اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
نمونه قرارداد اجاره اتومبیل (وکیل قرارداد،مشاوره حقوقی)
نمونه قرارداد اجاره اتومبیل (وکیل قرارداد،مشاوره حقوقی)

نمونه قرارداد اجاره اتومبیل (وکیل قرارداد،مشاوره حقوقی)

نمونه قرارداد اجاره اتومبیل (وکیل قرارداد،مشاوره حقوقی،وکالت،تنظیم قرارداد)

قرارداد اجاره اتومبیل

اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد؛ بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.

نمونه قرارداد اجاره اتومبیل

این قرارداد بین کارخانه ............... از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ............. و ............... به شماره ثبت ........ کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس .................. که منبعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و آقای ................. فرزند ............... شماره شناسنامه .......... صادره از .............. به آدرس ................. کوچه ...............تلفن .......... که منبعد در این قرارداد موجر نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .(قرارداد اجاره اتومبیل)

ماده 1) موضوع قرارداد

انجام کلیه خدمات سرویس دهی بوسیله یک دستگاه نیسان کمپرسی با راننده از ساعت 7 صبح لغایت 18 عصر ( از ساعت 15-14 جهت ناهار ) به مدت 10 ساعت همه روزه از شنبه تا پنجشنبه ( به جز جمعه ها ) جهت قسمت های مختلف کارخانه و کوی مهندسین زیر نظر واحد نقلیه و در صورت نیاز حمل اجسام به شهر و بالعکس .(قرارداد اجاره اتومبیل)

تبصره 1 : هیچگونه اضافه کاری مورد قبول مستأجر نمی باشد و اگر در روزهای تعطیل رسمی مستأجر به خدمات موجر نیازمند باشد با هماهنگی واحد نقلیه موجر موظف به ارائه خدمات می باشد و به ازاء هر ساعت کسر کار مبلغ 6346 ریال از موجر کسر می گردد .(قرارداد اجاره اتومبیل)

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت موضوع قرارداد از تاریخ .............. لغایت پایان ............. به مدت یک سال شمسی تعیین می گردد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد از قرار ماهیانه ................ ریال برابربا ............... ریال برای مدت یکسال تعیین می گردد , که در پایان هر ماه با ارائه صورت وضعیت توسط موجر و تأیید ناظر قرارداد پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد .

ماده 4)  ناظر قرارداد

از طرف مستأجر آقای مهندس .............. ( مدیرامور اداری ) و آقای ......... به عنوان ناظر قرارداد تعیین می گردد و موجر بایستی روزانه ورود و خروج خود را به ناظر قرارداد اطلاع دهد .(قرارداد اجاره اتومبیل)

ماده 5) کسور

  • از کلیه مطالبات موجر 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .(قرارداد اجاره اتومبیل)

ماده 6) خسارت تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هر یک روز تأخیر 1% ( یک درصد) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از 15 روز باشد طرف مقابل با اخطار 15 روز مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود .

ماده 7 ) تضمین حسن انجام کار

موجر چک شماره .............. عهده بانک ............. شعبه ................ به مبلغ ................ ریال معادل کل قرارداد صادر و به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به مستأجر تسلیم می نماید که پس از پایان قرارداد و تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد شد .(قرارداد اجاره اتومبیل)

ماده 8 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجراء تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی ده روزه مجاز به فسخ قرارداد می باشد . در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .(قرارداد اجاره اتومبیل)

ماده 9 ) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد . چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .(قرارداد اجاره اتومبیل)

ماده 10) سایر شرایط قرارداد

  • تأمین غذای مصرفی به عهده موجر می باشد .
  • موجر مکلف به رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی و مقررات محیط کار مستأجر خواهد بود .
  • موجر باید جهت ورود و خروج مجوز لازم را از طریق بازرگانی , امور اداری و بازرسی کارخانه ........... اخذ نماید.
  • جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به موجر و وسیله نقلیه مورد اجاره در طول اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .
  • تامین سوخت و تعمیرات وسیله مورد قرارداد به عهده موجر و با هزینه وی خواهد بود .
  • تسویه حساب با موجر منوط به تأیید کمی و کیفی ناظر قرارداد می باشد .
  • در صورت بروز نقص فنی و غیره موجر موظف است تا رفع نقص و آماده شدن وسیله نقلیه , وسیله نقلیه دیگری را جایگزین نماید .
  • موجر حق واگذاری موضوع قرارداد را به دیگری نخواهد داشت .
  • وسیله نقلیه موجر بایستی دارای بیمه سرنشین و دیگر بیمه های لازم باشد .

10-10- چنـــانچه وسیلـه نقلیـه بـه دلیل پایین بودن مدل و یا نقص قادر به انجام سرویس دهی نباشد پیمانکار ملزم به تعویض و جایگزینی وسیله مناسب می باشد .(قرارداد اجاره اتومبیل)

ماده 11 ) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .(قرارداد اجاره اتومبیل)

ماده 12 ) مواد و نسخ

این قرارداد در 12 ماده و 1 تبصره و دو نسخه در محل کارخانه .................. تنظیم که هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

پیمانکار کارخانه .......................                                                                             موجر ........................

...


قرارداد پیش فروش ساختمان،قرارداد مشارکت در ساخت،قرارداد اجاره اتومبیل،اجاره آپارتمان مسكوني،قرارداداجاره،قرارداد انتقال سرقفلی


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب