطلاحی است که برای اشاره به نوعی رابطه سیاسی، معنوی یا حقوقی بین یک شخص، و ملت یا دولتی معین استفاده می‌شود. نظر واحدی در مورد تعریف تابعیت وجود ندارد و دانشمندان حقوق بین‌الملل بحث‌های مفصل و متعددی در مورد تعریف تابعیت کرده‌اند.(ترک تابعیت)

اتباع ايران نمي توانند تابعيت خود را ترک کنند مگر به شرايط ذيل:

مطابق با ماده 988 قانون مدنی

به سن 25 سال تمام رسيده باشند .
هيئت وزرا خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد .
قبلاً تعهد نمايند که در ظرف يکسال از تاريخ ترک تابعيت حقوق خود را بر اموال غير منقولي که در ايران دارا مي باشند و يا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملک آنرا به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل کنند. زوجه و اطفال کسي که بر طبق اين ماده ترک تابعيت مي نمايد اعم از اينکه اطفال مزبور صغير يا کبير باشند از تابعيت ايراني خارج نمي گردند مگر اينکه اجازه هيئت وزرا شامل آنها هم باشد ..(ترک تابعیت)
خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند .

تبصره الف :
کساني که بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترک تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مي نمايند علاوه بر اجراي مقرراتي که ضمن بند (3) از اين ماده درباره آنان مقرر است بايد ظرف مدت 3 ماه از تاريخ صدور سند ترک تابعيت از ايران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمديد مهلت مقرره فوق حداکثر تا يکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه ميباشد ..(ترک تابعیت)

تبصره ب:
هيئت وزيران مي تواند ضمن تصويب ترک تابعيت زن ايراني بي شوهر ترک تابعيت فرزندان او را نيز که فاقد پدر و جد پدري هستند . کمتر از 18 سال تمام دارند و يا به جهات ديگري مهجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نيز که به سن 25 سال تمام نرسيده باشند مي توانند به تبعيت از درخواست مادر تقاضاي ترک تابعيت نمايند ..(ترک تابعیت)

ترک تابعیت ایرانی

ترک تابعیت ایرانی یا در اثر ازدواج است یا در اثر اراده شخص، که ماده 987 قانون مدنی در رابطه با از دست دادنم تابعیت در اثر ازدواج توضیحات مشخصی ارائه کرده است،اما در رابطه با موارد ارادی موارد زیر را شامل می شود:

رد تابعیت ایرانی: فرزندان صغیر كسی كه به تابعیت ایران پذیرفته شده حق دارند با رعایت شرایط مندرج در ماده 984 قانون مدنی در ظرف یكسال از تاریخ رسیدن به سن 18 سال تمام درخواست رد تابعیت ایرانی و قبول تابعیت قبلی پدر خود را کنند..(ترک تابعیت)

ماده 987 قانون مدنی: زن ايراني که با تبعه‌ي خارجه مزاوجت مي‌نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اين که مطابق قانون مملکت زوج، تابعيت شوهر به واسطه‌ي وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق، به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه‌ي تصديق فوت شوهر و يا تفريق، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت..(ترک تابعیت)

تبصره ۱: هر گاه قانون تابعيت مملکت زوج، زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني که بخواهد تابعيت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقديم تقاضانامه‌ي کتبي به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضاي او موافقت گردد..(ترک تابعیت)

تبصره ۲: زن‌هاي ايراني که بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي‌کنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي که موجب سلطه‌ي خارجي گردد ندارند. تشخيص اين امر با کميسيوني متشکل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور خارجه، کشور و اطلاعات است..(ترک تابعیت)

بی تابعیتی عملی و رسمی

حتی به طور ارادی هم بدون مصوبه هیات وزیران کسی نمی تواند از تابعیت ایران خارج شود همچنین نمی توان تابعیت ایرانی فردی، را از وی سلب کرد.

براساس کنوانسیون ۱۹۵۴ شخص بی‌تابعیت کسی است که تبعه هیچ دولتی به موجب قوانین آن دولت به حساب نیاید. زیرا صرفا توصیف حقوقی محض است. اگرچه عده‌ای اختصار و ایجاز این تعریف را تحسین کرده‌اند; اما به نظر برخی، مفهوم بی‌تابعیتی باید بیشتر از این تعریف را دربرگیرد..(ترک تابعیت)

اشکال تعریف مذکور در آن است که بعضی افراد ممکن است از نظر عملی دارای تابعیتی بوده; اما قادر به استیفای حقوق و حمایت از خود نباشند. تعریف بی‌تابعیتی باید شامل بی‌تابعیتی عملی نیز بشود. این اشخاص اغلب مطابق قانون دارای تابعیت یک دولت هستند; اما تابعیت آنان تابعیتی موثر نیست یا این که نمی توانند تابعیت خود را اثبات یا تایید کنند. بی‌تابعیتی عملی زمانی رخ می دهد که دولت ها منافع معمول تابعیت از قبیل حمایت و معاضدت را از بعضی افراد دریغ می کنند..(ترک تابعیت)

شرایط بی تابعیتی

راه‌های فراوانی برای بی‌تابعیت شدن وجود دارد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ۱۰ علت را برای این که چرا اشخاص بی‌تابعیت می‌شوند، برشمرده است که شامل تعارض قوانین، استقلال سرزمین، قوانین مربوط به ازدواج، عملکردهای اداری، تبعیض، قوانین مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعیت، ترک تابعیت و از دست دادن قهری تابعیت با اعمال قانون می‌باشند..(ترک تابعیت)

اشخاص زمانی به طور رسمی بی‌تابعیت هستند که تبعه هیچ دولتی مطابق مقررات آن محسوب نشوند. اصل خاک و اصل خون ۲ اصل مهم تابعیت هستند که آن را تایید یا نفی می‌کنند. اصل خاک در معنای حقیقی کلمه به معنای قانون سرزمین است. با این اصل، تابعیت براساس محل تولد مشخص می‌شود. این اصل معمولا در تضاد با اصل خون است که به موجب آن تابعیت براساس میراث خانوادگی یا نسب تعیین می‌شود. به موجب اصل خون، تابعیت باید به کسانی اعطا شود که نسبشان به والدین (معمولا پدر) تبعه آن دولت می‌رسد..(ترک تابعیت)

تابعیت وابسته

مورد شایع دیگر در بی‌تابعیتی رسمی تابعیت وابسته است. براساس اصل تابعیت وابسته، زنی که با تبعه خارجی ازدواج می‌کند، تابعیت خود را از دست می‌دهد و تابعیت شوهرش را به صرف ازدواج کسب می‌کند. براین اساس، اگر شوهر تابعیت خود را از دست داده یا آن را تغییر دهد، تابعیت زن هم به تبع تابعیت شوهر از بین می رود یا تغییر می‌کند. در نتیجه اعمال قوانین مبتنی بر تابعیت وابسته، سلسله‌ای از مشکلات ممکن است برای زنی که تابعیت اصیل خود را پس از ازدواج با مردی از تابعیت دیگر از دست داده، به وجود آید..(ترک تابعیت)

مدارک لازم برای ترک تابعیت اشخاص ایرانی

مدارک لازم

تکميل، امضاء و ارايه 3 نسخه تقاضا نامه خروج از تابعيت توسط متقاضي
تکميل، امضاء و ارايه 3 نسخه تقاضا نامه خروج از تابعيت توسط همسر متقاضي
تکميل، امضاء و ارايه يک نسخه تعهد نامه مالياتي ، گمرکي و بانکي توسط متقاضي
تکميل، امضاء و ارايه يک نسخه تعهد نامه مالياتي ، گمرکي و بانکي توسط همسر متقاضي
تکميل، امضاء و ارايه يک نسخه پرسشنامه مخصوص متقاضيان ترک تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران توسط متقاضي
تکميل، امضاء و ارايه يک نسخه پرسشنامه مخصوص متقاضيان ترک تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران توسط همسر متقاضي
15قطعه عکس 4*6 تمام رخ (با حجاب جديد و يکنواخت) متقاضي همراه با نگاتيو
8 قطعه عکس 4*6 نيم رخ (با حجاب جديد و يکنواخت) متقاضي همراه با نگاتيو
15 قطعه عکس 9*6 (باحجاب، جديد و يکنواخت) دسته جمعي همسر و فرزنداني که از تابعيت ايران خارج مي شوند همراه با نگاتيو
اصل شناسنامه متقاضي، همسر و فرزندان (کمتر از 25 سال سن) و 7 نسخه تصوير صفحات نوشته شده آنها
اصل و دو نسخه تصوير کارت يا برگ انجام يا معافيت از خدمت نظام وظيفه براي مشمولين
اصل گذرنامه ايراني متقاضي و همسر وي و دو نسخه تصوير صفحات نوشته شده آنها
دو نسخه آثار انگشتان متقاضي، همسر وي و فرزندان داراي 15 سال سن به بالا.(ترک تابعیت)
ارايه اصل مدرک پذيرش دولتي که متقاضي تابعيت آنرا تحصيل مي نمايد و يک نسخه تصوير آن
اصل قبض بانکي پرداخت هزينه تصديق 3 نسخه تقاضا نامه خروج از تابعيت متقاضي و 33 نسخه مربوط به همسر وي (به ارز محل) .(ترک تابعیت)
اصل قبض بانکي پرداخت هزينه تصديق يک نسخه تعهد نامه مالياتي، گمرکي و بانکي متقاضي و 11 نسخه مربوط به همسر وي (به ارز محل).(ترک تابعیت)

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وزارت امور خارجه مراجعه نمایید..(ترک تابعیت)

...


ترک تابعیت،موسسه حقوقی،وکیل،وکیل خانواده،وکیل خوب،تابعیت،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل مهاجرت


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۹ آذر

احراز کاربری تجاری

  احراز کاربری تجاری احراز کاربری تجاری به معنای تغییر کاربری یک ملک از نوع مسکونی به نوع تجاری است. برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری، باید از ش...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۵ آذر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

  تائید بطلان معامله به دلیل حجر تائید بطلان معامله به دلیل حجر در قاضای نفع است و یا شخص ذی سمت باطل محسوب می‌شود. حجر به معنای ممنوع شدن شخص از...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب