اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
چک برگشتی(وکیل،وکالت،مشاور حقوقی)
چک برگشتی(وکیل،وکالت،مشاور حقوقی)

چک برگشتی(وکیل،وکالت،مشاور حقوقی)

چک برگشتی

(نمونه رای،اطلاعات دادرسی،چک،وصول چک،برگشت کردن چک،مطالبات،چک بلامحل،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

چک برگشتی

علیه صادر کننده چک در صورت جمع بودن شرایط می توان شکایت کیفری مطرح نمود. علیه ضامنین یا ظهرنویسان طرح دعوی کیفری امکانپذیر نیست. تسلیم شکایت جزایی و تعقیب کیفری صادرکننده چک بلامحل، چون دارای مجازات برای مرتکب می باشد و علی الخصوص در مواردی که اطلاعاتی از اموال صادرکننده در دسترس نیست و یا صادرکننده اموال خویش را مخفی نموده و یا به طور صوری به دیگران منتقل نموده، اهرم فشار موثری محسوب می گردد.(چک برگشتی)
برای تعقیب چک کیفری دارنده چک فرصت دارد تا 6 ماه پس از تاریخ صدور آن (که طبعاً باید همان تاریخ سررسید نیز باشد) چهت اخذ پول به بانک مراجعه نماید و اگر چک قابل پرداخت نباشد گواهی عدم پرداخت اخذ نماید و تا 6 ماه پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک نیز باید برای شکایت کیفری اقدام نماید. ( برای تعقیب کیفری چک مرجع صالح دادسرایی می باشد که بانک محال علیه یعنی بانکی که گواهی عدم حضور را صادر کرده، در حوزه قضائی آن قرار گرفته است )البته لازم به ذکر است که شکوائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ثبت و سپس به مرجع صالح ارسال می گردد.(چک برگشتی)

مطابق با ماده 7 قانون صدور چک « هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (10/000/000 ریال) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. (چک برگشتی)
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (10/000/000) ریال تا پنجاه میلیون (50/000/000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. (چک برگشتی)
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50/000/000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.(چک برگشتی)
تبصره- این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.(چک برگشتی)

 

نمونه راي  چك برگشتي

بسمه تعالي

به تاريخ ....... پرونده كلاسه .... شماره دادنامه ...

مرجع رسيدگي: شعبه ..... دادگاه عمومي .........

خواهان : آقاي (الف)...

خوانده : آقاي (ب)........

خواسته : مطالبه وجه يك فقره چك به شماره .. به مبلغ ....... ريال

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق  به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد :

 

راي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي (الف) به طرفيت آقاي (ب) فرزند .. به خواسته مطالبه وجه چك به شماره ........عهده بانك تجارت شعبه .. (كد ........) به مبلغ ... ريال تقديمي از ناحيه خواهان دلالت بر استقرار دين به ميزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذكور در يد مدعي دلالت بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد .لذا چون خوانده دفاعي در قبال دعوي مطروحه ، معمول نداشته و دليلي بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نكرده است . مستنداً به ماده 357 قانون آيين دادرسي مدني دعوي مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ...... ريال بابت چك مورد دعوي در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد . اين راي غيابي است و ظرف مهلت مقرر قانوني از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد .(چک برگشتی)(چک برگشتی)

 

                                                                                                                                     رئيس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومي

...


وکیل گرفتن،مشاوره با وکیل،موسسه حقوقی،جستجوی وکیل،وکیل،وکالت،وکیل خوب،حقوق،مشاوره حقوقی،رایگان،وچک برگشتی


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب