اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
دستور فروش مال مشاع به دلیل غیرقابل افراز بودن
دستور فروش مال مشاع به دلیل غیرقابل افراز بودن

دستور فروش مال مشاع به دلیل غیرقابل افراز بودن

دستور فروش مال مشاع به دلیل غیرقابل افراز بودن (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی)

دستور فروش : زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می‌دارد: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود»، در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود.(دستور فروش)

ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ وزارت دادگستری نیز در این زمینه اشعار داشته است‌: «در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل افراز بودن ملک، دادگاه شهرستان حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌نماید.»(دستور فروش)

ابتدا ذینفع باید به اداره ثبت اسناد و املاک منطقه مراجعه نماید و از آن اداره  با توجه به میزان سهمی که از ملک دارد درخواست افراز و تقسیم ملک مشاع را نماید. سپس اداره ثبت بررسی می نماید که آیا این ملک قابل افراز می باشد یا خیر؟ چنانچه ملک از دید اداره ثبت قابل افراز بود نظر خود را مبنی بر قبول درخواست مالک اعلام می نماید . اما درصورتی که نظرش بر غیر قابل افراز بودن باشد، ذینفع باید به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع را از دادگاه نماید.(دستور فروش)

شرح دادخواست:

خواهان اصالتا و قیومتا از طرف علیرضا اظهار داشته مالک 4سهم دردو باب منزل مسکونی از پلاک 18/1571 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان می باشد و مدعی شده که خوانده دعوی کل ملک را متصرف شده است که با توجه به عدم توافق فی مابین بر بقاء شراکت و از سوی دیگر به دلیل قابل افراز نبودن ملک موصوف تقاضای الزام خوانده به فروش را خواستار شده است.(دستور فروش)

گردشکار پرونده

دروقت فوق العاده شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی ..... تشکیل و دادگاه پس ازبررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی نمود.(دستور فروش)

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست خانم ..... اصالتا از طرف خود وقیومتا از طرف صغیر ....... به طرفیت آقای  ....... دایر برصدور دستورفروش دو باب منزل مسکونی احداثی درپلاک ثبتی ...... اصلی بخش ......، نظربه این که طبق گواهی شماره ....... رئیس ثبت منطقه ...... ملک مورد نظرغیرقابل افراز تشخیص داده شده واین تصمیم قطعی گردیده، دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستندا به ماده چهارم قانون افراز وفروش املاک مشاع و مادین 8 - 9 - 10 آیین نامه اجرایی قانون مزبوردستورفروش ملک یادشده و تقسیم بهای حاصله بین شرکاء به نسبت سهام آنها پس ازکسرهزینه های اجرایی توسط واحد اجرای احکام دادگستری شهرستان .....صادرو اعلام می گردد رأی  قطعی است.(دستور فروش)

تحلیل حقوقی پرونده

درصورت صدورحکم قطعی برغیرقابل تقسیم بودن ملک از سوی ثبت، دادگاه شهرستان برحسب درخواست یک یا چند نفرازشرکاء دستور فروش آن را به دایره اجرای دادگاه خواهد داد. و مدیر اجرا نسبت به فروش ملک برفوق مقررات اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام می نماید. این رای درواقع یک تصمیم قضایی است و به همین دلیل قظعی و غیر قابل تجدیدنظر است.(دستور فروش)

وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس ازکسرهزینه عملیات اجرایی طبق دستوردادگاه شهرستان بین شرکا به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.

...


افراز, ثبت, ثبت سند, سند, صدور سند, مشاوره حقوقی, موسسه حقوقی, وکالت, وکیل, وکیل ثبتی،وکیل،وکالت،درخواست وکیل،دستور فروش


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب