اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
قرارداد مشارکت در ساخت بنا(وکیل،وکالت،مشاوره)
قرارداد مشارکت در ساخت بنا(وکیل،وکالت،مشاوره)

قرارداد مشارکت در ساخت بنا(وکیل،وکالت،مشاوره)

قرارداد مشاركت در ساخت بنا(نمونه قرارداد،ساختمان،ملک،تنظيم سند بنا،مشاور حقوقی ،وکیل،وکالت،درخواست وکیل،موسسه حقوقی)

قرارداد مشاركت در ساخت بنا

نظر به اينكه خانم /آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشاني: ............................................................................................................................(از اين پس طرف اول قرارداد ناميده مي شود )مالك پلاك فرعي  ..................از اصلي ..............اراضي...................بخش...................واقع در ....................است و قصد احداث بنا در پلاك مذكور را دارد و نظر به اينكه خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد ......................نشاني : ........................................................................(كه از اين پس طرف .دوم قرارداد ناميده مي شود ).امكانات مالي لازم را جهت احداث بنا در ملك موصوفه دارد ،‌به منظور احداث بنا در پلاك مذكور و شركت در عرصه و اعيان پلاك اين قرارداد بين طرفين منعقد شد .(قرارداد مشاركت در ساخت بنا)

ماده 2-

ارزش عرصه در تاريخ عقد قرارداد معادل ........... ريال (.............. تومان )برآورد شده است و مورد قبول طرفين است .(قرارداد مشاركت در ساخت بنا)

ماده 3-

مقرر شد طرف دوم بنايي با مشخصات و طبق نقشهاي كه پيوست اين قرارداد و جزء‌لاينفك آن است و به امضاء ‌طرفين رسيده است در پلاك موصوف امضاء كند .

تبصره 1- طرف دوم مكلف است بنا را دقيقاً بر مبناي پروانه شهرداري و نقشه هاي مصوب احداث نمايد .(قرارداد مشاركت در ساخت بنا)

تبصره 2- طرف دوم مكلف است  كليه ضوابط و قوانين مربوط به عمليات ساختماني و اصول ايمني را رعايت نمايد و طرف اول در اين خصوص مسئوليتي ندارد .

ماده 4-

طرف دوم مكلف است فتوكپي اسناد هزينه را اعم از اسناد خريد اجناس يا دستمزدها امضاء كرده در پايان هر هفته در اختيار طرف اول قرار دهد . همچنين مكلف است صورت حسابي در دو نسخه ترتيب دهد و در پايان هر هفته نسخه ثاني صورت حساب را امضاء‌كرده و در اختيار طرف اول بگذارد . مدارك و صورتحساب هاي مذكور ملاك محاسبات و روابط مالي طرفين خواهد بود .(قرارداد مشاركت در ساخت بنا)

 ماده 5-

پس از آنكه هزينه هاي انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارك ماده 4 به ارزش عرصه ( طبق ماده 2) بالغ شد مابقي هزينه هاي ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد . به اين منظور طرفين حساب جاري مشتركي در بانك ............ افتتاح كرده اند كه برداشت از آن با دو امضاء‌انجام مي شود . طرفين مكلفند كليه وجوهي را كه براي مصرف در ساختمان لازم است به اين حساب واريز كنند .كليه پرداختها را نيز از اين حساب انجام دهند .(قرارداد مشاركت در ساخت بنا)

ماده 6-

طرف دوم مكلف است بنا را مبناي برنامه زمان بندي شده اي كه به عنوان ضميمه شماره 2 اين قرارداد به امضاء‌طرفين رسيده احداث كند .

 ماده 7-

پس از اتمام بنا ،‌طرف اول مكلف است نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال سه دانگ مشاع از ملك ( اعم از عرصه و اعيان ) به طرف دوم اقدام كند .

تبصره 1- كليه هزينه هاي لازم براي تنظيم سند رسمي انتقال ( اعم از مالياتها و عوارض و جرايم و هزينه تفكيك و غيره ) بالمناصفه پرداخت خواهد شد .

 تبصره 2- انتقال رسمي ظرف 75 روز از تاريخ صدور گواهي پايان ساختمان بايد انجام شود .(قرارداد مشاركت در ساخت بنا)

ماده 8-

طرف اول در صورت تاخير در ايفاء‌ تعهد موضوع ماده 7 مكلف است بابت هر روز تاخير مبلغ ...........ريال به طرف دوم بپردازد . پرداخت اين وجه مسقط طرف اول نخواهد شد و انتقال سه دانگ بايد انجام شود .(قرارداد مشاركت در ساخت بنا)

 ماده 9

در صورت بروز اختلاف در تفسير يا اجراي اين قرارداد آقاي .... به نشاني .....................................................كه ضمن قبول داوري اين قرارداد را امضاء‌كرده اند ،‌در خصوص مورد به عنوان داور داراي حق صلح و سازش اظهار نظر خواهند كرد وراي ايشان براي طرفين قطعي و لازم الاجرا ‌و غير قابل اعتراض است.(قرارداد مشاركت در ساخت بنا)

ماده 10-

اين قرارداد كه مشتمل بر 10 ماده و4 تبصره است در تاريخ ......... در .................... بين طرفين امضاء ‌و مبادله شد . تعداد نسخ 3 نسخه و هر نسخه در ......... صفحه وبا اعتبار واحد است .(قرارداد مشاركت در ساخت بنا)

 

محل امضاء طرف اول قرارداد              محل امضاء طرف دوم قرارداد  :                     محل امضاء‌ داور

...


قرارداد فروش ملک،قرارداد فروش اتومبیل،قرارداد قرض الحسنه از بانك،قرارداد مشاركت در ساخت بنا،قرارداد مشارکت در انجام پروژه،وکیل ،وکالت


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب